Veiklos planai

Mėnesio veiklos planas

2023 metai

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Tęstinė programa „Pagrindiniai aspektai įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinio programą“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR NR. 213004000)

 

I modulis „Priešmokyklinio ugdymo kaitos tendencijos“

 

Trukmė – 6 ak. val.

R. Beinorienė, Kauno vaikų l/d „Vaikystė“ direktorė;

A. Putauskienė, Marijampolės vaikų l/d „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Modulio kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

2.

Geografijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Geografinis tyrimas ir aktyvios ugdymo veiklos, įgyvendinant dalyko atnaujintą programą“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR NR. 213003999)

 

I modulis „Tiriamųjų gebėjimų ugdymas“

 

Trukmė – 6 ak. val.

G. Kynė, geografijos vadovėlių, mokymo priemonių autorė ir bendraautorė, švietimo lyderystės konsultantė, geografijos mokytoja ekspertė, edukologijos doktorantė

5 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Modulio kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

3.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo, analizės ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

(trukmė – 46 ak. val., NŠPR kodas 213003850)

 

II modulis „Teksto analizė ir interpretacija“

Trukmė – 22 ak. val. (V dalys)

Dr. M. Grigaitis, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas, mokytojas ekspertas

IV-V dalis

7 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

4.

Švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, nevyriausybinių ir kitų organizacijų, dirbančių su jaunimu, darbuotojams

 

Gerosios patirties renginys „YOUTHMINDS“ – jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas per sąmoningumą, prevenciją ir atsparumo ugdymą“

I. Apuokienė, asociacijos „Tavo Europa“ tyrėja, jaunimo darbuotoja, Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė;

N. Lazauskienė, ICF sertifikuota koučerė, Biodinaminės kūno psichoterapijos Biorelease metodo praktikė;

J. Viatkinaitė, „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorė Marijampolėje;

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų švietimo pagalbos specialistės E. Žilionytė, J. Tamulionienė, E. Paciukonytė-Rakauskienė

13 d.

14.00 val.  

 Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.

Įvairių dalykų mokytojams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninio pilietiškumo ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003930)

 

II modulis „Privatumas ir saugumas skaitmeninėje aplinkoje“

Heather Godfrey Gaddis, JAV vyriausybės remiamos kultūrinių mainų programos „English Language Fellow“ dalyvė (Lietuvoje 2022-2024 m.) 

Kontaktiniu būdu

13 d.

16.00 val.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

Nuotoliniu būdu

14 d.

16.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

6.

Tikybos mokytojams

 

Seminaras „Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas“

 

Trukmė – 8 ak. val.

V. Chmielevski, viešojo kalbėjimo, efektyvaus komunikavimo ir pardavimų treneris, ugdomojo vadovavimo (koučingo) specialistas

Sausio 3 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Registracija https://forms.gle/zquBXgeoKZfxhYHV7

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KURSAI

7.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama sausio mėn.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 55,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Sausio 8 d.

15.00 val.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Kursų kaina – 60,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai 

Sausio 25 d.

11.00 val.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Kursų kaina – 174,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

10.

Profesinio rengimo centro profesijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Pagrindiniai pedagoginės praktikos elementai pradedantiesiems profesijos mokytojams“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 223002934)

 

III modulis „Savarankiškų užduočių rengimas“

V. Lukšienė, Profesinio rengimo centro kirpimo ir plaukų priežiūros profesijos mokytoja metodininkė

1 d.

12.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

IV modulis „Ugdymo metodai“

13 d.

12.00 val.

11.

Želsvos progimnazijos įvairių dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“

(trukmė – 40 ak. val. NŠPR kodas 211001608)

 

III modulis „Skaitmeniniai mokinių pasiekimų vertinimo įrankiai“

K. Dumčienė, Želsvos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja

5 d.

15.00 val.

Želsvos progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

IV modulis „Skaitmeniniai įrankiai, skirti žinių vertinimui ir įsivertinimui“

12 d.

15.00 val.

12.

Sūduvos gimnazijos bendruomenei

12.1

Seminaras „Kokia mano, kaip mokytojo SUPER GALIA. Vidinių resursų paieškos“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, švietimo ir lyderystės konsultantė, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo instituto lektorė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, neuroedukatorė, sertifikuota MAK lektorė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja eskpertė, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo instituto lektorė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

4 d.

12.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.2

Seminaras „Kaip atsiriboti nuo klaidingų įsitikinimų?“

7 d.

12.00 val.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenei

 

Projekto „Sėkmingos partnerystės link: pažink-atrask-veik“, finansuojamo Marijampolės savivaldybės lėšomis, programa „Šeimos stiprinimo keliu“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 211001411)

 

III modulis „Iššūkiai ir galimybės auginant specialiųjų ugdymo poreikių turintį vaiką“

 

Trukmė – 6 ak. val.

A. Blandė, psichologė, edukologė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė

5 d.

13.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Programos pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

14.

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ bendruomenei

14.1

Paskaita ,,Psichinės sveikatos ugdymas pasitelkiant garsų terapiją“

 

Trukmė –  4 ak. val.

D. Varnagirytė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, garso terapijos praktikė

5 d.

17.30 val.

Vaikų l/d „Vaivorykštė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

14.2

Seminaras ,,Sėkmingo ir kokybiško įtraukiojo ugdymo prielaidos ir galimybės ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus darželyje“

 

Trukmė – 6 ak. val.

A. Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto lektorė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro tiflopedagogė metodininkė

14 d.

12.30 val.

Vaikų l/d „Vaivorykštė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

15.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Gerosios patirties sklaida. „Mokyklos veiklos planavimo ir įsivertinimo aspektai“

V. Giedraitienė, Įsivertinančių mokyklų klubo pirmininkė

5 d.

15.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos bendruomenei

 

Seminaras „Elgesio šaknys mūsų nervų sistemoje: tarpasmeninė fiziologija ugdymo procesuose“

P. Kuraitienė, DIR® modelio ekspertė, specialioji pedagogė, VšĮ „Augu kartu“ vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės docentė

6 d.

12.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Profesinis santykis su dabartine mokinių karta: iššūkiai ir galimybės“

E. Karmaza, psichologas, Lietuvos psichologų sąjungos ir Europos psichodramos instituto narys

11 d.

13.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

18.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Baziniai įgūdžiai sprendžiant patyčių situacijas: veiksmingos strategijos ir praktikos“

E. Karmaza, psichologas, Lietuvos psichologų sąjungos ir Europos psichodramos instituto narys

12 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Šv. Cecilijos gimnazijos mokiniams

 

Paskaita „Patyčių prevencija: veiksmingos strategijos ir praktikos“

 

Trukmė – 2 ak. val.

E. Karmaza, psichologas, Lietuvos psichologų sąjungos ir Europos psichodramos instituto narys

12 d.

10.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

20.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ bendruomenei

 

Seminaras „Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių vaikų ugdymas“

 

Trukmė – 4 ak. val.

A. Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto lektorė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro tiflopedagogė metodininkė

15 d.

16.00 val.

Vaikų l/d „Šypsenėlė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

21.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos bendruomenei

 

Seminaras „Komandinis darbas ir lyderystė“

D. Baronienė, edukologė, Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

28 d.

10.00 val.

Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

ŠAKIŲ RAJONE

22.

Šakių rajono mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

 

Tęstinė programa „Įvairiapusiai raidos sutrikimai: pažinti, suprasti, padėti“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003620)

 

IV modulis „Praktinė patirtis ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką“

R. Čiulkinytė, Šakių „Varpo“ mokyklos specialioji pedagogė-logopedė, Šakių švietimo pagalbos tarnybos logopedė;

J. Stankaitytė, Šakių „Varpo“ mokyklos psichologė

1 d.

13.00 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

23.

Sigitos Grabliauskaitės meninio stiklo paroda „Nostalgija“

 

Paroda veiks iki 2024 m. sausio 31 d.

Parodos atidarymas

15 d.

16.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

24.

Paroda „Senosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“

 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 13 d.

25.

„Litvakai, Vilnius, Lietuva“. Lietuvos žydų dailininkų grafika iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos rinkinių

 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 13 d.

26.

Tarptautinis 5-8 kl. mokinių virtualus kūrybinių darbų konkursas „Svajoju apie baltas Kalėdas/I Am Dreaming of a White Christmas“

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės Petro Armino progimnazijos pavaduotoja ugdymui, vertinimo komisijos pirmininkė K. Vėlyvienė, E. Grubienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, konkurso idėjos autorė

 

Konkursas vyks š. m. gruodžio 1-22 d.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

editagrub@gmail.com

(E. Grubienė)

27.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų virtuali paroda „Puošiamės kalėdoms“

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 1 d. – 2024 m. sausio 6 d.  Facebook grupėje „Puošiamės Kalėdoms“

 

Parodos organizatorius  – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

28.

Respublikinė virtuali priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų paroda „Kalėdos – stebuklų metas“, skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

 

Daugiau informacijos www.semiplius.lt

 

Paroda bus eksponuojama nuo š. m. gruodžio 20 d. svetainėje: https://padlet.com/lsikorskiene/3o05ww1gwd8l72h

Registracija iki š. m. gruodžio 15 d. www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 695 25984;

el. paštu l.sikorskiene@gmail.com (L. Sikorskienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

29.

Respublikinis virtualus saviraiškos projektas „Kalėdos vaikšto tyliai“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdymo įstaigų ugdytiniams

 

Projekto organizatorius – Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ mokykla

 

Daugiau informacijos https://www.sim.kybartai.lm.lt/468-projektas, www.semiplius.lt

Registracija iki š. m. gruodžio 23 d. www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 620 35948;

el. paštu kybartairasosmokykla@gmail.com

(E. Labašauskienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

30.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda

„Kalėdų belaukiant…2023“ 

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 18 d. – 2024 m. sausio 5 d.  

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

31.

Marijampolės ir Kalvarijos 1-12 kl. mokinių ir mokytojų prakartėlių paroda, skirta pirmosios Pranciškoniškos prakartėlės 800 metų sukakčiai paminėti

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 8 d. – 2024 m. sausio 6 d.

„Spindulio“ kino teatras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

32.

Mokyklų metodinės tarybos nariams (savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams)

 

Popietė „Advento paslaptis: šventės laukimas“

 

Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė D. Balkauskienė, muzikos mokytoja metodininkė D. Klevienė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

14 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

33.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinio būrelio pasitarimas. Susitikimas su pedagoginės psichologinės tarnybos komanda

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

J. Savaikaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

6 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

34.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Šventinis metodinis susitikimas ,,Advento susitelkimas“.

Bibliotekų metinių ataskaitų aptarimas

K. Botyrienė, Petro Armino progimnazijos bibliotekininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

7 d.

14.30 val.

Petro Armino progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

35.

Fizinio ugdymo mokytojams

 

Metodinio būrelio pasitarimas. Fizinio ugdymo atvirų pamokų kalendorius

A. Larčenka, „Ryto“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

36.

Socialiniams, specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Apskritojo stalo diskusija su edukacija „Įtraukiojo ugdymo tendencijos Marijampolės savivaldybėje“

D. Muckuvienė, vaikų l/d „Želmenėliai“ logopedė,

A. Andriušaitienė, vaikų l/d „Pasaka“ ir „Šypsenėlė“ socialinė pedagogė; I. Kromelienė, Marijampolės profesinio rengimo centro specialioji pedagogė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

14 d.

13.00 val.

Profesinio rengimo centras,

B korpusas

110 kab.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Informatikos olimpiados I-ojo etapo rezultatų aptarimas ir II-ojo etapo darbų taisymas, rezultatų analizė

J. Deveikis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų vyresnysis mokytojas; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

19 d.

13.00 val.

Sūduvos

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

38.

Lietuvos šeštosios mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapo dalyviams

 

Lietuvos šeštosios mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapas

I. Stražnickaitė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

12 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

39.

35-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8, 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams) II etapo dalyviams

 

35-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas

Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų vyresnysis mokytojas J. Deveikis, mokytojas metodininkas

V. Širvaitis; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

9.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

40.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Senosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“

Istorijos pamokos „Lietuva viduramžiais ir didieji kunigaikščiai“

40.1

Jono Totoraičio progimnazijos 1kl. mokiniams

A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė, karjeros specialistė

4 d.

10.30 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė);

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė);

kjm59668@gmail.com 

(K. Mickevičienė);

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė);

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė);

liepinea@gmail.com 

(A. Strumilaitė)

40.2

„Saulės“ pradinės mokyklos 1 kl. mokiniams

6 d.

9.00 val.

40.3

Petro Armino progimnazijos 8 kl. mokiniams

6 d.

11.00 val.

40.4

„Šaltinio“ progimnazijos 6 kl. mokiniams

8 d.

8.15 val.

40.5

„Šaltinio“ progimnazijos 8 kl. mokiniams

8 d.

13.00 val.

40.6

Mokolų progimnazijos 8 kl. mokiniams

8 d.

12.00 val.

40.7

Petro Armino progimnazijos 5 kl. mokiniams

11 d.

10.00 val.

40.8

Šv. Cecilijos gimnazijos 8 kl. mokiniams

11 d.

13.00 val.

40.9

„Saulės“ pradinės mokyklos 2 kl. mokiniams

13 d.

9.00 val.

41.

Karjeros savaitė Sūduvos gimnazijoje

41.1

Kauno technologijos universiteto diena. 

Paskaitos „Savo ateities beieškant“ ir „Asmeninių finansų valdymas“

Kauno technologijos universiteto doc. dr. A. Lašas, doc. dr. K. Kundelienė

4 d.

11.00 val.

Sūduvos 

gimnazija

Informacija el.paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

41.2

Vytauto Didžiojo universiteto diena. Universiteto pristatymas ir protmūšis

Vytauto Didžiojo universiteto atstovai

5 d.

12.10 val.

41.3

„Profesijų mugė“ Sūduvos gimnazijos I-II kl. mokiniams

Profesijų atstovai

5 d.

13.05 val.

41.4

Vilniaus universiteto diena. Paskaitos „Žodžio galia ir magija“, „Kas bendro tarp politikos ir meno? Kitoks požiūris į politikos mokslus“, „Iš patirties: kaip mokytis?“

Vilniaus universiteto dr. R. Kmita, dr. V. Rimaitė-Beržiūnienė, J. Bedinskaitė

6 d.

9.50 val.

41.5

Nuotolinis Kauno kolegijos pristatymas

Kauno kolegijos atstovai

7 d. 

11.00 val.

42.

Dailės pamokos Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje Rygiškių Jono gimnazijos III-IV kl. mokiniams

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kultūrinių renginių organizatorė

5 d.

14.10 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija el. paštu 

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

6 d.

13.30 val.

43.

Nacionalinio kraujo centro paskaita ,,Kraujo kelias“ „Šaltinio“ progimnazijos 8 kl. mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė

7 d. 

13.00 val.

 

„Šaltinio“ progimnazija

Informacija el. paštu

liepinea@gmail.com 

(A. Strumilaitė)

44.

Netradicinė nuotolinė klasės valandėlė „Stresas kaip pakeleivis mūsų gyvenime. Kaip su juo būti?“ Marijonų gimnazijos II-IV kl. mokiniams

G. Katulis, Mykolo Romerio universiteto lektorius, psichologas, patirtinio ugdymo mokymų vadovas  

7 d.

14.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

45.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 8-10 lavinamųjų klasių socialinių įgūdžių ugdymas Marijampolės profesinio rengimo centre

Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai

8 d.

9.30 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

46.

Rygiškių Jono gimnazijos ir Jono Totoraičio progimnazijos mokinių edukacinė išvyka į

Lietuvos Junior Achievement organizuojamą parodą „Kalėdinė mokomųjų bendrovių eXpo 2023“ 

Lietuvos Junior Achievement atstovai

8 d.

11.30 val.

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

Informacija el. paštu 

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė);

astasusinskaite@yahoo.co.uk 

(A. Janulienė)

47.

Regioninio karjeros centro ,,Karjeras“ praktinė veikla ,,Karjeros projektavimas“ Jono Totoraičio progimnazijos 8 kl. Mokiniams

L. Barkauskienė, Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo konsultantė

11 d.

8.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu 

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

48.

Petro Armino progimnazijos 2 kl. mokinių lankymasis Marijampolės profesinio rengimo centre

Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai

12 d.

11.00 val.

 

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

49.

Savanoriška socialinė veikla „Džiaugsmo paštas“ Rygiškių Jono gimnazijos II A, II H kl. Mokiniams

Savanoriškos socialinės veiklos dalyviai

12 d.

14.10 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu 

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

50.

Ekonomikos ir verslumo pamoka kavinėje „Caffeine“ Marijonų gimnazijos III kl. mokiniams

Kavinės „Caffeine“ darbuotojai

18 d.

9.00 val.

Kavinė „Caffeine“

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

51.

Nacionalinio kraujo centro paskaita ,,Kraujo kelias“ Petro Armino progimnazijos 4, 5 ir 8 kl. mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė

19 d.

11.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

 

2023 M. LAPKRIČIO 20-24 D. VYKS 24-OJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI TINKLAI“

1.

Institucijų, įgyvendinančių suaugusiųjų mokymo/si, profesinio rengimo, tęstinio bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, vadovams ir mokytojams

 

Respublikinė konferencija „Suaugusiųjų mokymas/is ir profesinis rengimas“

Konferencijos nuostatai

Dr. A Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė; jungtinė lektorių grupė

23 d.

10.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo centas

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

2.

Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovams ir pavaduotojams

 

Tęstinė programa „Apie strategavimą iš esmės“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR Nr. 213003612)

 

2-oji strateginio plano rengimo konsultacija

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo vadybos konsultantas

23 d.

11.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

3.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo, analizės ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

(trukmė – 46 ak. val., NŠPR kodas 21300850)

 

II modulis „Teksto analizė ir interpretacija“

Trukmė – 22 ak. val. (V dalys)

Dr. M. Grigaitis, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas, mokytojas ekspertas

II dalis

9 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

III dalis

23 d.

15.30 val.

IV dalis

29 d.

15.30 val.

V dalis

Gruodžio 7 d. 15.30 val.

4.

Logopedams, specialiesiems pedagogams, mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

 

Tęstinė programa „Taisyklingos ir turtingos kalbos link“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213001973)

 

Tęstinė programa „Taisyklingos ir turtingos kalbos link“

L. Paulauskienė, Joniškio rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė, specialiojo ugdymo konsultantė

14, 21, 28 d.

13.30 val.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Programos kaina – 40,00 Eur

Registracija į visą programą www.semiplius.lt   

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

5.

Technologijų mokytojams

 

Tęstinė programa „Veiklų pamokose planavimas, atsižvelgiant į ugdomas kompetencijas, vertinimas dirbant pagal atnaujintas technologijų ir taikomųjų technologijų programas“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR Nr. 213003947)

 

I modulis „Pokyčiai technologiniame ugdyme ir jų aktualumas“

I. Hokušienė, technologinio ugdymo bendrųjų programų rengėja, technologijų mokytoja ekspertė

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Programos kaina – 50,00 Eur

Registracija į visą programą www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

II modulis „Dizainu grįstas mąstymo modelis technologiniame ugdyme. Į kompetencijų ugdymą orientuotos pamokos planavimas ir organizavimas“

Gruodžio 6 d.

13.0     al.

6.

Įvairių dalykų mokytojams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninio pilietiškumo ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003930)

 

Programos mokymai kontaktiniu ir nuotoliniu būdu (VI moduliai):

1. Skaitmeninio pilietiškumo sąvoka, informacijos pasiūla ir paklausa žiniasklaidoje, internetinių platformų vartotojų gerbūvis.

