Marijampolės sinagoga

Marijampolės buvusi žydų sinagoga HAKHNASAT ORHIM (Pranciškos Butlerienės gatvėje Nr. 5)

Nuotr., prieš 1941 m. (NKMČDM, neg.18349). Vertybės kodas: S40

Buvusi žydų sinagoga – dalis mūsų sakralinio paveldo, ilgus šimtmečius trukusios žydų istorijos Lietuvoje liudininkė. Žydai į LDK teritoriją atsikėlė maždaug XV a. pabaigoje. XVII a. pabaigoje ir XVIII-ojo pradžioje, šalį nuniokojus karams ir epidemijoms, LDK miestai ištuštėjo ir žydai buvo kviečiami tam, kad padėtų atgaivinti merdinčią ekonomiką. Spėjama, kadangi projektas nerastas, sinagoga suprojektuota architekto Valerii Rybarskii 1899 m. Tai eklektinis istorizmo laikotarpio pastatas, iškilęs centrinėje miesto dalyje XX a. pr. Išorės dekore gausu neoromaninių, neogotiškų bei rytietiškų motyvų. Sinagoga projektuota stačiakampio plano, tinkuoto mūro, su pusapvale apside Aron kodešui (hebr.–Šventoji skrynia), o tai yra svarbiausias sinagogos interjero elementas, puošnioje spintoje rytinėje pusėje, su dviem įėjimais į sinagogą vakarinėje pusėje ir vienu šiaurinėje.

Statinys susideda iš dviejų skirtingo aukščio dalių: didingos dviejų aukštų vakarinės dalies ir kiek žemesnės maldavimo salės rytuose su dar žemesne apside; stogai dvišlaičiai, su frontonais, tačiau apsidės stogas – arkinis, alavo. Pagrindinis įėjimas – vakarinio fasado centrinėje dalyje. Fasadas simetriškas: keturios puošybinės siauros vertikalios mūro juostos – lizenos dalo fasadą į tris dalis, kerta karnizą. Kampinės – šiek tiek išsikišusios virš stogo. Viršutinė lizenų dalis dekoruota pasagos formos išpjovomis. Centrinė įduba apima stačiakampį portiką, biforinį arkinį antrojo aukšto langą bei aklą arkadą virš jo. Tarpuose tarp aukštų langų – reljefinės rozetės. Frontono nišoje įkomponuotas simbolinis Dekalogo plokščių motyvas. Dekalogas – sąrašas taisyklių (dešimt Dievo įsakymų), kurias, pasak Biblijos, Dievas davė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Abi frontono pusės ir apsidė turi po apskritą langą. Šoninės fasado įdubos apima stačiakampius langus pirmame aukšte ir antrojo aukšto smailiaarkius langus, apribotos atbrailomis. Interjeras buvo puoštas patyrusių vietinių meistrų, tačiau nieko autentiško neišliko. Pagrindinė sinagogos vidaus patalpa –vyrų maldų sale, artima kvadratui, kurios centrinėje dalyje stovėjo bima – neaukšta kvadratinė pakyla, aptverta stulpais, su viršaus (karnizo) ažūrine puošyba, kurioje stovėjo menora, buvo atliekamos apeigos, skaitoma tora – penkiaknygė, apimanti 613 mitcvų (įstatymų), nustatančių žmogaus ir Dievo santykį bei visos egzistencijos prasmę ir esmę, hebraiškai ranka surašytų ant ritinio – Sefer. Moterims buvo skirta atskira erdvė, esanti salės kampe iš kairės ar balkone, su atskiru įėjimu iš lauko, prieangyje įrengta miegojimo vieta elgetoms, virš prieangio – choro galerija, po – rūsiai.

Sinagoga veikė iki Antrojo pasaulinio karo. Sovietmečiu buvo suniokota tiek pastato išorė, tiek vidus. Rekonstruota 1985 m., keičiant paskirtį – pritaikyta Marijampolės inžinierių namams, o dar po dešimtmečio čia pradėjo veikti Marijampolės apskrities švietimo centras. Sinagogos pirminis vaizdas atstatytas ne visai tiksliai.