2. Privatumas ir saugumas skaitmeninėje aplinkoje.

3. Identitetas ir skaitmeninis pėdsakas (angl. digital footprint).

4. Komunikacija ir vartotojų santykiai.

5. Kibernetinės patyčios ir neapykantos kalba.

6. Naujienos ir medijų raštingumas

Heather Godfrey Gaddis, JAV vyriausybės remiamos kultūrinių mainų programos „English Language Fellow“ dalyvė (Lietuvoje 2022-2024 m.)

Mokymai kontaktiniu būdu

2023-11-15

2023-12-13

2024-01-17

2024-02-07

2024-03-13

2024-04-17

16.00-18.30

val.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Gedimino pr. 51, Vilnius)

Google Classroom platforma savarankiškam darbui

Mokymai nemokami.

Mokymų kalba – anglų kalba (B1 kalbos mokėjimo lygis pagal BEKM).

Registracija į kontaktinius programos mokymus iki š. m. lapkričio 14 d.

www.semiplius.lt ir

Google formoje

 

Registracija į nuotolinius programos mokymus iki š. m. lapkričio 14 d.

www.semiplius.lt  ir

Google formoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

Mokymai nuotoliniu būdu 2023-11-16

2023-12-14

2024-01-18

2024-02-08

2024-03-14

2024-04-18

16.00-18.30

val.

Zoom platforma seminarams.

Google Classroom platforma savarankiškam darbui

7.

Pradinio ugdymo mokytojams

 

Tęstinė programa „Integruota fizinė veikla ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR Nr. 213003946)

 

I modulis „Integruotas fizinis ugdymas. Skirtingų kompetencijų ugdymas per fizinę veiklą“

U. Avižienytė, ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos steigėja, valdybos narė; J. Gvergždienė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

21 d.

14.00 val.

„Saulės“ pradinė mokykla

Modulio kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Visiems pedagogams

8.1

Filmo peržiūra ir metodinės dirbtuvės pedagogams „FILM HUNT: legalaus kino savaitės Lietuvos mokyklose 2023“

Festivalio „Kino pavasaris“ edukatorius

22 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.2

Seminaras „Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir dalintis“

R. Šliažienė, Jaunimo centro „Babilonas“ steigėja ir vadovė, lektorė, neformaliojo ugdymosi metodikos praktikė, Anna Lindh Fondo Lietuvos tinklo koordinatorė, Socialinio emocinio ugdymo asociacijos valdybos narė

29 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Seminaras „Pagrindiniai aspektai įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinio programą“

Trukmė – 6 ak. val.

R. Beinorienė, Kauno vaikų l/d „Vaikystė“ direktorė;

A. Putauskienė, Marijampolės vaikų l/d „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gruodžio 1 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(V. Gelžinienė)

II. KURSAI

10.

Lietuvių kalbos kultūra

Trukmė – 22 ak. val. 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama gruodžio-sausio mėn.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 44,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val. 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama gruodžio-sausio mėn.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 60,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Trukmė – 180 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

Planuojama gruodžio-sausio mėn.

Švietimo centras

Kursų kaina – 174,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

13.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams

 

Projekto, finansuojamo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis, programa „Įsisąmoninimu paremtas streso valdymas“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 211001411)

 

VI modulis „Sąmoninga mityba“

Trukmė – 3 ak. val.

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos  psichologijos asociacijos narė

6 d.

14.00 val.

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Programos pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

 

VII modulis „Gerųjų charakterio savybių vystymas“

Trukmė – 3 ak. val.

13 d.

14.0     al.

14.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams ir tėvams

 

Projekto „Sėkmingos partnerystės link: pažink-atrask-veik“, finansuojamo Marijampolės savivaldybės lėšomis, programaŠeimos stiprinimo keliu

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003948)

 

II modulis „Tėvų emocinė sveikata – vaikų emocinė sveikata“

Trukmė – 12 ak. val.

L. Laurinčiukienė, lektorė

8 d.

13.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Programos pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(V. Gelžinienė)

13 d.

13.00 val.

 

IV modulis „Spektaklio „Tylėja“ stebėjimas ir aptarimas“

Alytaus miesto teatras

21 d.

18.00 val.

Kultūros centras

 

III modulis „Emociniai ir psichologiniai vaikų poreikiai šeimoje ir ugdymo(si) procese“

 

Trukmė – 6 ak. val.

A. Blandė, psichologė, edukologė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė

28 d.

13.30 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

 

Profesinio rengimo centro mokytojams

15.

Tęstinė programa „Raktas į sėkmingą mokymą/si“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 211001589)

 

II modulis „Metodai, vertinimas ir įsivertinimas“

Profesinio rengimo centro lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Schroeder, anglų kalbos mokytoja metodininkė J. Vičkačkienė

8 d.

13.00 val.

Kudirkos Naumiesčio skyrius

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

14 d.

13.00 val.

Profesinio rengimo centras (I grupė)

21 d.

13.00 val.

Profesinio rengimo centras (II grupė)

16.

Seminaras „20 metodų, kaip lengvai palaikyti mokinių drausmę ir darbingumą klasėje“

Dr. T. Lagūnavičius, psichologas

22 d.

11.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

17.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ bendruomenei

 

Seminaras „Sensoriškumo dėlionė: įtraukusis  ugdymas vaikų darželyje, prielaidos ir galimybės“

 

Trukmė – 4 ak. val.

A. Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto lektorė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro tiflopedagogė metodininkė

9 d.

13.00 val.

Vaikų l/d „Šypsenėlė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(V. Gelžinienė)

18.

Profesinio rengimo centro profesijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Pagrindiniai pedagoginės praktikos elementai pradedantiesiems profesijos mokytojams“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 223002934)

 

III modulis „Savarankiškų užduočių rengimas“

V. Lukšienė, Profesinio rengimo centro kirpimo ir plaukų priežiūros profesijos mokytoja metodininkė

15 d.

12.00 val.

Profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

19.

Želsvos progimnazijos įvairių dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Stažuočių patirtis: internetinė platforma LearningApps.org“

K. Dumčienė, Želsvos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja

15 d.

15.00 val.

Želsvos progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

II modulis „Įrankiai, padedantys kurti interaktyvų turinį“

21 d.

15.00 val.

20.

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ bendruomenei

 

Paskaita „Dėmesingumo įsisąmoninimo nauda šeimai“

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė

16 d.

17.30 val.

Vaikų l/d „Vaivorykštė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(V. Gelžinienė)

21.

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams

 

Konferencija „Auskime kūrybiškumo giją“

Atsakingas asmuo – A. Mikuckis, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konferencijos nuostatai

29 d.

12.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 

Visiems pedagogams

22.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

II modulis „Pirmasis septynmetis. Formų piešimas 1 kl. Kalbos menas. Liejimas“.

II dalis

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

23 d.

16.00 val.

24 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

23.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

II modulis „Vaiko stebėjimo metodai. Baltų mitologija 4 kl. Kalbos menas. Liejimas. Skaitiniai. Formų piešimas“. II dalis

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

23 d.

16.00 val.

24 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

24.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Pažanga pokyčiams: Socialinių inovacijų fondo neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų paslaugų strateginė plėtra bei pokyčio vertinimas“ (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. 7-NVOIS05436/2023) dalyviams

24.1

Mokymai „Verslumo iniciatyvos skatinimas atrandant kūrybinius talentus“

D. Damulevičienė, suaugusiųjų švietimo ekspertė, informacinių technologijų specialistė

8, 15 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Registracija ir informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

24.2

Mokymai „Moterų skatinimas persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje“

Suaugusiųjų švietimo ekspertės A. Kisielienė, D. Unikaitė

9, 16 d.

10.00 val.

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

25.

Paroda „Senosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“ 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 15 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

26.

„Litvakai, Vilnius, Lietuva“. Lietuvos žydų dailininkų grafika iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos rinkinių 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 15 d.

27.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui paminėti 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šypsenėlė“ 

Paroda veiks nuo š. m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 12 d.

Parodos atidarymas

 22 d.

10.00 val.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos  Draugystės padalinys

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė);

rasaitukas@gmail.com

(R. Šalaševičienė)

28.

Lietuvos mokyklų, daugiafunkcių centrų švietimo pagalbos specialistams, klasių ir grupių auklėtojams

 

Respublikinė mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, piešinių paroda „Aš – toks, tu – kitoks, ir pasaulis tampa spalvotas!“, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti

Parodos organizatorius – E. Labašauskienė, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Paroda veiks š. m. lapkričio 13-17 d. Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykloje, interneto tinklalapyje https://www.sim.kybartai.lm.lt/ ir mokyklos „Facebook“ paskyroje 

Parodos nuostatai

Registracija www.semiplius.lt 

iki š. m.  lapkričio 10 d.

Informacija tel. 8 690 46706; el. paštu: renatapa.199007@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

29.

Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų projekto-konkurso „Mes ir gamta“ paroda

Parodos organizatorius  – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“ 

Projekto nuostatai skelbiami www.marpasaka.lt

Registracija š. m. lapkričio 3 d. – gruodžio 2 d. el. paštu:

juskutee@gmail.com

(E. Rastapkevičienė) arba

aurelija.kleseviciene@gmail.com

(A. Klesevičienė);

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

30.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Senoji Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“.

Marijampolės savivaldybės priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda „Lietuvos didieji kunigaikščiai“ 

Paroda veiks š. m. lapkričio 13-20 d.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(V. Gelžinienė)

31.

Marijampolės savivaldybės mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“ 

Paroda veiks iki š. m. lapkričio 8 d.

Kultūros centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

32.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Gerosios patirties sklaida. (Ne)(iš)drįsti?… Mentorystės žingsniai Sūduvos gimnazijoje

Sūduvos gimnazijos direktorė A. Vaičiulienė, lietuvių kalbos mokytoja, vyresnioji mentorė J. Vosylienė;

K. Vėlyvienė, Petro Armino progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

15 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

33.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Vaikų, turinčių ASS, muzikinio ugdymo galia įtraukiojo ugdymo kontekste

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro meninio ugdymo mokytoja metodininkė D. Kervičienė, logopedė ekspertė V. Kvaraciejienė, mokytoja D. Venckienė; R. Kurauskienė, lektorė, muzikos mokytoja ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

9 d.

9.00 val.

„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

34.

Technologijų mokytojams

 

Pasiruošimas technologijų II etapo olimpiados organizavimui bei tradicinės mokinių ir mokytojų darbų parodos „Kalėdų belaukiant…“ organizavimas

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja G. Vainauskaitė, mokytoja metodininkė R. Dijokienė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

14 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

35.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinė išvyka į Marijampolės kolegijos Informacijos ir studijų šaltinių centrą.

„Istorijos, kuriančios gyvenimą“ – pažintis su knygos „Asmenybės okupacijų labirintuose“ autoriumi A. Bartkumi.

LMBDA konferencijos ,,Mokyklų bibliotekos ateities visuomenei“ aptarimas

K. Botyrienė, Petro Armino progimnazijos bibliotekininkė;

L. Vaičiūnienė, Marijampolės kolegijos

Informacijos ir studijų šaltinių centro

vadovė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

14.00 val.

Marijampolės kolegija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com;

k.kinute@gmail.com

(K. Botyrienė)

36.

Socialiniams pedagogams

 

Apskritojo stalo diskusija „Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis“

A. Andriušaitienė, Vaikų l/d „Pasaka“ ir „Šypsenėlė“ socialinė pedagogė;

L. Šimkuvienė, Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė; R. Vaitkevičienė, „Saulės“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė; Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėja V. Bružinskaitė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja J. Žukelienė; Socialinės pagalbos centro atstovas

22 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. DIR Floortime modelis darbe su vaikais ir šeimomis raidos sutrikimų kontekste

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Kardišauskė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

22 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

38.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

38.1

Gerosios patirties sklaida. NŠA projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ veiklų „Žaismė ir atradimai“ integravimas

D. Kizelevičienė, Vaikų l/d „Rasa“  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

R. Alaburdienė, Marijampolės l/d „Rūta“

direktorė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

23 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

38.2

Gerosios patirties sklaida. Projekto „Kviečia vabalai vaikus į šaunius gamtos namus“ veiklų integravimas į ugdymo procesą

Vaikų  l/d „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos A. Eklerienė, A. Rūškevičienė;

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ direktorė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

28 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

VIII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

39.

Nacionalinio kraujo centro paskaita ,,Kraujo kelias“ Rimanto Stankevičiaus progimnazijos 3 ir 6 kl. mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė

7 d. 

12.00 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

40.

Ekonomikos ir verslumo pamoka ,,Jaunųjų bendrovių kūrimas“ Rygiškių Jono gimnazijos mokiniams

Ž. Grašienė, ,,Mantingos“ labdaros ir paramos fondo direktorė

8 d.

9.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu 

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

41.

Verslumo diena „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5-8 ir 10 kl. mokiniams

Darbo grupė

8 d.

8.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

42.

Organizacijos ,,Maisto bankas“ veiklos ir savanorystės pristatymas ,,Saulės” pradinės mokyklos 3 kl. mokiniams

R. Duoblienė, „Maisto bankas“ Marijampolės skyriaus koordinatorė

8 d.

9.00 val.

,,Saulės“ pradinė mokykla

informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

43.

Sūduvos gimnazijos IE kl. lankymasis Marijampolės kolegijos STEAM centre

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

8 d.

13.00 val.

Marijampolės kolegijos STEAM centras

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

44.

Praktiniai mokymai ,,MUKIS sistemos naudojimas“ karjeros specialistėms

MUKIS sistemos specialistai

9 d.

9.00 val.

13.00 val.

Marijampolės kolegijos STEAM centras

Karjeros specialistės

45.

Netradicinė nuotolinė klasės valandėlė „Gatvės teisė“ apie „žolę“ ir ne tik..“  Marijonų gimnazijos II kl. mokiniams

Prof. dr. S. Matulienė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos dekanė 

9 d.

14.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

46.

„Šaltinio“ progimnazijos 6-7 kl. mokinių edukacinė išvyka ir pažintis su menininko-edukatoriaus profesija

„Druskos studijos“ edukatoriai 

 10 d.

13.30 val.

Druskininkai

Informacija el. paštu

liepinea@gmail.com 

(A. Strumilaitė)

47.

Regioninio karjeros centro ,,Karjeras“ praktinė veikla ,,Karjeros projektavimas“ Jono Totoraičio progimnazijos 8 kl. mokiniams

L. Barkauskienė, Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo konsultantė

13 d.

8.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu 

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

48.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Senosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“

Istorijos pamokos „Lietuva viduramžiais ir didieji kunigaikščiai“

48.1

 „Ryto“ pagrindinės mokyklos 6 kl. mokiniams

A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė, karjeros specialistė

13 d.

13.15 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė);

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė);

kjm59668@gmail.com 

(K. Mickevičienė);

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

48.2

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 2 kl. mokiniams

17 d.

12.00 val.

48.3

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 2 kl. mokiniams

22 d.

12.10 val.

48.4

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 4 kl. mokiniams

24 d.

11.30 val.

48.5

Šv. Cecilijos gimnazijos 8 kl. mokiniams

27 d.

14.00 val.

48.6

Rygiškių Jono gimnazijos I kl. mokiniams

29 d.

11.15al.

49.

VšĮ ,,Lietuvos Junior Achievement” verslumo ugdymo programos ,,Acceletor_x” kūrybinės dirbtuvės Rygiškių Jono gimnazijos II-III kl. mokiniams

Ž. Grašienė, ,,Mantingos“ labdaros ir paramos fondo direktorė

14 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu 

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

50.

Petro Armino progimnazijos 7 kl. mokinių lankymasis VšĮ „Marijampolės televizija“

„Marijampolės televizija“ komanda

14 d.

13.00 val.

VšĮ „Marijampolės televizija“

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

51.

Dalyvavimas konferencijoje ,,O kas po 12?”

Konferencijos lektoriai

15 d.

10.30 val.

Marijampolės kultūros centras

Užsiregistravę karjeros specialistai

52.

,,Tolima-artima Japonija“

Japonijos ambasados Lietuvos respublikoje specialistai

15 d.

11.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

53.

,,Tolima-artima Japonija”

Japonijos ambasados Lietuvos respublikoje specialistai

15 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu 

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

54.

Marijonų gimnazijos 8 kl. mokinių lankymasis VšĮ „Marijampolės televizija“

„Marijampolės televizija“ komanda

15 d.

13.00 val.

VšĮ „Marijampolės televizija“

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

55.

Tolerancijos dienos ,,Tolerancijos žibintas“ minėjimas  

Karjeros specialistės

16 d.

Akcijoje dalyvaujančios mokyklos

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

56.

Marijonų gimnazijos II kl. mokinių lankymasis UAB „Mantinga“

UAB „Mantinga“ atstovai

16 d.

13.30 val.

UAB „Mantinga“

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

57.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 4 kl. mokinių lankymasis Marijampolės kolegijos STEAM centre

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

17 d.

11.00 val.

Marijampolės kolegijos STEAM centras

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

58.

Socialinio darbuotojo profesijos pristatymas Jono Totoraičio progimnazijos 5-8 kl. mokiniams

Marijampolės socialinio pagalbos centro socialinės darbuotojos

20 d.

8.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

59.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus paskaita mokiniams

D. Paštuolienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, specialioji agentė patarėja

21 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com   

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

60.

Nacionalinio kraujo centro paskaita ,,Kraujo kelias“ šv. Cecilijos gimnazijos 5 kl. mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė

21 d. 

11.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Informacija el.paštu

kjm59668@gmail.com 

(K. Mickevičienė)

61.

Nacionalinio kraujo centro paskaita ,,Kraujo kelias“ Sūduvos gimnazijos IKTU kl. mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė

21 d.

12.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el.paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

62.

Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) pristatymas Marijampolės savivaldybės gimnazijų III-IV kl. mokiniams

Specialiųjų operacijų pajėgų kariai

23 d.

valanda bus patikslinta

Švietimo  centras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

63.

Paskaita ,,Studijos užsienyje“ Rygiškių Jono gimnazijos III-IV kl. mokiniams 

N. Leškys, kalba.lt studijų užsienyje vadovas

28 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

64.

Farmacijos studijų pristatymas Sūduvos gimnazijos IV kl. mokiniams

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai

28d.

13.05 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

65.

Dalyvavimas konferencijoje ,,Įgūdžiai ateities karjerai”

Konferencijos lektoriai

Lapkričio 30- gruodžio 1 d.

Vilnius

Užsiregistravę karjeros specialistai

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams

 

Edukacinė išvyka „Ugdymo inovacijos. Ukmergės savivaldybės ugdymo įstaigų geroji patirtis“

V. Kalinas, Ukmergės savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; Ukmergės savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai

17 d.

8.00 val.

 

išvykimas iš kultūros centro aikštelės

Ukmergė

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Suaugusiųjų švietėjams ir pedagogams

 

Konferencija „Istorijų pasakojimas – ypatingas neformaliojo suaugusiųjų mokymo/si įrankis“

Konferencijos programa

A. Ivanovas, paveikių kalbų vedlys, Retorika.lt lektorius, Milzinukalba.lt konferencinių pranešimų konsultantas ir mokymų vadovas;

V. Adomaitienė, neformalaus mokymosi klubo „MES“ lektorė ir kt.

20 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

3.

Visiems pedagogams, bibliotekininkams, švietimo įstaigų administracijos darbuotojams

 

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“

(Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002)

 

Mokymai „Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC rezultatų pritaikymas savivaldybių įstaigų pedagogų praktinei veiklai“

Trukmė – 8 ak. val.

Dr. A. Kalvaitis, Nacionalinės švietimo agentūros Strategijos ir plėtros skyriaus specialistas

I grupė

10 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II grupė

11 d.

11.00 val.

 

III grupė

13 d.

11.00 val.

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo, analizės ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

(trukmė – 46 ak. val., NŠPR kodas 21300850)

4.1

I modulis „Teksto skaitymo strategijos“

Trukmė – 12 ak. val. (III dalys)

Dr. M. Grigaitis, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas, mokytojas ekspertas

III dalis

16 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

4.2

II modulis „Teksto analizė ir interpretacija“

Trukmė – 22 ak. val. (V dalys)

I dalis

26 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Modulio kaina – 55,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

II dalis

Lapkričio 9 d.

15.30 val.

5.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003571)

 

Modulis „Kompetencijomis grįsta pamoka“

Prof. Dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija;

Dr. I. Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė; K. Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė ES projektuose

I dalis

23 d.

14.00 val.

II dalis

Lapkričio 9 d.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Modulio kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir visiems, besidomintiems kibernetiniu saugumu

 

Paskaita „Kibernetinės atakos“

Trukmė – 1,5 ak. val.

S. Milkevičius, lektorius, kibernetinio saugumo inžinierius

25 d.

16.00 val.

Švietimo

centras

Paskaitos kaina – 5,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

7.

Tikybos mokytojams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Startavo atnaujintos katalikų tikybos BUP. Pirmieji stabtelėjimai“ 

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai

30 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Informacija tel. 8 671 89714 arba

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Anglų kalbos mokytojams

 

Seminaras „Ugdymo turinio kaita ir galimybės: naujų koncepcijų, praktikos bei poreikių raiška“

V. Liudvinovičienė, knygynų tinklo „Krisostomus“ regiono vadovė, užsienio kalbų vadovėlių ekspertė;

Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų kalbos mokytoja A. Bosienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Ž. Braslauskienė; O. Mikašauskienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

30 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 12,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

II. KURSAI

9.

Lietuvių kalbos kultūra

Trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 44,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 60,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Trukmė – 180 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai 

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 174,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

12.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams

 

Projekto, finansuojamo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis, programa „Įsisąmoninimu paremtas streso valdymas“ (NŠPR kodas 211001411)

 

I modulis „Kas yra dėmesingas įsisąmoninimas“

 

Trukmė – 3 ak. val.

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos  psichologijos asociacijos narė

2 d.

14.00 val.

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Programos pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

II modulis „Kaip mes matome pasaulį“

 

Trukmė – 3 ak. val.

9 d.

14.00 val.

 

III modulis „Namai nuosavame kūne

 

Trukmė – 3 ak. val.

16 d.

14.00 val.

 

IV modulis „Stresas ir kaip jį galime sutikti įsisąmonintu būdu“

 

Trukmė – 3 ak. val.

23 d.

14.00 val.

 

V modulis „Dėmesingumas ir stresą stiprinančios mintys“

Trukmė – 3 ak. val.

30 d.

14.00 val.

 

VI modulis „Sąmoninga mityba“

Trukmė – 3 ak. val.

Lapkričio 6 d.

14.00 val.

 

VII modulis „Gerųjų charakterio savybių vystymas“

Trukmė – 3 ak. val.

Lapkričio 13 d.

14.00 val.

13.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogams

 

Seminaras „Skirtingų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) tobulinimas, stiprinant bendruomenės socialines emocines kompetencijas bei sutelktumą“

A. Blandė, psichologė, edukologė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė

3 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(V. Gelžinienė)

14.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Veiklos kokybės įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo susirinkimas. 2023-2024 m. m. veiklos planavimas. Veiklos kokybės įsivertinimo perspektyvos

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

11 d.

15.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

Profesinio rengimo centro mokytojams

 

Tęstinė programa „Raktas į sėkmingą mokymą/si“ (trukmė – 40 ak. val. NŠPR kodas 211001589)

 

I modulis „Paradigminis sėkmingos pamokos kontekstas“

Profesinio rengimo centro lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Schroeder, anglų kalbos mokytoja metodininkė J. Vičkačkienė

12, 17, 19 d.

13.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

16.

Profesinio rengimo centro profesijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Pagrindiniai pedagoginės praktikos elementai pradedantiesiems profesijos mokytojams“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Pamokos struktūra“

V. Lukšienė, Profesinio rengimo centro kirpimo ir plaukų priežiūros profesijos mokytoja metodininkė

13 d.

12.00 val.

Profesinio rengimo centras

A korpusas, 123 kabinetas

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

17.

Marijampolės savivaldybės muzikos mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Darbas su atnaujintu ugdymo turiniu“

Trukmė – 6 ak. val.

A Stočkuvienė, Rygiškių .Jono gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė; R. Slabodienė, Igliaukos Anzelmo Matučio muzikos mokytoja metodininkė

24 d.

15.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

18.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams ir tėvams

 

Seminaras „Sėkmingos partnerystės link: pažink-atrask-veik“

Trukmė – 6 ak. val.

Vaikų l/d „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Putauskienė, psichologė J. Radžiūnienė

30  d.

13.00 val.

Vaikų l/d „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

19.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Kokybiškos lyderystės kūrimas“

A. Baronienė, Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, edukologė, „Versli Lietuva“ mentorė

5 d.

14.30 val.

Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

20.

Kazio Griniaus gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (trukmė – 40 ak. val. NŠPR kodas 213003854)

 

III modulis „STEAM taikymas neformaliajame ugdyme“

A. Baronienė, Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, edukologė, „Versli Lietuva“ mentorė

10 d.

15.00 val.

Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

IV modulis „Mokinių tiriamoji veikla, aplinkos stebėjimai“

26 d.

15.00 val.

ŠAKIŲ RAJONE

21.

Šakių rajono švietimo įstaigų švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Įvairiapusiai raidos sutrikimai: pažinti, suprasti, padėti“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003620)

 

III modulis „Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymo praktika Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė D. Kasperavičienė, Ugdymo skyriaus vedėja specialioji pedagogė metodininkė G. Žilinskienė ir kt.

30 d.

14.00 val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 

Visiems pedagogams

22.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

II modulis „Pirmasis septynmetis. Formų piešimas 1 kl. Kalbos menas. Liejimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

20 d.

16.00 val.

21 d.

9.00 val.

Vilniaus  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

23.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

II modulis „Vaiko stebėjimo metodai. Baltų mitologija 4 kl. Kalbos menas. Liejimas. Skaitiniai. Formų piešimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

20 d.

16.00 val.

21 d.

9.00 val.

Vilniaus  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

24.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Pažanga pokyčiams: Socialinių inovacijų fondo neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų paslaugų strateginė plėtra bei pokyčio vertinimas“ (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. 7-NVOIS05436/2023) dalyviams

24.1

Mokymai „Verslumo iniciatyvos skatinimas atrandant kūrybinius talentus“

D. Damulevičienė, suaugusiųjų švietimo ekspertė, informacinių technologijų specialistė

11, 18 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Registracija ir informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

24.2

Mokymai „Moterų skatinimas persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje“

Suaugusiųjų švietimo ekspertės A. Kisielienė, D. Unikaitė

12, 19 d.

10.00 val.

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

25.

Paroda „Senosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“

 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 15 d.

Parodos atidarymas

25 d.

17.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

26.

„Litvakai, Vilnius, Lietuva“. Lietuvos žydų dailininkų grafika iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos rinkinių

 

Paroda veiks iki š. m. lapkričio 20 d.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

27.

Marijampolės vaikų lopšelių-darželių „Želmenėliai“,  „Pasaka“, „Vaivorykštė“ ir Seinų (Lenkijos Respublika) „Žiburio“ mokyklos švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, ugdytiniams

 

Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kalbos ugdymo projekto „Raidelių karalystė“ baigiamasis renginys

 

Projekto nuostatai www.semiplius.lt

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui R Papartienė, specialioji pedagogė D. Muckuvienė, meninio ugdymo pedagogė V Bilinskienė

24 d.

10.00 val.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

daivamokymas@gmail.com   

tel. 8 652 10139 (D. Muckuvienė)

28.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Rudeninės mandalos“

Parodos organizatorius  – Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“

 

Virtualus parodos dalyvių darbų eksponavimas š. m. spalio 2-7 d. Facebook grupėje „Rudeninės mandalos“

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė);

zelmeneliai@zelmeneliaild.lt

29.

Marijampolės savivaldybės mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“

 

Paroda veiks nuo š. m. spalio 11 d. iki lapkričio 8 d.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

30.

Marijampolės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių ir kūrybinių darbų paroda  „Spalvoto skėčio kelionė“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

 

Paroda veiks nuo š. m. spalio 27 d. iki lapkričio 10 d.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos  Draugystės padalinys

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė);

juratekana@inbox.lt

(J. Kanapickienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

31.

Marijampolės savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos nariams (metodinių būrelių pirmininkams)

 

Edukacinė išvyka „Zanavykų krašto paveldas. Kaip pažadinti savo kūrybiškumą?“

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

3 d.

12.00 val.

Zanavykų muziejus

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

32.

Technologijų mokytojams

 

Edukacinė išvyka „Arbatėlė Bulotų namuose“

G. Vainauskaitė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

11 d.

15.00 val.

Bulotų

namai

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

33.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Vokiečių kalbos diena „Ö kaip vokiškai?“

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

Bendrojo ugdymo mokyklų vokiečių kalbos mokytojai

16-20 d.

Visos bendrojo ugdymo mokyklos

Informacija el. paštu nijole.grin@gmail.com

(N. Grinytė);

vygantas.msc@gmail.com

34.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinio būrelio pasitarimas.

Dėl pasiūlymų LINEŠA tobulinti Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nuostatus;

Dėl teminių planų dirbant pagal atnaujintas Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąsias programas

J. Rugienienė, Petro Armino progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja;

Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkai J. Rožas, K. Jasinskienė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

35.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Edukacinė išvyka į Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA) konferenciją ,,Mokyklų bibliotekos ateities visuomenei“

K. Botyrienė, Petro Armino progimnazijos bibliotekininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

9.00 val.

Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkcis mokslo ir studijų centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com;

k.kinute@gmail.com

(K. Botyrienė)

36.

Rusų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida.

Naujovės praktiškai. Atnaujintų antrosios užsienio kalbos bendrųjų programų įgyvendinimas

V. Ūsienė, Rygiškių Jono gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

K. Sabaliauskienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos rusų kalbos mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. Psichologo darbo aktualijos ir patirtys

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

38.

Socialiniams pedagogams

 

Diskusija „Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimas“

A. Andriušaitienė, Vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė; R. Janušienė, Petro Armino progimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

39.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Edukacinė išvyka į konferenciją „Švietimo pagalbos reikšmė vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

11.00 val.

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija dėl vykimo el. paštu

dmuckuviene@gmail.com (D. Muckuvienė);

vygantas.msc@gmail.com

40.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Darbas su atnaujintu ugdymo turiniu“

J. Deveikis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų vyresnysis mokytojas; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

26 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

41.

5-10 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams, anglų kalbos mokytojams

 

Respublikinis anglų kalbos konkursas „Laiškas kalbai“ (A letter to a Language)

Konkurso nuostatai:

https://www.liudvinavo.marijampole.lm.lt/index.php/pagrindine-informacija/veiklos-sritys/konkursai/1052-respublikinis-anglu-kalbos-konkursas-laiskas-kalbai

E. Gedvilienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė;

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

Nuo spalio

15 d.

Konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu

Darbai konkursui siunčiami

iki š. m. lapkričio 30 d. el. paštu e.gedviliene@gmail.com

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. lapkričio 30 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VIII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

42.

Teisinių žinių pamoka ,,Teisės ir atsakomybės“ Liudvinavo Kazio Borutos 8 kl. Mokiniams

S. Koskutė, lektorė

2 d.

12.55  val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Informacija el. paštu 

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

43.

„Maisto banko“ paskaita „Savanorystė“ Marijonų gimnazijos 8 kl. mokiniams

R. Duoblienė, „Maisto bankas“ Marijampolės skyriaus koordinatorė

3 d.

8.00 val.

Marijonų

gimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

44.

„Maisto Banko“ paskaita „Savanorystė“ Petro Armino progimnazijos 7-8 kl. Mokiniams

R. Duoblienė, „Maisto bankas“ Marijampolės skyriaus koordinatorė

3 d.

10.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I .Kadzevičienė)

45.

Teisinių žinių pamoka ,,Teisės ir atsakomybės“ Želsvos progimnazijos 7-8 kl. mokiniams

S. Koskutė, lektorė

4 d.

12.30 val.

Želsvos progimnazija

Informacija el. paštu 

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

46.

Sūduvos kraitė 2023. Rudens skrybėlė

Karjeros specialistės

6 d.

 15.00 val.

Jono Basanavičiaus aikštė

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

47.

Edukacinė išvyka į Kazlų Rūdos miško muziejų „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 6-10 lavinamųjų klasių mokiniams

R. Rutkauskas, Kazlų Rūdos regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas

6 d.

10.00 val.

Kazlų Rūdos miško muziejus

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

48.

Nacionalinio kraujo centro paskaita ,,Kraujo kelias” „Ryto“ pagrindinės mokyklos 4 kl. Mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė 

6 d.

11.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

49.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukacija „Knygos istorija“ Petro Armino progimnazijos 3 kl. mokiniams

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro lektoriai

10 d.

11.30 val.

Multicentras

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

50.

„Maisto banko“ paskaita „Savanorystė“ Sūduvos gimnazijos II kl. Mokiniams

R. Duoblienė, „Maisto bankas“ Marijampolės skyriaus koordinatorė

10 d.

13.05 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

51.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukacija „Aplink pasaulį“ „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 4 kl. mokiniams

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro lektoriai

13 d.

10.00 val.

Multicentras

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

52.

Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva atstovų susitikimas su Rygiškių Jono gimnazijos III-IV klasių mokiniais moksleivių teisinio švietimo programos pristatymas, teisės studijų Lietuvoje apžvalga

V. Kasiliauskas, Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva viceprezidentas

13 d.

12.25 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

53.

„ISM diena gimnazijoje“ Marijonų gimnazijos II-IV kl. Mokiniams

ISM lektorių komanda

18 d.

10.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

54.

Teisinių žinių pamoka ,,Teisės ir atsakomybės. Kada jau nejuokinga?“ „Ryto“ pagrindinės mokyklos 7 kl. mokiniams

S. Koskutė, lektorė 

18 d.

13.15 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

55.

Praktinis seminaras. Euroguidance metodinės priemonės „Profesijų loto“ pristatymas

V. Jaruševičiūtė, lektorė;

L. Barkauskienė, Užimtumo tarnybos

Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo

konsultantė

18 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

56.

Nacionalinio kraujo centro paskaita „Kraujo kelias“ Marijonų gimnazijos IV kl. Mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė 

19 d.

11.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu 

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

57.

Nacionalinio kraujo centro paskaita „Kraujo kelias“ Jono Totoraičio progimnazijos 4 kl. mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė 

19 d. 

13.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

58.

CV ir motyvacinio laiško rašymo mokymai Rygiškių Jono gimnazijos III-IV kl. Mokiniams „Kaip pristatyti save?“ 

ISM studentų priėmimo komanda

24 d.

14.10 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

59.

Paskaita „Karjerą planuoju AŠ!“ Rygiškių Jono gimnazijos I-II kl. mokiniams 

ISM studijų ir karjeros konsultantai

24 d. 

13.20 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

60.

Teisinių žinių pamoka ,,Teisės ir atsakomybės“ Jono Totoraičio progimnazijos 8 kl. Mokiniams

 S. Koskutė, lektorė

30 d.

8.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

61.

Jono Totoraičio progimnazijos 2 kl. mokinių pažintis su floristo profesija

Marijampolės profesinio rengimo centro floristo profesijos mokytojai

Data ir laikas tikslinami

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

0.

Tęstinė programa „Apie strategavimą iš esmės“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR Nr. 213003612)

 

1-oji strateginio plano rengimo konsultacija

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo vadybos konsultantas

22 d.

11 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija meile.msc@gmail.com

(M.Apanavičienė)

1.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo, analizės ir kūrimo strategijos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ (trukmė – 46 ak. val.,

NŠPR kodas 21300850)

 

I modulis „Teksto skaitymo strategijos“

Trukmė – 12 ak. val. (III dalys)

Dr. M. Grigaitis, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas, mokytojas ekspertas

I dalis

14 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Modulio kaina – 35,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  

iki š. m. rugsėjo 13 d.  

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

II dalis

27 d.

15.30 val.

III dalis

spalio 12 d. 15.30 val.

II. KURSAI

2.

Lietuvių kalbos kultūra

Trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 44,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Renginys

vyks nuotoliniu būdu

Kursų kaina – 60,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Trukmė – 180 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai 

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 174,00 Eur

Registracija ir informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

5.

Kazio Griniaus gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003854)

 

I modulis „STEAM ugdymo tendencijos“

A. Baronienė, Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, edukologė, „Versli Lietuva“ mentorė

7 d.

15.00 val.  

Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

II modulis „STEAM taikymas formaliajame ugdyme“

21 d.

15.00 val.

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

6.

„Litvakai, Vilnius, Lietuva“. Lietuvos žydų dailininkų grafika iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos rinkinių

Parodos atidarymas

20 d.

17.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

7.

Edukacinė veikla Marijampolės savivaldybės mokiniams ,,Gyvi vardai“

20 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com 

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

8.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos apžvalga.

Metodinės grupės pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

21 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

9.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

7 d.

12.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

10.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Bilinskienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

8 d.

12.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

11.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

11 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

12.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

O. Pavilionienė, Vaikų l/d „Šaltinėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

12 d.

12.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

13.

Anglų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos aptarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

12 d.

14.30

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

14.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos aptarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

15.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos aptarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Ūsienė, Rygiškių Jono gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

16.

Fizinio ugdymo mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Larčenka, „Ryto“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

17.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

18.

Muzikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

14 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

19.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

14 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

20.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Vainauskaitė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

14 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

21.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos aptarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

22.

Pradinių klasių mokytojams ir metodinio būrelio tarybos nariams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio tarybos ir pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Lapinskienė, Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

 18 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

23.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

Gamtos mokslų bendroji programa ir jos įgyvendinimo galimybės

S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė;

L. Klimavičienė, Šv. Cecilijos gimnazijos biologijos mokytoja; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

24.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Būrelio veiklos 2022-2023 m. m. aptarimas. Olimpiadų ir konkursų vertinimo ypatumai.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas. Pirmosios patirtys dirbant pagal atnaujintas programas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

25.

Etikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Petručionienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

19 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

26.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Metodinio būrelio pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos aptarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas. Pirmosios patirtys dirbant pagal atnaujintas programas

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

27.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

20 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

28.

Tikybos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Gumauskienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos tikybos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

29.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas.

2022-2023 m. m. veiklos aptarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

22 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

30.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

14.30 val.

Švietimo

centas

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

31.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

(perkelta iš 26d.)

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

32.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

Švietimo aktualijos.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Andriušaitienė, Vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

27 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

33.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

28 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

34.

Šokio mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2023-2024 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

K. Brazienė, Marijampolės meno mokyklos šokio pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

30 d.

12.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovams ir pavaduotojams

 

Tęstinė programa „Apie strategavimą iš esmės“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR Nr. 213003612)

1.1

I grupė II modulis

„Mokyklos prioritetinės kryptys ir kaip kuriama mokyklos vizija, misija bei vertybės“

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo vadybos konsultantas

2 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com 

(M. Apanavičienė)

1.2

II grupė II modulis „Mokyklos prioritetinės kryptys ir kaip kuriama mokyklos vizija, misija bei vertybės“

24 d.

10.00 val.

1.3

I grupė III modulis „Mokyklos SSGG analizės atlikimas bei veiklos rodiklių vizijai formulavimas“

Birželio 1 d.

10 val.

2.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tarptautinė konferencija „Kūrinių ir kūrėjų magija“

 

Konferencijos nuostatai:

www.semiplius.lt  ir

www.suduvosgimnazija.lt

Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė J. Vosylienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė I. Jurčikonytė-Kaminskienė

5 d.

9.00 val.

Marijampolės Sūduvos gimnazija

(dalyviams iš užsienio nuotoliniu būdu TEAMS sistemoje)

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. gegužės 3 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys);

virgazab@gmail.com  

(V. Zabilevičienė)

3.

Istorijos, pilietiškumo, geografijos, etikos, dorinio ir gyvenimo įgūdžių ugdymo mokytojams

 

Kūrybinės dirbtuvės integruotos mokymo programos „Jaunas ir pilietiškas“, skirtos

5-8 klasių mokiniams, pristatymas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas L. Peluritis ir Švietimo centro projektų koordinatorė J. Jablonskaitė

9 d.

12.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras,

Kauno g. 119 B korpusas,

108 kab.

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

4.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003571)

 

Modulis „Kompetencijomis grįsta pamoka“

Prof. Dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija;

Dr. I. Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė;

K. Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė ES projektuose

I dalis

8 d.

14.00 val.

 

II dalis

Birželio 12 d.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Modulio kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Visiems pedagogams, bibliotekininkams, pagalbos mokiniui specialistams, mokinių tėvams

 

Respublikinė konferencija „Skaitymas, Z ir Alfa karta – (ne)suderinama?“

 

Konferencijos nuostatai:

https://www.snerisvilkaviskis.lt/images/home/2022-2023/Konferencijos_nuostatai.pdf

Dr. A. Landsbergienė, didžiausio ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo Baltijos šalyse „Vaikystės sodas“, Karalienės Mortos mokyklos steigėja; Prof. dr. Dž. Maskuliūnienė, literatūrologė, tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY narė, žurnalo „Rubinaitis“ vyriausioji redaktorė; I. Ežerinytė, rašytoja, literatūros konkursų laimėtoja ir nominantė, tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY narė; D. Opolskaitė, knygų vaikams ir paaugliams autorė, pedagogė, Europos Sąjungos literatūros premijos laureatė

11 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Istorijos mokytojams

 

Seminaras „Istorijos ugdymo turinio atnaujinimo gairės“

V. Pituškienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė; R. Burinskienė, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio istorijos mokytoja metodininkė

16 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

7.

Visiems pedagogams

 

Respublikinė konferencija „Kūrybiškumo, skaitmeninio raštingumo, ekologinio mąstymo bei kultūrų pažinimo puoselėjimas eTwinning ir Erasmus+ projektų metu“

Jungtinė lektorių grupė

Birželio 1 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

editagrub@gmail.com;

graaziinaa@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

8.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamo projekto „Streso įveikos dienoraštis mažiems ir dideliems“ mokymai

 

Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pedagogams

8.1

Mokymai „Sėkmingos stresinių situacijų įveikos strategijos. Veiksmingos nusiraminimo praktikos“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė

2 d.

12.00 val.

Vaikų l/d

„Šaltinėlis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

8.2

Mokymai „Bendravimo vitaminai ir nuodai“

16 d.

12.00 val.

8.3

Mokymai „Refleksijų diena. Streso įveikos dienoraštis“

25 d.

12.00 val.

9.

Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ugdytinių tėvams

9.1

Mokymai „Savęs pažinimo svarba. Savivertės stiprinimo būdai ir metodai. Sėkmingos stresinių situacijų įveikos strategijos“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė

2 d.

17.00 val.

Vaikų l/d

„Šaltinėlis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

9.2

Mokymai „Bendravimo vitaminai ir nuodai“

16 d.

17.00 val.

10.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Pageidaujamo elgesio konstravimas vaikams, turintiems autizmo spektro ar elgesio ir emocijų sutrikimų“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002880)

10.1

I modulis „Įgalinimo, įtraukiojo ugdymo samprata. Pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu“

Doc. dr. R. Geležinienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos edukologijos institutas

11 d.

13.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

10.2

III modulis „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, samprata, ugdymosi galimybės“

Doc. dr. M. Jurevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos institutas

31 d.

13.00 val.

11.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogams

 

Praktiniai mokymai „Refleksijų diena. Kaip efektyviai spręsti problemas“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė

12 d.

12.30 val.

Vaikų l/d

„Šypsenėlė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

12.

Marijampolės mokyklų mokiniams ir mokytojams

 

Konferencija „Žalia Marijampolė“, skirta Lietuvos jaunimo sostinės 2023 metams paminėti

Jungtinė lektorių grupė

12 d.

12.00 val.

Moksleivių kūrybos centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Rusų ir vokiečių kalbų mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. Antrosios užsienio kalbos atnaujinto ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo rekomendacijų aktualijos

 

Trukmė – 3 ak. val.

B. Valungevičienė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

19 d.

13.30 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

14.

Marijampolės marijonų gimnazijos mokytojams

 

Seminaras „Mokymosi ypatumų pradžiamokslis – pastebėti, priimti, padėti”

A. Blažinskienė, mokymosi ypatumų centro „Labirintas” vadovė

17 d.

13.00 val.

Marijampolės marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

15.

Marijampolės apskrities gimnazijų vadovams

 

Seminaras-kūrybinės dirbtuvės

„Dailės terapijos metodų taikymas stiprinant kolegialų bendradarbiavimą“

E. Liudvinavičienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dailės terapijos magistrantė

22 d.

9 val.

Plutiškių gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

ŠAKIŲ RAJONE

16.

Šakių rajono tikybos, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų mokytojams

 

Tęstinė programa „Biblijos, kaip menų šaltinio, atskleidimas – tvari galimybė sudominti, motyvuoti ir formuoti naują požiūrį į istoriją, literatūrą ir meną“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003569)

 

IV modulis „Naujojo Testamento interpretacija lietuvių ir pasaulio literatūroje. Šiuolaikinės technologijos tarnauja atskleidžiant Biblijos tiesas. Refleksija“

D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

N. Motiejaitytė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja

10 d.

14.00 val.

Šakių TAU auditorija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė)

17.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Šiaulių sanatorinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Kas įtrauku ir inovatyvu: komandinis darbas su skirtingų specialiųjų poreikių vaikais“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003639)

17.1

III modulis „Kolegialaus ugdymo galimybės ir svarba praktinėse ugdomosiose veiklose“

D. Kasperavičienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė;

L. Giedraitienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė

12 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.2

IV modulis „Planavimo patirtis ugdant įvairiapusių raidos ir/ar kitų sutrikimų turinčius vaikus“

D. Kasperavičienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė;

L. Giedraitienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė

Birželio 12 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

18.

Šakių rajono Vaiko gerovės komisijų pirmininkams

 

Tęstinė programa „Švietimo įstaigos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003571)

 

III modulis „UTA įtraukiojo ugdymo kontekste“

Prof. Dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija;

Dr. I. Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė;

K. Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė ES projektuose

22 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

19.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams

 

Tęstinė programa „Interaktyvių edukacinių technologijų panaudojimas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003568)

 

IV modulis „Interaktyvių edukacinių, relaksacinių technologijų panaudojimas dirbant su SUP vaikais“

L. Sinkevičienė, Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

R. Liudžiuvienė, Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių vyresnioji mokytoja; V. Mikelaitytė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

G. Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė

23 d.

13.00 val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

20.

Šakių rajono švietimo įstaigų švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Įvairiapusiai raidos sutrikimai: pažinti, suprasti, padėti“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003620)

 

II modulis „Multisensorinis lavinimas bei priemonės dirbant su SUP turinčiais vaikais. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro patirtis“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė D. Kasperavičienė, Ugdymo skyriaus vedėja specialioji pedagogė metodininkė G. Žilinskienė ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro lektorių komanda

23 d.

13.00 val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

21.

Įvairių dalykų mokytojams

 

Atvirų pamokų ciklas „Kviečiame į STEAM kelionę“

Kazlų Rūdos sav. Kazio Griniaus gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė R. Žemaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja J. Banionienė, etikos mokytoja metodininkė N. Gelgotienė ir kt.

17 d.

8.30 val.

 

Kazio

Griniaus gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 

Visiems pedagogams

22.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa I dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

IX modulis „Temperamentų teorija

pagal R. Šteinerį. Metų ratas. Šventės“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

12 d.

16.00 val.

Vilniaus

Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

13 d.

9.00 val.

23.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa III dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

IX modulis „Metų darbai 8 klasėje.

Astronomijos mokymas 7–8 kl. Euritmija. Teatras. Dainavimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

12 d.

16.00 val.

Vilniaus

Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

13 d.

9.00 val.

24.

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos bendruomenei

 

Tęstinė programa „Skirtingų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) tobulinimas stiprinant bendruomenės socialines emocines kompetencijas bei sutelktumą“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003347)

 

Seminaras „Šeimos ir ugdymo partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“

A. Blandė, psichologė, edukologė

23-24 d.

15.30 val.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

25.

Eglės Velaniškytės tapybos darbų paroda „Krikščioniški pasakojimai“

 

Paroda veiks iki š. m. birželio 4 d.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

26.

Respublikinis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų projektas „Aš spalvinu pasaulį“

 

Projekto nuostatai skelbiami: www.marpasaka.lt, www.semiplius.lt

 

Projekto organizatorės – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“ logopedė-specialioji pedagogė metodininkė G. Dagilienė, socialinė pedagogė A. Andriušaitienė

Projektas vyks iki š. m. gegužės 19 d.

Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Registracija www.semiplius.lt

š. m. balandžio 3-28 d.

Informacija el. paštu:

vygantas.msc@gmail.com;

projektaspasaka@gmail.com

tel. 8 659 35813 (A. Andriušaitienė)

tel. 8 612 66349 (G. Dagilienė)

27.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  STEAM  kūrybinių darbų paroda  „Skrybėlėtasis pavasaris“

 

Paroda veiks š .m. gegužės 9-19 d.

Parodos atidarymas

9 d.

10.00 val.

Marijampolės vaikų l/d

„Rasa“

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

28.

Marijampolės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Nuo…iki 2023“

 

Paroda veiks š. m. gegužės 16 d.-birželio 2 d.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

29.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas dėl Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės grupės veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

5 d.

15.00 val.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

30.

Pradinių klasių mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Vertinimas- įsivertinimas pradinėse klasėse“

S. Lapinskienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

10 d.

13.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

31.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Renginiai vokiečių kalba bendrojo ugdymo mokyklose (Europos kalbų diena,  „Ö kaip vokiškai?“ ir kt.)“

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Etikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Kompetencijų ugdymas etikos pamokose“

D. Petručionienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

33.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Prevencinės programos „Esame saugūs“ pristatymas.

Socialinių pedagogų metodinio būrelio 2022-2023 m. m. veiklos aptarimas

R. Rutkauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnioji socialinė pedagogė;

A. Andriušaitienė, Vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

34.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Išvyka į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamą respublikinę konferenciją „Švietimo pagalbos reikšmė vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ logopedė

26 d.

11.00 val.

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Registracija į konferenciją www.semiplius.lt

Informacija dėl vykimo el. paštu

dmuckuviene@gmail.com (D. Muckuvienė)

vygantas.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

35.

Marijampolės sav. Pradinių klasių mokiniams

 

Konkursas „Raštingiausias pradinukas – 2023“

Šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresniosios mokytojos S. Lapinskienė ir J. Balaikienė

10 d.

13.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Informacija el. paštu

saulesong@gmail.com

(S. Lapinskienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

36.

Lietuvių kalbos konkurso „Raštingiausias 5-8 klasių mokinys“ dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos konkursas „Raštingiausias 5-8 klasių mokinys“

„Ryto“ pagrindinės mokyklos direktorius V. Klasavičius, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Taurokienė;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

18 d.

12.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Konkurso dalyvių ir vertintojų sąrašai Švietimo centrui pateikiami iki š. m. gegužės 10 d.

Vertinimo komisijos narių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

37.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras

Gegužės

mėn.

Nuotoliniai ir kontaktiniai

Atsakingi karjeros specialistai

38.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukacijos „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniams

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukatoriai

3, 5, 10, 12, 15 d.

10.00 val.

Multicentras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

39.

Želsvos progimnazijos mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

3 d.

12.00 val.

Marijampolės kolegijos

STEAM centras

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com 

(K. Litvaitienė)

40.

Sūduvos ir Marijonų gimnazijų mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

5 d.

11.30 val.

Marijampolės kolegijos

STEAM centras

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

41.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių susitikimas su kariais

V. Preskienytė, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus Regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Marijampolės poskyrio viršininkė

5 d.

9.00 val.

„Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

Informacija el. paštu ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

42.

Marijonų gimnazijos mokinių vizitas į Kazlų Rūdos regioninį parką

Gamtotvarkos specialistai

4 d.

9.00 val.

Kazlų Rūdos regioninis parkas

Informacija el. paštu ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

43.

Želsvos progimnazijos mokinių išvyka į kamuolio žongliravimo konkurso finalą

Lietuvos masinio futbolo asociacija

4 d.

10.00 val.

Veiveriai

Informacija el. paštu:

litvaitienek@gmail.com 

(K. Litvaitienė)

44.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos mokinių edukacinė išvyka į įmones „Vidara“ ir „Stevila“

UAB „Vidara“ ir UAB „Stevila“ atstovai

8 d.

8.30 val.

Marijampolė

Informacija el. paštu:

litvaitienek@gmail.com 

(K. Litvaitienė)

45.

Elektros tiekėjo „IGNITIS“ atstovų vizitas Sūduvos gimnazijoje. Energetiko profesijos pristatymas

IGNITIS atstovai

9 d.

13.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

46.

Sūduvos gimnazijos mokinių edukacinė išvyka į Marijampolės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai

9 d.

13.30 val.

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

47.

Jono Totoraičio progimnazijos 1 kl. Mokinių lankymasis Marijampolės profesinio rengimo centre. Pažintis su floristo profesija

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

9 d.

10.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

48.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos mokinių pažintis su muzikos atlikėjo profesija ir veikla. Integruota muzikos pamoka

Kviestinis svečias (atlikėjas)

12 d.

10.55 val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

49.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

15 d.

9.00 val.

Marijampolės kolegijos

STEAM centras

Informacija el. paštu ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

50.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 10 kl. Mokinių asmenybės ir karjeros testavimas „Spotiself“ sistemoje

Skaitmeninė profesinio orientavimo platforma „Spotiself“

17 d.

11.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

( A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

51.

Želsvos progimnazijos mokinių vizitas į Kazlų Rūdos regioninį parką

Gamtotvarkos specialistai

18 d.

11.00 val.

Kazlų Rūdos regioninis parkas

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

52.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 4 kl. Mokinių edukacinė išvyka ,,Pažintis su savo miestu“

A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė, karjeros specialistė

22 d.

11.20 val.

Marijampolė

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

( A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

53.

Marijampolės profesinio rengimo centro veiklos pristatymas Petro Armino progimnazijos mokiniams

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

23 d.

10.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

54.

Marijampolės profesinio rengimo centro veiklos pristatymas „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniams

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

24 d.

10.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

( A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

55.

Marijonų gimnazijos mokinių susitikimas su Kauno technologijos universiteto bei Kauno technikos kolegijos atstovais

Kauno technologijos universiteto (KTU) bei Kauno technikos kolegijos (KTK) dėstytojai

24 d.

12.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

( I. Kadzevičienė)

56.

Jono Totoraičio progimnazijos 5-8 kl. Mokinių pažintis su bokso trenerio profesija ir veikla

Sporto mokyklos ,,Sūduva“ treneris

29 d.

8.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

57.

Jono Totoraičio progimnazijos 3 kl. mokinių edukacinė išvyka į Trakus

Edukatoriai

30 d.

10.00 val.

Trakai

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams

 

Konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas: patirtys, ieškojimai, atradimai“

 

Konferencijos programa ir informacija apie konferencijos dalyvio mokestį bei dalyvavimo sąlygas bus pateikta atskiru raštu

S. Vingelienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotoja;

I. Mereckaitė-Kušleikė, Vytauto Didžiojo univeristeto Švietimo akademijos dėstytoja, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė; B. Valungevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė ir kt.

26 d.

12.00 val.

Viešbutis „Mercure“

Registracija www.semiplius.lt

nuo š. m. balandžio 5 d. 

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com 

(M. Apanavičienė)

2.

Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovams ir pavaduotojams

 

Tęstinė programa „Apie strategavimą iš esmės“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR Nr. 213003612)

2.1

II grupė I modulis   

„Strategijos pagrindinės sudėtinės dalys ir jos kūrimo organizavimo procesas“

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo vadybos konsultantas

18 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Programos kaina – 60,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com 

(M. Apanavičienė)

2.2

I grupė II modulis

„Mokyklos prioritetinės kryptys ir kaip kuriama mokyklos vizija, misija bei vertybės“

Gegužės 2 d.

10.00 val.

3.

Anglų kalbos mokytojams

 

Vebinaras „Moderni mokymosi aplinka – ugdymo turinio transformacija ir aktyvaus mokymo(si) raiška atnaujinus bendrojo ugdymo programas“

Trukmė – 5 ak. val.

V. Liudvinovičienė, knygynų tinklo „Krisostomus“ regiono vadovė, užsienio kalbų vadovėlių ekspertė;

G. Čiplytė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos anglų kalbos mokytoja;

A. Bosienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų kalbos mokytoja;

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

11 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

4.

Marijampolės apskrities savivaldybių švietimo įstaigų visų dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Įvairiapusiai raidos sutrikimai: pažinti, suprasti, padėti“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003620)

 

I modulis „Pagalba vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą“

L. Grikainienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė

12 d.

12.00 val.  

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

5.

Pradinių klasių mokytojams

5.1

Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: galimybės ir iššūkiai“

Prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Europos Komisijos Europos mokyklų inspektorė;

Dr. G. Stupurienė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas;

Doc. R. Bernotienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir kt.

13 d.

10.00 val.

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla ir

nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.2

Respublikinis gerosios patirties sklaidos renginys „Pedagoginių idėjų mugė“

Daugiau informacijos

https://www.stankeviciaus.lt/pedagoginiu-ideju-muge/

Pradinių klasių mokytojai

20 d.

13.00 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija tel.

8 614 09778 (G. Kalinauskienė);

8 601 06981 (I. Šverčiauskienė);

arba el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Žaidimo taikymo praktika ir veiksmingumas įtraukiojo ugdymo kontekste ugdant vaikų, turinčių ASS, kompetencijas ir įgūdžius“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003266)

 

III modulis „Vaikų, turinčių ASS, socialinių įgūdžių ugdymas taikant žaidimus bei žaidybinius elementus“

Kauno Prano Daunio ugdymo centro vyresnioji mokytoja, specialioji pedagogė, logoterapeutė L. Kolpakova, specialioji pedagogė R. Venckutė

13 d.

9.30 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Technologijų mokytojams

 

Seminaras „Dizaino klasifikacija. STEAM – iššūkis įmanomas“

D. Matulaitienė, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė;

R. Vaitonienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė

18 d.

12.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

„Šaltinio“ vardą turinčių progimnazijų 1-8 kl. mokiniams ir mokytojams

 

Konferencija „Tvarus judėjimas: klimatas, oras, sveikata“

Jungtinė lektorių grupė

21 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003571)

 

II modulis „Kompetencijomis grįsta pamoka“

Prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija; Dr. I. Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė;

K. Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė ES projektuose

I dalis

Gegužės 8 d.

14.00 val.

II dalis

Birželio 12 d.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Modulio kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tarptautinė konferencija „Kūrinių ir kūrėjų magija“

Konferencijos nuostatai skelbiami:

www.semiplius.lt  ir

www.suduvosgimnazija.lt

Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė J. Vosylienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė I. Jurčikonytė-Kaminskienė

Gegužės 5 d.

9.00 val.

Marijampolės Sūduvos gimnazija

(dalyviams iš užsienio nuotoliniu būdu TEAMS sistemoje)

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt iki balandžio 29 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

virgazab@gmail.com 

(V. Zabilevičienė);

II. KURSAI

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Data bus tikslinama (planuojama balandžio mėn.)

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Lietuvių kalbos kultūra

Kursų trukmė – 22 ak. val.

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

II dalis

5 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti (dirbantiems) pagal priešmokyklinio ugdymo programą  

 

Kursų trukmė – 40 ak. val.

Doc. dr. V. Gražienė, švietimo vadybos ekspertė;

Marijampolės vaikų l/d „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Putauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Brazaitienė  

12 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 70,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

13 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Rūta“

28 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

13.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Pozityvaus elgesio palaikymo strategijos dirbant su autizmo spektro bei emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais“

(trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213002573)

 

II modulis „Struktūruotas ugdymas dirbant su autizmo spektro, intelekto sutrikimą, dėmesio sutrikimą turinčiais mokiniais“

T. Malvicė, psichologė

4 d.

13.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogams

 

Praktiniai mokymai „Kiek svarbus kritinio mąstymo ugdymas griaunant išankstines nuostatas?“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė

5 d.

12.30 val.

Vaikų l/d

„Šypsenėlė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

15.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Pokyčiai pradinių klasių matematikos atnaujintose programose“;

„SUP mokinių, ugdomų pagal individualizuotas programas, įtraukimas į bendras veiklas klasėje“

S. Lapinskienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Majauskienė, specialioji pedagogė logopedė V. Matulionienė

6 d.

12.00 val.

Petro Armino progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams

 

Seminaras „Skirtingų gebėjimų mokinių/vaikų (ASS) ugdymo ypatumai įtraukiojo ugdymo kontekste“, skirtas Autizmo supratimo mėnesiui

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė ekspertė V. Kvaraciejienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja N. Kričenienė

I dalis

11 d.

11.00 val.

„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II dalis

25 d.

13.00 val.

17.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213002155)

 

III modulis „Aktyvaus, veiksmingo

mokymosi metodai mokinių įtraukčiai“

O. Saranienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji išorės vertintoja

14 d.

10.00 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Atvira pamoka (4 kl.) „Kompetencijomis grįstas mokymasis pamokoje. Veiklų stebėjimas“

L. Stankevičienė, Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

18 d.

12.15 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Anglų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Anglų kalbos atnaujinto ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo rekomendacijų aktualijos“

 

Trukmė – 3 ak. val.

B. Valungevičienė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

21 d.

13.30 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

20.

Marijampolės mokyklų mokiniams ir mokytojams

 

Konferencija „Žalia Marijampolė“, skirta Lietuvos jaunimo sostinės 2023 metams paminėti

Jungtinė lektorių grupė

Gegužės 12 d.

12.00 val.

Moksleivių kūrybos centras

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

21.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Šiaulių sanatorinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Kas įtrauku ir inovatyvu: komandinis darbas su skirtingų specialiųjų poreikių vaikais“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003639)

 

II modulis „Multisensorinio lavinimo ir meno terapijos nauda dirbant su SUP turinčiais vaikais. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro patirtis“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė D. Kasperavičienė, Ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė G. Žilinskienė

13 d.

9.00 val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

22.

Šakių rajono tikybos, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų mokytojams

 

Tęstinė programa „Biblijos, kaip menų šaltinio, atskleidimas – tvari galimybė sudominti, motyvuoti ir formuoti naują požiūrį į istoriją, literatūrą ir meną“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003569)

22.1

III modulis „Senojo Testamento pasakojimų interpretacija pasaulio ir lietuvių literatūroje. Dekalogo tiesos literatūriniuose kūriniuose“

R. Bublaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; J. Laurinaitienė, Šakių rajono Griškabūdžio lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

19 d.

14.00 val.

Šakių TAU auditorija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė)

22.2

IV modulis „Naujojo Testamento interpretacija lietuvių ir pasaulio literatūroje. Šiuolaikinės technologijos tarnauja atskleidžiant Biblijos tiesas. Refleksija“

D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

N. Motiejaitytė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja

Gegužės 10 d.

29 d.

14.00 val.

Šakių TAU auditorija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė)

23.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams

 

Tęstinė programa „Interaktyvių edukacinių technologijų panaudojimas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003568)

 

III modulis „SUP vaikų ugdymas kūrybiškai naudojant įvairias edukacines technologijas“

L. Sinkevičienė, Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

R. Liudžiuvienė, Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių vyresnioji mokytoja; V. Mikelaitytė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė; G. Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė

26 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

24.

Vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenei

 

Seminaras „Olimpinių vertybių ugdymo programa“

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinių švietimo programų lektorės

A. Buožienė, R. Gydrienė

12 d.

11.00 val.

Vaikų l/d „Buratinas“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

13 d.

9.00 val.

25.

Vilkaviškio rajono dailės ir technologijų mokytojams

 

Seminaras „Vytelių pynimas“

J. Lukoševičienė, Kybartų „Rasos“ mokyklos vyresnioji mokytoja

13 d.

9.00 val.

Kybartų „Rasos“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

26.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių, Plutiškių ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų bei Kauno rajono Garliavos Jonučių ir  Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijų pedagogams

 

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Užprogramuoti sėkmei: geroji projekto „Kokybės krepšelis“ patirtis“

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė A. Daugirdė, gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja A. Baronienė; Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Jankūnaitė ir kt.

13 d.

9.30 val.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 

Visiems pedagogams

27.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa I dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

VII modulis „Temperamentų teorija

pagal R. Šteinerį. Metų ratas. Šventės“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

21 d.

16.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

22 d.

9.00 val.

28.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa III dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

VII modulis „Metų darbai 8 klasėje.

Astronomijos mokymas 7–8 kl. Euritmija. Teatras. Dainavimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

21 d.

16.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

22 d.

9.00 val.

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

29.

Eglės Velaniškytės tapybos darbų paroda „Krikščioniški pasakojimai“

 

Paroda veiks iki š. m. birželio 4 d.

Parodos atidarymas

6 d.

17.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

30.

Respublikinis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų projektas „Aš spalvinu pasaulį“

Projekto nuostatai skelbiami: www.marpasaka.lt, www.semiplius.lt

Projekto organizatorės – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“ logopedė-specialioji pedagogė metodininkė G. Dagilienė, socialinė pedagogė A. Andriušaitienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Registracija www.semiplius.lt  

š. m. balandžio 3-28 d.

Informacija el. paštu:

vygantas.msc@gmail.com;

projektaspasaka@gmail.com

tel. 8 659 35813 (A. Andriušaitienė)

tel. 8 612 66349 (G. Dagilienė)

31.

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų lietuvių liaudies dainos festivalis „Sveiki gyvi sveteliai“

 

Festivalio organizatorius – Marijampolės vaikų l/d ,,Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Putauskienė, meninio ugdymo mokytoja V. Grigaitienė

25 d.

10.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

32.

Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų ekologinio ugdymo projekto „Saugau gamtą, esu laimingas“ vaikų, tėvų ir mokytojų fotografijų paroda

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

 

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. balandžio 1 d. Facebook grupėje ,,Saugau gamtą, esu laimingas“  

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

33.

Respublikinė virtuali ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir jų pedagogų bei tėvų kūrybinė paroda „Mano namų karalius“

Parodos organizatorius  –  Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. balandžio 3 d. Facebook grupėje ,,Mano namų karalius“

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

34.

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, mokytojų virtuali kūrybinių darbų paroda „Velykų margutis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

 

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. balandžio 10 d. Facebook grupėje „Velykų margutis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

35.

Respublikinė virtuali ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ir jų pedagogų bei tėvų kūrybinė paroda „Vaikas augalų karalystėje 2023“, skirta pažymėti tarptautinę žavėjimosi augalais dieną

Parodos organizatorius  –  Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. balandžio 25 d. Facebook grupėje ,,Vaikas augalų karalystėje 2023“

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

36.

Marijampolės savivaldybės 5-12 kl. mokinių piešinių paroda „Kai atkeliauja mano mintys“

Paroda veiks iki š. m. balandžio 20 d.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

37.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaida. 

„Universalus dizainas mokymuisi ir specialistų emocinės kompetencijos ugdymas. Kaip suvaldyti stresą įtraukiojo ugdymo kontekste?“.

„Scerts modelio, skirto autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų ugdymui, pritaikymas Lietuvoje“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė R. Kašinskienė, psichologė U. Lengvinaite-Žemaitiene;

E. Akstinavičienė, Altamedica reabilitacijos klinikos logoterapeutė, „Saulės“ pradinės mokyklos logopedė;

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

5 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

38.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. 

„Kodėl verta dalyvauti DofE“.

„MAKkoucingas socialinio pedagogo darbe“

A. Andriušaitienė, Vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė;

J. Tamulionienė, Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė; E. Penkauskienė, „Šaltinio“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

27 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

39.

Pradinių klasių mokytojams

 

Pasiruošimas konkursui „Raštingiausias pradinukas – 2023“

S. Lapinskienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

25 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

40.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 klasių mokiniams savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 klasių mokiniams savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė; S. Lapinskienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja; I. Dagilienė, Petro Armino progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

6 d.

12.00 val.

Petro

Armino progimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

13.00 val.

darbų

vertinimas

41.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokiniams

 

Meninio skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“

V. Rudienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

20 d.

13.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

violetarudiene@gmail.com

(V. Rudienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

42.

5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiados dalyviams, vykdytojams ir vertintojams

 

2022-2023 m. m. Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada.

Darbų vertinimas, analizė ir aptarimas

Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Šimonelienė, istorijos mokytoja metodininkė A. Vilkė;

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos vyresnioji istorijos mokytoja; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

25 d.

12.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija vertinimo komisijos nariams www.semiplius.lt Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

13.00 val.

darbų

vertinimas

43.

Bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių komandoms

 

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų konkursas „Gamtos ir tiksliųjų mokslų proto mūšis“

Renginio nuostatai

N. Urbonavičienė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

12.30 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Informacija el. paštu nerurb@gmail.com arba

tel. 8 634 64631

(N. Urbonavičienė);

romakonc@gmail.com

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

44.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras

Balandžio

mėn.

Nuotoliniai ir kontaktiniai

Atsakingi karjeros specialistai

45.

Programavimo pamokos mokiniams

VšĮ „Lispa“ atstovai

3 d.

VšĮ „Lispa“

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

46.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukacijos

„Ryto“ pagrindinės mokyklos mokiniams

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukatoriai

3, 5 d.

Multicentras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

47.

Projekto „#Empowering Girls“ pristatymas

„Lietuvos Junior Achievement“ ir Women Go Tech atstovai

3 d.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

48.

Jono Totoraičio progimnazijos 1 kl. Mokinių edukacinės veiklos Marijampolės meno mokykloje

Marijampolės meno mokyklos pedagogai

3 d.

Marijampolės meno mokykla

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

49.

Petro Armino progimnazijos mokinių pažintis su floristo profesija

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

4 d.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

50.

Sūduvos gimnazijos mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

4 d.

Marijampolės kolegijos

STEAM centras

Informacija el. paštu karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

51.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mokymai Želsvos progimnazijos mokiniams „Pirma pagalba bendruomenėms“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai

5 d.

Želsvos progimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

52.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mokymai Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos mokiniams „Pirma pagalba bendruomenėms“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai

6 d.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

53.

Vilniaus universiteto atstovų vizitas Rygiškių Jono gimnazijoje. Fakultetų mini „Studijų mugė 2023“

Vilniaus universiteto atstovai

6 d.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

54.

Jono Totoraičio progimnazijos mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

7 d.

Marijampolės kolegijos

STEAM centras

Informacija el. paštu astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

55.

Karjeros diena

Kviesti specialistai

7 d.

Sasnavos pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

kliuciuviene@gmail.com

(A. Kliūčiuvienė)

56.

Karjeros specialistų veiklos aptarimas

Karjeros specialistai

14 d.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

57.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukacijos „Saulės“ pradinės mokyklos mokiniams

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro edukatoriai

17, 25 d.

Multicentras

Informacija el. paštu

kliuciuviene@gmail.com  

(A. Kliūčiuvienė)

58.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

18 d.

Marijampolės kolegijos STEAM centras

Informacija el. paštu ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

59.

Marijonų gimnazijos mokinių pažintis su floristo profesija

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

18 d.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

60.

Želsvos progimnazijos mokinių vizitas į Kazlų Rūdos regioninį parką

Gamtotvarkos specialistai

18 d.

Kazlų Rūdos regioninis parkas

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

61.

Nuotolinis susitikimas su Lietuvos respublikos ambasadoriumi Ukrainoje

Lietuvos ambasadorius Ukrainoje

18 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu TEAMS sistemoje

Atsakingi karjeros specialistai

62.

Želsvos progimnazijos mokinių vizitas į Marijampolės kolegijos STEAM centrą

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

19 d.

Marijampolės kolegijos

STEAM centras

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

63.

Elektros tiekėjo „IGNITIS“ atstovų vizitas Rygiškių Jono gimnazijoje. Energetiko profesijos pristatymas I gimnazijos klasių mokiniams

IGNITIS atstovai

20 d.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

64.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 5 klasių mokinių edukacinė išvyka ,,Atrask pasaulį – nuo Tesla ritės iki Japonijos“

Veiklų edukatoriai

21 d.

Vilnius

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

65.

Virtuali pamoka „Pinigai nuo kriauklių iki kortelių“

Pinigų muziejaus atstovas

24 d.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

66.

Virtuali pamoka „Eurų gyvavimo ratas“

Pinigų muziejaus atstovas

25 d.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

67.

Kidz4briks ir Mažosios medicinos mokyklos edukacijos „Ryto“ pagrindinės mokyklos 2-3 klasių mokiniams

Veiklų edukatoriai

25 d.

Kidz4brick

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

68.

Susitikimas su Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovais

Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai

25 d.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

69.

Marijonų gimnazijos 9 klasės mokinių išvyka į Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardą

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai

26 d.

Kybartų pasienio užkarda

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

70.

Programavimo pamokos mokiniams

VšĮ „Lispa“ atstovai

26 d.

VšĮ „Lispa“

Informacija el. paštu

litvaitienek@gmail.com

(K. Litvaitienė)

71.

Jono Totoraičio ir Mokolų progimnazijų mokinių vizitas į Kazlų Rūdos regioninį parką

Gamtotvarkos specialistai

27 d.

Kazlų Rūdos regioninis parkas

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

kliuciuviene@gmail.com

(A. Kliūčiuvienė)

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Etninės kultūros, muzikos, lietuvių kalbos mokytojams ir kultūros darbuotojams

 

Paskaita „Lietuvininkų gyvenimo būdas ir tarmė“

 

Trukmė – 2 ak. val.

I. Skablauskaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė, etnologė

3 d.

16.00 val.

 Kultūros centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

2.

Gamtos mokslų mokytojams ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams

 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos pamokoje 2023“ 

 

Konferencijos nuostatai

Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. V. Mildažienė, dr. B. Jakštys;

A. Malakauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pradinės mokyklos gamtamokslinio ugdymo mokytoja ir kt.

8 d.

9.30 val.

Sūduvos

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. kovo 6 d.

Informacija tel. 8 655 16821

(R. Kazlauskienė) arba el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

3.

Biologijos mokytojams

 

Seminaras „Vilniaus universiteto dėstytojai biologijos mokytojams“ 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslo centro mokslo darbuotojai dr. P. L. Tamošiūnas, dr. I. Lapeikaitė, dr. J. Turčinavičienė ir kt.

27 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina ne LBMA nariams – 10,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

4.

Matematikos mokytojams

 

TEV leidyklos naujos matematikos vadovėlių serijos „Matematika visiems“ pristatymas

 

Trukmė – 2 ak. val.

V. Pipiprienė, Vilniaus ,,Saulės” gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė;

Dr. E. Žalys, TEV leidyklos generalinis direktorius

29 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

5.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas mokyklose“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003587)

 

I modulis „Bendrųjų kompetencijų samprata ir ugdymas. Rubrikų metodas“

N. Bartašiūnienė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

31 d.

11.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

II. KURSAI

6.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio

mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu

iki š. m. kovo 24 d.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

30 d.,

Balandžio 5 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Kursų kaina – 44,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti (dirbantiems) pagal priešmokyklinio ugdymo programą  

 

Kursų trukmė – 40 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Doc. dr. V. Gražienė, švietimo vadybos ekspertė

Balandžio mėn.

12-13 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 70,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

9.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui“

G. Janauskienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė, dailininkė

III dalis

2 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniams, studijuojantiems ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programą

 

Seminaras „Valdorfo pedagogikos metodų taikymas šiuolaikiniame vaikų darželyje“

Vaikų l/d ,,Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Putauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  Ž. Belickienė

2 d.

10.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

11.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Seminaras „Skaitmeniniai įrankiai pamokoje“

K. Dumčienė, Želsvos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

R. Berčiūnienė, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja;

D. Vaišutienė, Mokolų progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

15 d.

14.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenei

 

Seminaras „Ugdymo įstaigos bendruomenės sutelktumo stiprinimas didinant savęs ir kito pažinimo, (savi)motyvacijos, pagalbos bei bendradarbiavimo galimybes“

A. Blandė, psichologė, edukologė

22 d.

10.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

13.

Vaikų lopšelių-darželių „Vaivorykštė“, „Nykštukas“, „Želmenėliai“ ir Meno mokyklos pedagogams

 

Paskaita „Lietuviška liaudies daina spalvoje ir muzikoje“

Vaikų l/d „Vaivorykštė“ pedagogų jungtinė grupė

23 d.

9.30 val.

Vaikų l/d

„Vaivorykštė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

ŠAKIŲ RAJONE

14.

Šakių rajono „Varpo“ mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „NetSupport School“ naudojimas valdant kompiuterius ir mokinių veiklą. Google disko naudojimas pamokose kompiuterių klasėje“ 

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003452)

14.1

III modulio II dalis „NetSupport School testavimo įrankis yra galingas įrankis, leidžiantis mokytojams suprojektuoti testus“

L. Valuckienė, Šakių ,,Varpo“ mokyklos informacinių technologijų mokytoja

7 d.

15.00 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė)

14.2

IV modulis. Refleksija. Įsivertinimas. Dalinimasis pavykusių pamokų įspūdžiais, galimybėmis ir mokinių sėkmėmis

14 d.

15.00 val.

15.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams

 

Tęstinė programa „Interaktyvių edukacinių technologijų panaudojimas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003568)

15.1

I modulis „Emocijų įtaka mokymuisi“

L. Sinkevičienė, Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

R. Liudžiuvienė, Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių vyresnioji mokytoja; V. Mikelaitytė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

G. Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė

9 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

15.2

II modulis „Interaktyvių edukacinių technologijų panaudojimas rengiant netradicines kalbos ir literatūros ugdymo veiklas“

29 d.

10.00 val.

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

inga.sorakiene@gmail.com

16.

Šakių rajono tikybos, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų mokytojams

 

Tęstinė programa „Biblijos, kaip menų šaltinio, atskleidimas – tvari galimybė sudominti, motyvuoti ir formuoti naują požiūrį į istoriją, literatūrą ir meną“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003569)

16.1

I modulis „Biblijos pasakojimų veiksmo erdvė, istorinis laikas, papročiai ir tradicijos“

O. Vasiliauskaitė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

15 d.

14.00 val.

Šakių TAU auditorija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė)

16.2

II modulis „Biblijos pasakojimų interpretacijos Vakarų Europos ir lietuvių dailėje ir architektūroje“

Šakių „Žiburio“ gimnazijos dailės mokytojas metodininkas A. Vorevičius, dailės mokytoja metodininkė A. Vorevičienė

29 d.

14.00 val.

Šakių TAU auditorija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė)

17.

Šakių rajono įvairių dalykų mokytojams

 

Tęstinė programa „Švietimo įstaigos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003571)

17.1

I modulis „Mokyklos bendruomenės sprendimai ir susitarimai diegti atnaujintą ugdymo turinį“

Prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija;

Dr. I. Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė;

K. Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė ES projektuose

27 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

17.2

II modulis „Kompetencijomis grįsta pamoka“

30 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė);

inga.sorakiene@gmail.com

(I. Sorakienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

18.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Ar tikrai verta nerimauti dėl atnaujintos Katalikų tikybos BUP starto?“

V. Balandienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė

1, 8, 15, 22 d.

18.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

19.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Google skaitmeninės technologijos švietimo įstaigoje“ (trukmė – 40 val. NŠPR kodas 211001495)

19.1

III modulis „Google disko funkcijos ir galimybės“. „Google“ skaidrės“

A. Baronienė, Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, edukologė, „Versli Lietuva“ mentorė

9 d.

16.00 val.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

19.2

IV modulis „Apklausų rengyklė „Google“ forma“

21 d.

16.00 val.

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 

Visiems pedagogams

20.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa I dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

VI modulis „Matematikos mokymas 2-3 klasėje. Pojūčių teorija“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

17 d.

16.00 val.

Vilniaus Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

18 d.

9.00 val.

21.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa III dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

VI modulis „Fizikos mokymas 7-8 klasėje.

Pojūčių teorija“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

17 d.

16.00 val.

Vilniaus  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

18 d.

9.00 val.

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

22.

Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės paroda „Tuščių puslapių π (Pi)“

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 26 d.

Parodos atidarymas

2 d.

17.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

23.

Marijampolės savivaldybės, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir Punsko Dariaus ir

Girėno mokyklos pradinių klasių (3-4 kl.) mokinių komandų konkursas „Šypsausi

gimtajam kraštui“

 

Renginio organizatorius – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

9 d.

13.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liubastan@yahoo.com

(L. Stankevičienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

24.

Renginys, skirtas tarptautinei skaičiaus π (Pi) dienai paminėti PI diena linksmai“

 

Renginio organizatorius – Sūduvos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė A. Širvaitienė

14 d.

13.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

ausrasirvaitiene@yahoo.com 

arba tel. 8 699 07010

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

25.

Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Žemės pasakojimai“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti

 

Konferenciją organizuoja – Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos L. Čižikienė, V. Žmuidienė

 

Konferencijos nuostatai:

https://saltinio.lt/lt/naujienos/renginiai/2023/01/respublikines-pradiniu-klasiu-mokiniu-konferencijos-zemes-pasakojimai-nuostatai

22 d.

13.00 val.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. kovo 8 d.

tel. 8 686 08885 (L. Čižikienė)

tel. 8 685 67404 (V. Žmuidienė)

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Respublikinis instrumentinės muzikos festivalis „Linksmoji gama“

 

Festivalį organizuoja – Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos muzikos mokytojas metodininkas B. Kaubrys

30 d.

13.00 val.

Želsvos progimnazija

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

27.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų meninio skaitymo festivalis „Čia skamba lietuviškas žodis – 2023“

 

Festivalio organizatorius – Vaikų l/d ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Jurgelaitienė

II etapas

 9 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Ąžuoliukas“

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

28.

Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių ar rašymo sutrikimų turinčių 1-8 kl. mokinių dailyraščio konkursas „Auksinė plunksnelė“

 

Konkursas vyks iki š. m. kovo 10 d.

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Konkursas

vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

v.nikliauzaite@gmail.com

(V. Matulionienė);

gintare.msc@gmail.com

29.

Marijonų gimnazijos, „Ryto“ pagrindinės ir „Saulės“ pradinės mokyklų 3 kl. mokinių komandų viktorina-konkursas „Knygos kelias“

 

Viktorinos-konkurso organizatorius – F. Galavočienė „Ryto“ pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja; A. Jurkšienė, „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

31 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

30.

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų lietuvių liaudies dainos festivalis „Sveiki gyvi sveteliai“

 

Festivalio organizatorius – Vaikų l/d ,,Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Putauskienė, meninio ugdymo mokytoja V. Grigaitienė

Balandžio 25 d.

10.00 val.

Kultūros

centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

31.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių fotografijų konkursas-paroda „Gamtos stebuklai“

 

Paroda vyks nuo š. m. kovo 6 d. https://www.liudvinavo.marijampole.lm.lt/

 

Renginio organizatorius – Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

32.

Respublikinis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių virtualus projektas „Lietuva – gimtasis mano kraštas“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

II etapas. Virtuali fotografijų paroda „Gimtinė – tai mes“

 

Paroda vyks š. m. kovo 1-31 d.

 

Projekto organizatorius – Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vaisutienediana@gmail.com

edita.matuleviciene@gmail.com

gintare.msc@gmail.com

33.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Tau, gimtine, piešiu, deklamuoju ir dainuoju“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

 

Paroda veiks š. m. vasario 15 d. – kovo 14 d.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinys

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

34.

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Puoškite sodą – Tėvynę darbais“, skirta A. Matučio 100-osioms gimimo metinėms

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

 

Parodai darbai pristatomi nuo š. m. vasario 15 d. iki kovo 15 d.

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. kovo 20 d. vaikų l/d „Šaltinėlis“svetainėje www.marijampolessaltinelis.lt

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

35.

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, mokytojų virtuali kūrybinių darbų paroda „Velykų margutis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

 

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. balandžio 10 d. Facebook grupėje „Velykų margutis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

36.

Marijampolės savivaldybės 5-12 kl. mokinių piešinių paroda „Kai atkeliauja mano mintys“

 

Paroda vyks iki š. m. balandžio 20 d.

Parodos atidarymas

21 d.

16.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

37.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Įvadas į programavimą PHYTON programavimo kalba. Praktinis užsiėmimas

Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas V. Širvaitis, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas J. Deiveikis;

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

38.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

38.1

Gerosios patirties sklaida „3-4 metų vaikų sėkmingo ugdymosi veiksniai ikimokyklinėje įstaigoje“

Vaikų l/d „Rūta“ direktorė  R. Alaburdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Naujokaitienė, S. Asijavičiūtė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

21 d.

13.00 val.

Vaikų l/d „Rūta“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

38.2

Gerosios patirties sklaida „Žaidžiame teatrą arba kai personažai padeda vaikui atsiskleisti, pajusti emocinį malonumą“

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ direktorė;

Vaikų l/d „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos S. Kaminskienė, E. Rastapkevičienė, A. Klesevičienė; N. Vasylienė, choreografė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

27 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Šaltinėlis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

39.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida

„Socialinio pedagogo pagalba įtraukiajame ugdyme“

EQUIP programos pristatymas

A. Andriušaitienė, Vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė;

L. Šimkuvienė, Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė;

Marijampolės savivaldybės pedagoginės

psichologinės tarnybos socialinė

pedagogė metodininkė R. Kazlauskienė, socialinė pedagogė I. Juškauskaitė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

40.

Fizinio ugdymo mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida „Fizinio ugdymo aktualijos“

A. Larčenka, „Ryto“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas; G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com 

41.

Rusų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. Rusų kalbos dėstymo aktualijos ir perspektyvos ruošiantis įtraukiajam ugdymui

V. Ūsienė, Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja metodininkė;

Savivaldybės rusų kalbos mokytojai;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

28 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

42.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida „Reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje modelis“

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

29 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

43.

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į parodą „KARJERA & STUDIJOS 2023“

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

30-31 d.

8.00 val.

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

44.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaida.

„Universalus dizainas mokymuisi ir specialistų emocinės kompetencijos ugdymas. Kaip suvaldyti stresą įtraukiojo ugdymo kontekste“;

„Scerts modelio, skirto autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų ugdymui, pritaikymas Lietuvoje“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė R. Kašinskienė, psichologė U. Lengvinaitė-Žemaitiene; E. Akstinavičienė, „Altamedica“ reabilitacijos klinikos logoterapeutė, „Saulės“ pradinės mokyklos logopedė; D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ logopedė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

Balandžio 5 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

45.

29-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

2 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

14.00 val.

darbų vertinimas

46.

Lietuvos 5-8 klasių mokinių 7-osios STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados dalyviams ir vykdytojams

 

STEAM olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

3 d.

10.00 val.

Olimpiadoje dalyvaujančiose

mokyklose

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

47.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams

 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė; G. Vainauskaitė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja;

Sūduvos gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas E. Kraukšlys, technologijų mokytoja metodininkė A. Čeplinskienė

14 d.

10.00 val.

Sūduvos  gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

48.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo darbų vertinimas ir aptarimas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė; G. Vainauskaitė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja

15 d.

12.00 val.

Sūduvos  gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

49.

Matematikos konkurso „Kengūra“ dalyviams

 

2023 m. tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

16 d.

8.00 val.

Ugdymo įstaigose

„Kengūros“ užduotis iš švietimo centro pasiimti kovo 15 d.

15.00-17.00 val.

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

50.

35-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapo dalyviams ir vykdytojams

 

35-osios Lietuvos 9-12/I–IV gimnazijos klasių mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapas

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja;

 D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja

21 d.

(laikas bus tikslinamas)

Profesinio

rengimo

centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

51.

35-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

35-osios Lietuvos 9-12/I–IV gimnazijos klasių mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapo dalyvių darbų vertinimas

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja;

 D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja

21 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

52.

XVI Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados dalyviams ir vykdytojams

 

5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

24 d.

10.00 val.

Olimpiadoje dalyvaujančiose

mokyklose

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

53.

Matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, vykdytojams ir vertinimo komisijos nariams

 

5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė;

 G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

28 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

Darbų vertinimas

15.00 val.

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

54.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai

paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo

centras

Kovo mėn.

Nuotoliniai ir

kontaktiniai

Atsakingi karjeros specialistai

55.

Programavimo pamokos mokiniams

VšĮ „Lispa“ atstovai

Kovo mėn.

VšĮ „Lispa“

Atsakingi karjeros specialistai

56.

Nacionalinio kraujo centro paskaitos mokiniams

A. Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė;

Karjeros specialistai

Kovo mėn.

 

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

57.

Nuotoliniai susitikimai jaunimui „Noriu būti“

 

1, 2, 3 7,8,10, 14, 15 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Atsakingi karjeros specialistai

58.

Marijampolės kolegijos pristatymas

Marijampolės kolegijos atstovai

1 d.

14.10 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

59.

Sūduvos gimnazijos mokinių lankymasis Marijampolės kolegijos STEAM centre

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

3 d.

13.00 val.

Marijampolės kolegijos STEAM centras

Informacija el. paštu karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

60.

Jaunimo užimtumo centro specialistų susitikimai su mokiniais

L. Barkauskienė, Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo konsultantė

6 d.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

61.

Paskaita mokiniams „Policijos pareigūnų veikla“

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai

7 d.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

27 d.

Marijonų gimnazija

ilonakadzeviciene@gmail.com  

(I. Kadzevičienė)

62.

Susitikimas su Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos III-IV kl. mokiniais ,,Privalomoji karo tarnyba“

V. Preskienytė, seržantė

8 d.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk 

(A. Janulienė)

63.

Swedbank nuotolinė pamoka „Mokonomika“

Swedbank atstovai

9 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Užsiregistravę karjeros specialistai

64.

 STEAM „Cheminė mozaika“

Marijampolės kolegijos STEAM centro atstovai

9 d

Mokolų progimnazija

Informacija el. paštu

kliuciuviene@gmail.com

( A. Kliūčiuvienė)

10 d.

Sasnavos pagrindinė mokykla

65.

Internetinis renginys „Ugdyk pilietiškumą – rinkis darbą Lietuvai“

10 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Atsakingi karjeros specialistai

66.

„Šaltinio“ progimnazijos mokinių lankymasis Marijampolės profesinio rengimo centro karjeros dienoje ,,Pasimatuok profesiją“

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

21 d.

 

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

kliuciuviene@gmail.com

( A. Kliūčiuvienė)

67.

Mokolų progimnazijos mokinių lankymasis Marijampolės profesinio rengimo centro karjeros dienoje ,,Pasimatuok profesiją“

30 d.

68.

Marijampolės kolegijos pristatymas „Šiandien MARKO – rytoj pasaulis. Tapk jo dalimi!“

Marijampolės kolegijos atstovai

21 d.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

69.

Pažintinė išvyka į Priešgaisrinę gelbėjimo stotį

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai

24 d.

„Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com 

(I. Kadzevičienė)

70.

Petro Armino progimnazijos mokinių lankymasis Marijampolės profesinio rengimo centro atvirų durų dienoje, pažintis su automechaniko profesija

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

28 d.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

71.

Jono Totoraičio progimnazijos 1-2 kl. mokinių edukacija ,,Spindulio“ kino teatre

,,Spindulio“ kino teatro edukatoriai

30 d.

„Spindulio“ kino teatras

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

72.

Edukacinė išvyka į parodą „KARJERA & STUDIJOS 2023“

30 d.

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

Atsakingi karjeros specialistai

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Žaidimo taikymo praktika ir veiksmingumas įtraukiojo ugdymo kontekste ugdant vaikų, turinčių ASS, kompetencijas ir įgūdžius“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003266)

 

II modulis. „Kūrybinis žaidimų ir žaidybinių elementų taikymas ugdant vaikų, turinčių ASS, kalbos ir komunikacijos įgūdžius“

Kauno Prano Daunio ugdymo centro vyresnioji mokytoja, specialioji pedagogė, logoterapeutė L. Kolpakova, specialioji pedagogė R. Venckutė

14 d.

9.30 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

2.

Tikybos mokytojams

 

Seminaras „Ar tikrai verta nerimauti dėl atnaujintos Katalikų tikybos BUP starto?“

V. Balandienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė

17 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinis centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Socialiniams pedagogams

 

Konferencija-forumas „Socialinių pedagogų projektinė veikla stiprinant įtrauktį: nuo darželio iki gimnazijos“

Konferencijos nuostatai

J. Tamulionienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė;

Ž. Sajatauskienė, Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“ socialinė pedagogė metodininkė

21 d.

13.00 val.

Švietimo centras ir nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur (dalyvaujantiems kontaktiniu būdu)

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.

Pradinių klasių mokytojams

 

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Improvizacijos matematikos ugdyme“

Kauno technologijų universiteto Edukologijos tyrimų grupės narės doc. dr. I. Klizienė, doc. dr. A. Augustinienė, doc. dr. B. Simonaitienė;

Dr. V. Kravčenkienė, Kauno technologijų universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas;

O. Mockaitytė-Rastenienė, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė, Ugdymo mokslų instituto jaunesnioji asistentė;

L. Andriuškevičienė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

28 d.

13.00 val.

Viešbutis „Mercure“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. vasario 24 d.

Informacija tel. 8 650 82180

arba el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Gamtos mokslų mokytojams ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams

 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos pamokoje 2023“ 

Konferencijos nuostatai

Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. V. Mildažienė, dr. B. Jakštys; A. Malakauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pradinės mokyklos gamtamokslinio ugdymo mokytoja ir kt.

Kovo 8 d.

9.30 val.

Sūduvos

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

nuo š. m. vasario 23 d. iki kovo 7 d.

Informacija tel. 8 655 16821

(R. Kazlauskienė) arba el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

II. KURSAI

6.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama kovo-balandžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu

iki š. m. vasario 25 d.

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Lietuvių kalbos kultūra

Kursų trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama kovo-balandžio mėn.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu

iki š. m. vasario 25 d.

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti (dirbantiems) pagal priešmokyklinio ugdymo programą  

Kursų trukmė – 40 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Doc. dr. V. Gražienė, švietimo vadybos ekspertė

Planuojama kovo-balandžio mėn.

Švietimo

centras

Planuojama kursų kaina – 70,00 Eur (priklausomai nuo grupės dydžio)

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. vasario 25 d.

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

9.

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams

 

Pasitarimas-konsultacija „Bendradarbiavimo svarba, siekiant užtikrinti savalaikę pagalbą“

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatorė;

J. Savaikaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

7 d.

13.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com   

(V. Dilys)

10.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams

 

Pasitarimas-konsultacija „Bendradarbiavimo svarba, siekiant užtikrinti savalaikę pagalbą“

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatorė; J. Savaikaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

9 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com   

(V. Dilys)

11.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213002155)

 

I modulis „Šiuolaikinės pamokos kokybės aktualijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste“

O. Saranienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji išorės vertintoja

9 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatų 2020-2021 m. m. pristatymas

V. Giedraitienė, Įsivertinančių mokyklų klubo pirmininkė

9 d.

15.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenei

13.1

Seminaras pedagogams „Emocinio intelekto svarba kuriant kokybiškus santykius darbo aplinkoje“ 

Vaikų l/d „Rūta“ psichologė J. Radžiūnienė, socialinė pedagogė

J. Tubelevičienė

22 d.

10.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

13.2

Seminaras pedagogams „Motyvacija ir savimotyvacija būti moderniu ugdytoju“ 

L. Laurinčiukienė, lektorė

27 d.

9.00 val.

13.3

Paskaita tėvams „Psichologinio imuniteto ABC: savijauta – savivertė – savikliova – savikūra“

27 d.

18.00 val.

14.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui“

G. Janauskienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė, dailininkė

II dalis

23

15.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

15.

Šakių rajono „Varpo“ mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „NetSupport School“ naudojimas valdant kompiuterius ir mokinių veiklą. Google disko naudojimas pamokose kompiuterių klasėje“ 

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003452)

15.1

II modulio II dalis „Darbo individualizavimas dirbant su mokiniais per pamoką“

L. Valuckienė, Šakių ,,Varpo“ mokyklos informacinių technologijų mokytoja

7 d.

15.00 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

danuuttee@gmail.com

15.2

III modulio I dalis „ NetSupport School testavimo įrankis yra galingas įrankis, leidžiantis mokytojams suprojektuoti testus“

28 d.

15.00 val.

16.

Šakių rajono „Varpo“ mokyklos pradinio ugdymo pedagogams

 

Tęstinė programa „Tikslingas informacinių technologijų naudojimas pradinio ugdymo procese – įrankis integruoti ir diferencijuoti mokymo procesą“ 

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 211001461)

 

II modulis „Virtuali lenta bei QR kodas“

Šakių „Varpo“ mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė I. Ažukienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė D. Bankauskienė

15 d.

9.00 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com danuuttee@gmail.com

VILKAVIŠKIO RAJONE

17.

Kybartų „Rasos“ mokyklos pedagogams

 

Praktinis seminaras „Streso įveika taikant dailės terapijos metodus“

I. Kalinauskienė, Kybartų „Rasos“ mokyklos psichologė

13 d.

9.00 val.

Kybartų „Rasos“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu 

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

18.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Google skaitmeninės technologijos švietimo įstaigoje“ (trukmė – 40 val. NŠPR kodas 211001495)

18.1

I modulis „Tekstinių dokumentų rengimo internete pagrindai“

A. Baronienė, Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, edukologė, „Versli Lietuva“ mentorė

13 d.

13.00 val.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

18.2

II modulis „Teksto dokumentų rengimas“

28 d.

15.00 val.

19.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos pedagogams

 

Seminaras „STEAM integruotos pamokos: IT pritaikymas visų dalykų pamokose“

J. Kvietkauskienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

14 d.

9.00 val.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 

Visiems pedagogams

20.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa I dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

V modulis „Amžiaus tarpsnių teorija. Antrojo septynmečio ypatumai. Biologijos mokymas 7–8 kl.“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

24 d.

16.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

25 d.

9.00 val.

21.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa III dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

V modulis „Paauglystės krizės 12-14 m. Biologijos mokymas 7–8 kl.“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

24 d.

16.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

25 d.

9.00 val.

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

22.

Šiuolaikinių dailininkų kūrybos darbų paroda „Melagingos naujienos“

 

Paroda veiks iki š. m. vasario 26 d.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

23.

Respublikinis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių virtualus projektas „Lietuva – gimtasis mano kraštas“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės ir Valstybės atkūrimo dienoms paminėti

 

I etapas. Virtuali kūrybinių darbų paroda „Lietuva – mano namai“

Paroda vyks š. m. vasario 1-28 d.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vaisutienediana@gmail.com

(D. Vaišutienė);

edita.matuleviciene@gmail.com

(E. Matulevičienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

II etapas. Virtuali fotografijų paroda „Gimtinė – tai mes“

Paroda vyks š. m. kovo 1-31 d.

 

Projekto organizatorius – Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

24.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių fotografijų konkursas-paroda „Gamtos stebuklai“

 

Konkursas vyks iki š. m. vasario 10 d., paroda vyks nuo š. m. kovo 6 d.

 

Renginio organizatorius – Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

25.

Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių ir rašymo sutrikimų turinčių 1-8 kl. mokinių dailyraščio konkursas „Auksinė plunksnelė“

Konkursas vyks š. m. vasario 20 d. – kovo 10 d.

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Konkursas vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

v.nikliauzaite@gmail.com

(V. Matulionienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

26.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „3D vaikų menas“, skirta projektui „Marijampolė – Lietuvos jaunimo sostinė 2023“ paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

 

Paroda veiks š. m. vasario 1-14 d.  

Parodos atidarymas

1 d.

9.30 val.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

27.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Tau, gimtine, piešiu, deklamuoju ir dainuoju“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

 

Paroda veiks š. m. vasario 15 d. – kovo 14 d.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

28.

Respublikinė virtuali vaikų piešinių paroda „Dovanojame saulę Marijampolei – Lietuvos jaunimo sostinei“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

 

Virtualus projekto dalyvių darbų eksponavimas nuo š. m. vasario 24 d. Facebook grupėje „Dovanojame saulę Marijampolei – Lietuvos jaunimo sostinei“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

29.

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Puoškite sodą – Tėvynę darbais“, skirta A. Matučio 100-osioms gimimo metinėms

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

 

Parodai darbai pristatomi nuo š. m. vasario 15 d. iki kovo 15 d.

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

30.

Respublikinės pradinių klasių mokinių konferencija  ,,Žemės pasakojimai“

 

Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Žemės pasakojimai“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti

Konferencijos skelbiami:

https://saltinio.lt/lt/naujienos/renginiai/2023/01/respublikines-pradiniu-klasiu-mokiniu-konferencijos-zemes-pasakojimai-nuostatai

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos L. Čižikienė, V. Žmuidienė

Kovo 22 d.

13.00 val.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

iki š. m. kovo 4 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

tel. 8 686 08885

(L. Čižikienė)

tel. 8 685 67404

(V. Žmuidienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

31.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Kompetencijomis grįstas ugdymas. Marijampolės Sūduvos gimnazijos patirties sklaida

Marijampolės Sūduvos gimnazijos pavaduotojai ugdymui L. Juknelienė, D. Kazlauskas, istorijos mokytoja ekspertė V. Pituškienė;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

32.

Gerosios patirties sklaida. „Keliaujame sveikatos stiprinimo keliu“

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ direktorė;

Vaikų  l/d „Vaivorykštė“ mokytojos N. Piliponienė, V. Bružinskienė, J. Dzingienė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

6 d.

12.00 val.

Vaikų l/d „Vaivorykštė“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

33.

Gerosios patirties sklaida. „3-4 metų vaikų sėkmingo ugdymosi veiksniai ikimokyklinėje įstaigoje“

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ direktorė;

A. Eklerienė, Vaikų l/d „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

21 d.

13.00 val.

Vaikų l/d „Rūta“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

34.

Dailės mokytojams

 

Pasiruošimas dailės olimpiados savivaldybės etapui bei mokinių kūrybinių darbų parodos „AŠ-KŪRĖJAS“ organizavimas

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

35.

Biologijos ir chemijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida.

ES projekto „Plastic Pirates – Go Europe!“ ir jo rezultatų pristatymas

S. Dzimijonienė, Marijampolės profesinio rengimo centro ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė bei chemijos mokytoja; R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

36.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaida.

„Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „KIMOCHIS“; „Prakalbinant vaiką“;

„STEAM veiklos ugdant didelių SUP turinčius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė; Vaikų l/d „Vaivorykštė“ logopedė metodininkė V. Bružinskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Blaškevičienė;

A. Maziliauskienė, Vaikų l/d „Rūta“ specialioji pedagogė, logopedė metodininkė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Anglų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida.

Atvira anglų kalbos pamoka I gimnazijos klasėje „Technologijos mūsų gyvenime. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymas, naudojant įvairius mokymo(si) metodus“

E. Gedvilienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė; I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

9.50 val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija ir nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

e.gedviliene@gmail.com (E. Gedvilienė)

vygantas.msc@gmail.com

38.

Matematikos mokytojams

 

5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas matematikos pamokose, įgyvendinant atnaujintas matematikos bendrąsias programas.

Apskritas stalas – diskusija

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

39.

26-osios Lietuvos 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokinių filosofijos olimpiados dalyviams

 

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduočių siuntimas

Užduotys siunčiamos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com iki š. m. vasario 4 d.

Daugiau informacijos

https://www.lmnsc.lt/filosofijos/

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

40.

34-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapo dalyviams ir vykdytojams

 

34-osios Lietuvos 8, 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokinių informatikos olimpiados III etapas (šalies etapo atrankinė dalis)

V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas; L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

2 d.

9.00 val.

Sūduvos

gimnazija

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

41.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

3 d.

10.00 val.

5-8 kl.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

 12.30 val.

9-12/I-IV kl.

42.

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapo dalyviams ir vykdytojams

 

71-osios Lietuvos 9-12/I–IV gimnazijos klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

7 d.

9.00 val.

Profesinio

rengimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

43.

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados  savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

71-osios Lietuvos 9-12./I–IV gimnazijos klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapo darbų vertinimas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

44.

Rusų kalbos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Rusų kalbos 10-11/II-III gimnazijos klasių mokinių olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos vyresnioji rusų kalbos mokytoja

9 d.

9.00 val.

dalyviams

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

13.00 val.

vertintojams

45.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapas. Konkurso tema: „Įsivaizduok, kad esi superherojus, o tavo misija – visus pasaulio kelius padaryti saugius vaikams”

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

22-25 d.

darbų vertinimas

Konkurso darbų vertinimas ir vertinimo komisijos posėdis vyks nuotoliniu būdu

Darbai iki š. m. vasario 15 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28 d.

15.00 val.

vertinimo komisijos posėdis

46.

Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vykdytojams

 

32-osios Lietuvos 10-12/II-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja

23 d.

9.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

47.

Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

32-osios Lietuvos 10-12/II-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo užduočių analizė ir vertinimas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja

24 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

48.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų meninio skaitymo festivalis „Čia skamba lietuviškas žodis – 2023“

N. Jurgelaitienė, Vaikų l/d ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

I etapas

28 d.

Švietimo

įstaigos

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

II etapas

Kovo 9 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Ąžuoliukas“

49.

29-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

Kovo 2 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Olimpiados dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. vasario 20 d.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

50.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už ugdymą karjerai, ir karjeros specialistams

 

Pasitarimas dėl karjeros specialistų veiklos planavimo mokyklose

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė,  A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė, karjeros specialistų veiklos koordinatorė

15 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

51.

Programavimo pamokos mokiniams

VšĮ „Lispa“ atstovai

Vasario mėn.

VšĮ „Lispa“

Atsakingos karjeros specialistės

52.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai

paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Vasario mėn.

Nuotoliniai ir kontaktiniai

Atsakingos karjeros specialistės

53.

Mykolo Romerio ir Vytauto Didžiojo universitetų atstovų paskaitos Rygiškių Jono gimnazijos mokiniams

Mykolo Romerio ir Vytauto Didžiojo universitetų atstovai

1 ir 22 d.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

54.

Nacionalinio kraujo centro paskaitos mokiniams

Žymantienė, Nacionalinio kraujo centro specialistė;

Karjeros specialistės

6 d.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

23 d.

„Šaltinio“ ir Mokolų progimnazijos

kliuciuviene@gmail.com

(A. Kliūčiuvienė)

55.

Jaunimo užimtumo centro specialistų susitikimai su mokiniais

L. Barkauskienė, Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo konsultantė

6 ir 13 d.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A.  Janulienė)

6 d.

Rygiškių Jono gimnazija

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

56.

Paskaita mokiniams „Karjeros galimybės Lietuvos kariuomenėje“

V. Preskienytė, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus Regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Marijampolės poskyrio viršininkė

1 ir 8 d.

Rygiškių Jono gimnazija 

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

57.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinių lankymasis Marijampolės profesinio rengimo centre, pažintis su profesijomis

Marijampolės profesinio rengimo centro specialistai

10 d.

Profesinio rengimo centras

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

58.

Paskaita mokiniams „Policijos pareigūnų veikla“

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai

24 d.

„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Matematikos mokytojams

 

Tęstinė programa „Kas keičiasi atnaujinamoje matematikos programoje, kaip pasiruošti pokyčiams“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003295)

 

IV modulis ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“

Doc. Dr. V. Sičiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

13 d.

11.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

2.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir muzikos mokytojams

 

Paskaita „Balso higiena“

Trukmė – 4 ak. val.

A. Pečeliūnienė, gydytoja

27 d.

13.00 val.

Marijampolės kultūros

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

II. KURSAI

3.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama kovo-balandžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu

iki š. m. vasario 25 d.

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Lietuvių kalbos kultūra

Kursų trukmė – 22 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

Planuojama kovo-balandžio mėn.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu

iki š. m. vasario 25 d.

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

5.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenei

 

Seminaras „Olimpinių vertybių ugdymo programa 2.0“

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinių švietimo programų lektorės U. Avižienytė, I. Rauličkienė

10 d.

9.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

11 d.

9.00 val.

6.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui“

G. Janauskienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė, dailininkė

I dalis

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II dalis

26 d.

15.00 val.

ŠAKIŲ RAJONE

7.

Šakių rajono pradinio ugdymo pedagogams

 

Tęstinė programa „Tikslingas informacinių technologijų naudojimas pradinio ugdymo procese – įrankis integruoti ir diferenciuoti mokymo procesą“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 211001461)

 

I modulis  „Google Education platforma bei atvirukų ir koliažų kūrimas“

Šakių „Varpo“ mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė I. Ažukienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė D. Bankauskienė

5 d.

9.00 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė);

danuuttee@gmail.com

8.

Šakių rajono pedagogams

 

Tęstinė programa „NetSupport School“ naudojimas valdant kompiuterius ir mokinių veiklą. Google disko naudojimas pamokose kompiuterių klasėje“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003452)

 

I modulio 1 dalis „Programos NetSupport School pažinimas ir taikymas“

L. Valuckienė, Šakių ,,Varpo“ mokyklos informacinių technologijų mokytoja

10 d.

15.00 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė);

danuuttee@gmail.com

 

I modulio 2 dalis „Galimybių valdant kompiuterių klasę taikymas“

17 d.

15.00 val.

 

II modulio 1 dalis „NetSupport School programos galimybės“

31 d.

15.00 val.

VILKAVIŠKIO RAJONE

9.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Šiuolaikinės pamokos receptai“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 211001406)

 

II modulis „Skaitmeninio turinio panaudojimas šiuolaikinėje pamokoje. Kolegialus mokymasis įtvirtinant aktyvius šiuolaikinės pamokos metodus

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės A. Grikietienė, E. Burbienė

3 d.

10.00 val.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com   

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

10.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa I dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003348)

 

I modulis „Lietuvių kalbos ir matematikos mokymo metodikos 4–6 kl. Formų piešimas. Grojimas kanklėmis. Žongliravimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

20 d.

16.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

21 d.

9.00 val.

11.

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa III dalis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213003349)

 

III modulis „Lietuvių kalbos ir matematikos mokymo metodikos 4–6 kl. Formų piešimas. Grojimas kanklėmis. Žongliravimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

20 d.

16.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

21 d.

9.00 val.

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

12.

Šiuolaikinių dailininkų kūrybos darbų paroda „Melagingos naujienos“

 

Parodos kuratorė – R. Bruder

Parodos atidarymas

26 d.

17.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

13.

V. Petravičiaus ir Z. Varnausko kūrybos darbų paroda „Perskeltas meno pasaulis“

 

Paroda veiks iki š. m. sausio 22 d.

14.

Respublikinis dainų festivalis „Tau, vaikuti“

Festivalio organizatorius – Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

18 d.

12.00 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. Nr. 8 686 64474

(R. Slabodienė) arba el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

15.

Respublikinis virtualus kūrybinių darbų konkursas-paroda „Mano atostogų asmenukė“

 

Konkursas vyks iki š. m. sausio 31 d.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

16.

Matematikos mokytojams

 

Metodinė išvyka į Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos konferenciją

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

5 d.

8.00 val.

Kauno švietimo inovacijų

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

17.

Technologijų mokytojams

 

Parodos „Kalėdų belaukiant“ aptarimas, eglučių nupuošimas.

Pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja G. Vainauskaitė, technologijų mokytoja metodininkė R. Dijokienė

6 d.

12.00 val.

Kultūros

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

18.

Vokiečių ir rusų kalbų mokytojams

 

Bendras vokiečių ir rusų kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. „Ugdymo turinio atnaujinimas  užsienio (vokiečių ir rusų) kalbų pamokose“

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos ir „Ryto“ pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

19.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Vaiko pažinimas – raktas į sėkmę“

D.  Grabauskė, vaikų l/d „Vaivorykštė“ socialinė pedagogė metodininkė; A. Andriušaitienė, vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

20.

Geografijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Rumunija –  kelionės idėjos ir įspūdžiai“

L. Guogienė, Marijonų gimnazijos mokyklos mokytoja metodininkė;

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

25 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

21.

Etikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida

D. Petručionienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

25 d.

15.10 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

22.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaida.

„Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „KIMOCHIS“; „Prakalbinant vaiką“;

„STEAM veiklos ugdant didelių SUP turinčius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“

D. Muckuvienė, vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

Vaikų l/d „Vaivorykštė“ logopedė metodininkė V. Bružinskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Blaškevičienė;

A. Maziliauskienė, vaikų l/d „Rūta“ specialioji pedagogė, logopedė metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

23.

Lietuvos 5-osios mokinių etninės kultūros olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams

 

Lietuvos 5-osios mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapas

I. Stražnickaitė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos neformaliojo švietimo organizatorė, mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

2 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

24.

Anglų kalbos olimpiados 11/III gimnazijos klasės mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, vykdytojams ir vertinimo komisijos nariams

 

Anglų kalbos olimpiados 11/III gimnazijos klasės mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

12 d.

10.00 val. dalyviams, vykdytojams

Švietimo

centras

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 5 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

12.00 val. vertintojams

25.

55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

13-18 d.

darbų vertinimas

Konkurso darbų vertinimas ir aptarimas vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Marijampolės savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m.  sausio 9 d. pateikiami Word ir PDF formatu el. paštu vygantas.msc@gmail.com

19 d.

14.30 val. vertinimo komisijos posėdis

26.

Pradinių klasių mokytojams ir mokiniams

 

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Kai atgyja pasakos“

Petro Armino progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė L. Grabauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja J. Juodviršienė

18 d.

11.30 val.

Petro Armino progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

27.

Chemijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė;

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja

18 d.

9.00 val.

 I-II/9-10 kl.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

12.00 val.

III-IV/11-12 kl.

28.

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

20 d.

9.00 val.

Petro Armino progimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

29.

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo užduočių analizė ir vertinimas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

23 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

30.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir organizavimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

24 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 14 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

31.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo darbų vertinimas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

25 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, vykdytojams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

31 d.

10.00 val. dalyviams, vykdytojams

Švietimo

centras

Konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 23 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

12.00 val. vertintojams

33.

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

55-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro biologijos mokytoja metodininkė

Vasario 1 d.

9.00 val.

 I-II/9-10 kl.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

12.00 val.

III-IV/11-12 kl.

34.

Vokiečių kalbos olimpiados ir konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, vykdytojams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados 11 (III gimnazijos) klasių mokiniams ir konkurso 8 klasių mokiniams Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Vasario 2 d. 10.00 val.

dalyviams

Švietimo

centras

Olimpiados ir konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 23 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

12.00 val.  vertintojams

35.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

Vasario 3 d.

10.00 val.

5-8 kl.

Švietimo centro Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Konkurso dalyvių anketos pateikiamos iki  š. m. sausio 25 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

13.00 val.

I-IV/9-12 kl.

36.

26-osios Lietuvos 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokinių filosofijos olimpiados dalyviams

 

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduočių siuntimas

Užduotys siunčiamos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

Iki š. m. 

vasario 4 d.

Daugiau informacijos

https://www.lmnsc.lt/filosofijos/

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

37.

5-8 klasių mokiniams, dalyvaujantiems eilėraščių konkurse „Laisvės vėjas“, mokinius ruošusiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tarptautinis eilėraščių konkursas „Laisvės vėjas“

Konkurso nuostatai skelbiami progimnazijos interneto svetainėje https://arminoprogimnazija.lt/projektai

Petro Armino progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos J. Rugienienė, R. Janušienė

Eilėraščiai  bus skelbiami progimnazijos Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/petro.armino.pagrindine

Eilėraščius iki š. m. sausio 30 d. siųsti el. paštu juratarugieniene72@gmail.com

Informacija tel. Nr. 8 612 11098,

el. paštu juratarugieniene72@gmail.com3

(J. Rugienienė);

tel. Nr. 8 699 33374, el. paštu

rasitjan@gmail.com  (R. Janušienė);

vygantas.msc@gmail.com

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

38.

Nacionalinio kraujo centro paskaitos mokiniams

Nacionalinio kraujo centro atstovai, karjeros specialistai

Sausio mėn.

Marijampolės sav. Mokyklos

Atsakingos karjeros specialistės

39.

„Tolima – artima Japonija“

Japonijos ambasados atstovai

Sausio mėn.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

40.

Programavimo pamokos mokiniams

VšĮ „Lispa“ atstovai

Sausio mėn.

VšĮ „Lispa“

Atsakingos karjeros specialistės

41.

Marijampolės STEAM centro pristatymas 

Marijampolės STEAM atstovai

10 d.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

42.

Jaunimo užimtumo centro specialistų

susitikimai su Marijonų, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijų ir  Jono Totoraičio progimnazijos mokiniais

L. Barkauskienė,  Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo konsultantė

Sausio mėn.

Marijonų, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos ir  Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė);

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

43.

Dalyvavimas aukštųjų mokyklų mugėje

Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai

19 d.

10.00 val.

Žalgirio

arena

Atsakingos karjeros specialistės

2022 metai

Eil. Nr.

Tema

Lektorius/atsakingas asmuo

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Suaugusiųjų švietimo organizatoriams, suaugusiųjų mokytojms, besimokantiems suaugusiems

„Erasmus+“ projekto „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 2021-1-LT01-KA210-ADU-000034937)

baigiamoji konferencija

 

Tarptautinė konferencija „Kaip suaugusiųjų mokymą/si padaryti patrauklesnį“

 

Trukmė – 4 ak. val.

A. Ivanovas, Mykolo Romerio universiteto komunikacijos dėstytojas, Retorika.lt lektorius; Dr. Ž. Navikienė, suaugusiųjų švietimo ekspertė (Nyderlandai);

R. Koncevičienė, andragogė-konsultantė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro metodininkė ir kt.

9 d.

11.00 val.

Švietimo centro Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

2.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Paskaita „Naujasis „Baltų lankų vadovėlių“ leidinys 5 klasei“

Trukmė – 2 ak. val.

Dr. S. Žukas, vadovėlių autorius

14 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

3.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, Vaiko gerovės komisijų pirmininkams

 

Tęstinė programa „Naujų darbo formų paieškos ruošiantis įtraukiajam ugdymui“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002968)

 

II modulis „Įtraukiojo ugdymo link. Specialistų komandinio darbo kryptys“

Trukmė – 6 ak. val.

D. Kasperavičienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė;

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialistų komanda

16 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

4.

Matematikos mokytojams

 

Tęstinė programa „Kas keičiasi atnaujinamoje matematikos programoje, kaip pasiruošti pokyčiams“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003295)

 

III modulis ,,Matematinio komunikavimo ugdymo kontekstai“

Doc. Dr. V. Sičiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

19 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

TEAMS sistemoje

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

II. KURSAI

5.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

1, 15 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

6.

Prevencinė programa „Dėmesinga bendruomenė“, finansuojama Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis

6.1

Sūduvos gimnazijos I-IV klasių mokiniams

 

Praktinis užsiėmimas „Kaip išsaugoti savo unikalumą šiuolaikiniame pasaulyje“

Trukmė – 2 ak. val.

Whatansu komandos lektoriai

1 d.

12.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.2

Rygiškių Jono gimnazijos I-IV klasių mokiniams

 

Praktinis užsiėmimas „Kaip išsaugoti savo unikalumą šiuolaikiniame pasaulyje“

Trukmė – 2 ak. val.

Whatansu komandos lektoriai

1 d.

12.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.3

Marijonų ir šv. Cecilijos gimnazijų 9-12 kl. mokiniams

 

Praktinis užsiėmimas „Kaip išsaugoti savo unikalumą šiuolaikiniame pasaulyje“

Trukmė – 2 ak. val.

Whatansu komandos lektoriai

1 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.4

„Ryto“ pagrindinės mokyklos 9-10 kl., Igliaukos Anzelmo Matučio ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijų 9-12 kl. mokiniams

 

Praktinis užsiėmimas „Kaip išsaugoti savo unikalumą šiuolaikiniame pasaulyje“

Trukmė – 2 ak. val.

Whatansu komandos lektoriai

1 d.

12.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.5

Tėvams

 

Paskaita „Ekranų atskirta karta“

 

Trukmė – 2 ak. val.

M. Vidugiris, Sertifikuotas Marshall Goldsmith koučeris, vidinės organizacijų kultūros formavimo, krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo ekspertas, Whatansu patirtinių mokymų vadovas

1 d.

17.30 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Šv. Cecilijos gimnazijos bendruomenei

7.1

Seminaras pedagogams „Vertybės, ugdančios pagarbų santykį su kitu“

V. Lipskytė, režisierė, terapeutė, psichologė, psichodramos ekspertė

2 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.2

Paskaita tėvams „Santykio kūrimas su vaiku per asmenines patirtis“

Trukmė – 2 ak. val.

2 d.

17.00 val.

7.3

Tęstinė programa „Mokytojų kompetencijų tobulinimas užtikrinant kokybišką įtraukųjį ugdymą“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003413)

 

I modulis „Įtraukusis ugdymas. Elgesio modeliavimas ir korekcija“

T. Malvicė, psichologė

9 d.

12.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Gerosios patirties sklaida. „Bendrųjų programų atnaujinimo gairės mokyklų veiklos kokybės vertinimo kontekste“

V. Giedraitienė, Įsivertinančių mokyklų klubo pirmininkė

6 d.

15.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos mokytojams ir 5 kl. mokiniams

 

Atvira integruota tikybos ir informacinių technologijų pamoka „Biblijos pyrago kepimas“

Trukmė – 1 ak. val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja J. Tumosienė, technologijų vyresnioji mokytoja L. Pautienienė

9 d.

12.00 val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

„Saulės“ pradinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Inovatyvių STEAM veiklų įgyvendinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme“ (trukmė – 42 val., NŠPR kodas 211001382)

 

I modulis „CoSpeace“ programinė įranga“

J. Viatkinaitė, Visuomenės ir verslo plėtros instituto savanorių mentorė;

M. Klimašauskas, IT specialistas

12 d.

12.00 val.

„Saulės“ pradinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Švietimo pagalbos specialistams

 

Praktiniai mokymai „(Su)Gyventi su liga. Cukrinis diabetas“

 

Trukmė – 4 ak. val.

S. Rainienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja 

ATŠAUKTAS

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa  „Šiuolaikinės pamokos receptai“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 211001406)

 

I modulis „Aktyvūs mokymo metodai šiuolaikinėje pamokoje“

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės A. Grikietienė, E. Burbienė

13 d.

12.00 val.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

13.

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pedagogams

 

Praktiniai mokymai „Lytiškumo ugdymas mokykloje. Patarimai klasės auklėtojui“

Doc. dr. N. Liobikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedra, konsultantė, „Lytiškumo ugdymas“ lektorė

14 d.

14.00 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.

Mokolų progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Pageidaujamo elgesio konstravimas vaikams, turintiems autizmo spektro ar elgesio ir emocijų sutrikimų“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002880)

 

III modulis „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, samprata, ugdymosi galimybės“

Doc. dr. M. Jurevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos institutas

15 d.

13.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu TEAMS sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

15.

Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenei

 

Tęstinė programa „Skirtingų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) tobulinimas stiprinant bendruomenės socialines emocines kompetencijas bei sutelktumą“ (trukmė – 40 ak. val., kodas 213003347)

 

III modulis „Ugdymo įstaigos bendruomenės sutelktumo stiprinimas didinant savęs ir kito pažinimo, (savi)motyvacijos, pagalbos bei bendradarbiavimo galimybes“

A. Blandė, psichologė, edukologė

16 d.

11.00 val.

(data gali būti tikslinama) 

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

(V. Dilys)

16.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogams

 

Paskaita „Psichologinio atsparumo didinimas ugdymo įstaigos bendruomenėje, stiprinant socialines emocines kompetencijas“

A. Blandė, psichologė, edukologė

19 d.

13.00 val.

Vaikų l/d

„Šypsenėlė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

 jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

17.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenei

 

Seminaras „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – magiškas muzikos pasaulis. Kūrybos apžvalga“

V. Grigaitienė, vaikų l/d „Rūta“ meninio ugdymo mokytoja

22 d.

10.00 val.

Vaikų l/d

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

18.

Želsvos progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokytojų kompetencijų tobulinimas užtikrinant kokybišką įtraukųjį ugdymą“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 2130013413)

 

I modulis „Įtraukusis ugdymas. Elgesio modeliavimas ir korekcija“

 

Trukmė – 6 ak. val.

T. Malvicė, psichologė

22 d.

12.00 val.

Želsvos progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

19.

Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų padėjėjams

 

Tęstinė programa „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 211001409)

 

III modulis „Mokytojo padėjėjo komandinis darbas: bendravimas ir bendradarbiavimas

 

Trukmė – 11 ak. val.

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė D. Dabrilienė, psichologė T. Volkovienė, lavinamųjų klasių mokytoja A. Kudžmaitė, mokytojo padėjėja S. Kazlauskienė, socialinė pedagogė G. Janulevičienė

5-9 d.

11.00 val.

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

20.

Pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais intelekto sutrikimų

 

Seminaras „Vaikų ir jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, įtraukimas į sporto veiklas pasitelkiant jungtinio krepšinio treniruotes“

D. Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, Tarptautinio Eurapean Unified Youth Basketball Tournament projekto koordinatorė; G. Arminas, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas

8 d.

10.00 val.

Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

21.

Įvairių dalykų mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, mokytojų padėjėjams, švietimo pagalbos specialistams

 

Seminaras „Tradicinių ir interakyvių metodų integracija specialiųjų poreikių mokinių kalbinių ir pažintinių gebėjimų ugdyme“

Trukmė – 4 ak. val.

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos specialiosios klasės mokytoja L. Cvilikaitė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė J. Simanavičienė

15 d.

14.00 val.

Kazlų Rūdos

„Saulės“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

22.

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Emociškai saugaus mikroklimato kūrimas darželyje“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002762)

 

IX modulis „Svajonių darželis. Ką galėtume daryti kitaip?“

L. Kriščiūnienė, Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ psichologė

5 d.

13.00 val.

Kybartų

vaikų l/d „Kregždutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com 

(J. Gelžinienė)

23.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų darbuotojams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe. Teoriniai, praktiniai ir patyriminiai mokymai“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 223002482)

 

V modulis „Refleksijų diena. Praktikoje išbadyti metodai. Sėkmės ir iššūkiai“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

13 d.

9.00 val.

Gudkaimio globos namai

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

24.

Tęstinė programa „Ugdymo proceso diferencijavimas-individualizavimas klasėje: teorija ir praktika“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003135)

 

Šakių Varpo mokyklos pedagogams

 

IV modulis „Tarpdalykinė integracija ir diferencijavimas/individualizavimas – geroji praktika ir BUP turinio taikymas“

J. Glinskė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, lietuvių kalbos mokytoja, švietimo konsultantė, sumanios reflektavimo sistemos autorė; S. Lazdauskaitė, „Forvardo“ įrankių vystymo vadovė, sumanios reflektavimo sistemos bendrakūrėja; L. Varneckė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, švietimo konsultantė, ateities švietimo modelio grįsto neuromokslu ir žmogaus elgesio psichologija vizionierė

8 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

25.

V. Petravičiaus ir Z. Varnausko kūrybos darbų paroda „Perskeltas meno pasaulis“

 

Paroda veiks iki 2023 m. sausio 22 d.

 

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

26.

Kęstučio Subačiaus knygos „Sūduva“ pristatymas

2 d.

15.00 val.

27.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų (globėjų) ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Vienos snaigės istorija“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Paroda veiks š. m. gruodžio 1-15 d.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinys

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com 

(J. Gelžinienė)

28.

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Puošiamės Kalėdoms“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta

Darbų eksponavimas š. m. gruodžio 1-23 d. Facebook grupėje ,,Puošiamės Kalėdoms

29.

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 3-10 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Advento kalendorius“

Paroda veiks š. m. gruodžio 1-21 d.

Parodos atidarymas

1 d.

12.10 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

30.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda

„Kalėdų belaukiant…“ 

Paroda veiks š. m. gruodžio 20 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Parodos atidarymas

20 d.

15.00 val.

Marijampolės kultūros

centras

31.

Marijampolės savivaldybės mokinių lipdybos darbų paroda „Mano kraštas – Sūduva“

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 7-20 d.

Galerija „Saulėratis“

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

32.

Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės dekanato mokyklų mokinių kurtų angelų paroda „Jis lieps savo angelams saugoti Tave (Lk 4, 10)“

 

Paroda veiks š. m. gruodžio 19-31 d.

Petro Kriaučiūno viešoji

biblioteka

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

33.

Respublikinis virtualus kūrybinių darbų konkursas-paroda „Mano atostogų asmenukė“

 

Konkursas vyks š. m. gruodžio 19 d. – 2023 m. sausio 31 d.

34.

Respublikinis virtualus saviraiškos projektas „Jaukaus Kalėdinio stebuklo laukiant“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokyklų, daugiafunkcinių centrų ugdytiniams

 

Projekto organizatorius – Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ mokykla

 

Daugiau informacijos  https://www.sim.kybartai.lm.lt/457-projektas , www.semiplius.lt

Registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. Nr. 8 620 35948

(E. Labašauskienė) arba el. paštu

kybartairasosmokykla@gmail.com ;

vygantas.msc@gmail.com

35.

Respublikinė virtuali priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų paroda „Mano svajonių atostogos“, skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti

Parodos organizatorius – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

 

Daugiau informacijos www.semiplius.lt.

Paroda bus demonstruojama nuo š. m. gruodžio 14 d. svetainėje:  https://padlet.com/lsikorskiene/3o05ww1gwd8l72h

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

Informacija tel. Nr. 8 695 25984 (L. Sikorskienė) arba el. paštu l.sikorskiene@gmail.com

V. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

36.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui aptarimas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;

J. Vaučeskaitė, Jono Totoraičio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja; I. Žilinskienė, Rygiškių Jono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja; K. Rudzevičienė, Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, „Saulės“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

5 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. „Rekomendacijų ugdymui analizė. Atvejų aptarimas“

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologė; E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

5 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

38.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

Gerosios patirties sklaida. „Fit To Belong“ projekto rezultatų pristatymas.

Edukacinė-kūrybinė popietė „Tyliai pasibeldžia gerumas“

A. Andriušaitienė, vaikų l/d „Pasaka“ socialinė pedagogė; Marijampolės profesinio rengimo centro socialinės pedagogės E. Rakauskienė, J. Petruškevičienė, floristikos profesijos mokytojos G. Abraitienė, L. Lelešienė; I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos socialinė pedagogė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

7 d.

12.00 val.

Profesinio rengimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

39.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas.

Metinių ataskaitų aptarimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

8 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

40.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Olimpiados užduočių ruošimas darbo grupėse

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

41.

Anglų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida.

„Tarptautinė savanorystė Marijampolėje“;

 „Europos kalbų diena kitaip“;

Konkursas „English with humour“; „Atvirų pamokų organizavimas“

Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė G. Baltrūnienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė I. Jurčikonytė-Kaminskienė; Jono Totoraičio progimnazijos anglų kalbos vyresniosios mokytojos J. Petrauskienė, S. Vyšniauskienė; Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės A. Kunkulienė, E. Gedvilienė

15 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

42.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Informatikos olimpiados I-ojo etapo rezultatų aptarimas ir II-ojo etapo darbų taisymas, rezultatų analizė

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

13.00 val.

„Sūduvos“ gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

43.

Lietuvos mokyklų 5-8 klasių mokiniams ir juos ruošusiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Marijampolės savivaldybės Anzelmo Matučio gimnazijos eilėraščių konkursas „Nereikia taupyti gerumo“, skirtas poeto Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms paminėti

Konkurso nuostatai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje  https://matucio.lt/naujiena/eilerasciu-konkurso-nereikia-taupyti-gerumo-nuostatai-475

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktorė E. Miklovienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė A. Brusokienė

Baigiamojo renginio vieta ir laikas bus skelbiami vėliau

Eilėraščius iki š. m. gruodžio 20 d. siųsti

el. paštu ausrytebrusokiene@gmail.com

Mokinius ruošusių mokytojų registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. Nr. 8 608 08773 (A. Brusokienė),

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

44.

34-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8, 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams) II etapo dalyviams

 

34-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas

V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas;

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

V. Undzėnienė, švietimo centro metodininkė

20 d.

9.00 val.

„Sūduvos“ gimnazija

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

45.

Lietuvos 5-osios mokinių etninės kultūros olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams

 

Lietuvos 5-osios mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapas

I. Stražnickaitė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos neformaliojo švietimo organizatorė, mokytoja; J. Gelžinienė Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

20 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

46.

Marijampolės savivaldybės mokiniams

 

Lipdybos konkursas „Mano kraštas – Sūduva“, skirtas Irenos Rutkauskaitės kūrybinio palikimo pažinimui bei Sūduvos metams pažymėti

A. Šlyterienė, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus dailės rinkinių saugotoja, keramikė

20 d.

15.00 val.

Galerija „Saulėratis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VII. PROFESINIS ORIENTAVIMAS

47.

ISM universiteto paskaitos mokiniams „Ką dirba profesionalai?“

Karjeros specialistai mokyklose

1 d.

Paskaitos vyks nuotoliniu

būdu

Registracijos ir paskaitų nuoroda:

Ką dirba ateities profesionalai? – ISM

48.

Karjeros savaitė Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

R. Dargužienė, karjeros specialistė

1-9 d.

Liudvinavo

Kazio Borutos gimnazija

Informacija el. paštu

renata@ugre.eu

(R. Dargužienė)

49.

Karjeros savaitė Sūduvos gimnazijoje

K. Dzingaitė, karjeros specialistė

5-9 d.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

karolinadzingaite@gmail.com

(K. Dzingaitė)

50.

Adventinė gerumo akcija „Dalinkimės gerumu“ (vienišų senelių lankymas bendradarbiaujant su Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės skyriaus atstovais)

Karjeros specialistė J. Mrazauskienė ir akcijoje dalyvaujančių klasių vadovai

1-16 d.

Rygiškių

Jono

gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

51.

Jaunimo užimtumo centro susitikimai su mokiniais „Savanorystė – savęs pažinimui ir gebėjimų išbandymui“

L. Barkauskienė,  Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro ir įdarbinimo konsultantė

1 d.

12.00 val.

Mokolų progimnazija

Informacija el. paštu

kliuciuviene@gmail.com

(A. Kliūčiuvienė)

5 d.

14.10 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Informacija el. paštu

jorune.mrazauskiene@gmail.com

(J. Mrazauskienė)

6 d.

13.00 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Informacija el. paštu

astasusinskaite@yahoo.co.uk

(A. Janulienė)

9 d.

12.15 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

52.

Kauno technologijos universiteto studijų programų pristatymas

Universiteto atstovai

5 d.

13.00 val.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

53.

Nacionalinio kraujo centro paskaita  mokiniams

Nacionalinio kraujo centro atstovai, karjeros specialistai

6 d.

11.00 val.

Marijampolės sav. Mokyklose

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

54.

Paskaita mokiniams „Darbo paieška – kaip jai tinkamai ruoštis?“

Karjeros specialistai

7 d.

14.00 val.

Paskaita vyks nuotoliniu

būdu

Paskaitos nuoroda: Europass LT 

55.

Paskaita mokiniams ,,Startuolių kūrimas“

Karjeros specialistai

8 d.

Paskaita vyks nuotoliniu

būdu

Paskaitos nuoroda:

Akademijos moksleiviams | MRU mokykloms (mruni.eu)

56.

„Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 1-2 kl. Mokinių edukacinė išvyka į Marijampolės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

I. Kadzevičienė, karjeros specialistė

9 d.

10.00 val.

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

57.

Antikorupcijos dienos paminėjimas

Karjeros specialistai

9 d.

Marijampolės sav. mokyklose

Informacija el. paštu

arune.vaiciunaite.levuskiniene@gmail.com

(A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė)

58.

Protmūšis 5-6 kl. mokiniams „Ką aš žinau apie profesijas?“

I. Kadzevičienė, karjeros specialistė

15 d.

Marijonų gimnazija

Informacija el. paštu

ilonakadzeviciene@gmail.com

(I. Kadzevičienė)

Scroll to Top