Šaltiniai:

  • Lietuvos architektūros istorija / III – nuo XIX a. II deš. iki 1918 m. – Vilnius: Savastis, 2000, 338 p.
  • Rupeikienė M. Sinagogos Lietuvos urbanistiniame kraštovaizdyje // Kultūros paminklai. Nr.3 –Vilnius, 1996, 111-139 p.
  • Synagogues in Lithuania [a cataloque] – Vilnius: Academy of Arts Press, 2010, 313-326 p.

Parengė: Laimutė Kraukšlienė (menotyrininkė), 2014

Žydų kultūros reliktai Marijampolėje

Buvusi žydų sinagoga HAKHNASAT ORHIM SINAGOGA (dab. P. Butlerienės gatvėje Nr. 5) veikė iki II-ojo pasaulinio karo Sovietmečiu buvo suniokota tiek pastato išorė, tiek vidus. Rekonstruota 1985 m. – pirminis vaizdas atstatytas gana tiksliai. Viduje nieko autentiško nėra išlikę.

Žydų kultūrinis-religinis centras (dab. Kauno g. ir Vilkaviškio g. sankirtoje) – tai Beit Midrašas (čia buvo studijuojama tora, skaitomas koranas), Didžioji sinagoga ir keleto mažesnių statinių kompleksas. Kompleksas išliko ir per II-ą jį pasaulinį karą, ir pokaryje, bet apie 1957 metus, kilus gaisrui, Didžiosios sinagogos liko tik rūsys, Beit Midrašas buvo kažkiek perstatytas, jo paskirtis – gamybinė.

Senosios žydų kapinės (Šaulių g., įkurtos XIX a.) sovietmečiu buvo apleistos, naikinamos. Antkapių neišliko. Paminklinis akmuo pastatytas 1991.

Žydų kapinės Vilkaviškio g. (laidota 1918-1941) – sovietmečiu taip pat buvo apleistos. Antkapiniai paminklai išlikę. Sutvarkytos 1991.

Kapinės (Vytauto g. 72 / Varpo g. pab., prie upės), kur 1941.09.01 vokiečiai sušaudė apie 5090 žydų ir kt. tautybių žmonių.

Neveikiančios žydų kapinės Vilkaviškio g., kuriose buvo laidojama 1918-1941, išlikę antkapiniai paminklai.

Rodyklė su viršuje iškalta Dovydo žvaigžde ir dvikalbiu įrašu.

Žydų senosios kapinės (Šaulių g.) įkurtos XIX a. Sovietmečiu buvo apleistos ir naikinamos. Antkapių neišliko. Paminklinis akmuo pastatytas 1991 m.

Žydų kapinės (Vilkaviškio g.) Jose buvo laidojama 1918-1941 m., sovietiniais metais apleistos. Išlikę antkapiniai paminklai. Sutvarkytos 1991 m.

Kapinės (Vytauto g.72/Varpo g. pab. prie upės). Čia vokiečiai 1941 09 01 sušaudė apie 5090 žydų ir kitų tautybių žmonių.

Buvusi HAKHNASAT ORHIM SINAGOGA šiandien, pastato paskirtis – Beatričės Kleizaitė-Vasaris menų galerija / Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras / P. Butlerienės g. Nr. 5. Sinagogos statybai leidimas pasirašytas tik 1899 – architecto Valerii Rybarskii projektas.

Buvusieji studijų namai – Beit Midrash šiandien, pastato paskirtis – gamybinė (dab. Kauno ir Vilkaviškio g. sankryža, šiaurės rytų pusė). Suprojektavo 1889 architektas Valerii Rybarskii.

Žydų kultūrinis-religinis centras (shulhoyf – kahale) – 2 sinagogų kompleksas – Didžioji sinagoga ir Beit Midrash. A.Tory nuotr.,1930

Marijampolės sinagogos - žydų kultūros sakralinis paveldas

Sinagogos – šimtmečius trukusios žydų istorijos Lietuvoje, tame tarpe ir Marijampolėje, liudininkės, atspindinčios žydų bendruomenės dydį ir jos klestėjimą praeityje. Primena ir Holokaustą – masinį nacių ir jų pakalikų žydų tautos genocidą. Lietuvos teritorijoje išsibarsčiusios, dažnai apleistos ir pamirštos, dažniausiai nebenaudojamos arba, daugeliu atvejų, šiandien tarnauja kitiems – kultūros, švietimo ar ūkio tikslams. Skausmas dėl žydų tragedijos yra amžinas. Amžinas ir žydų tautos paliktas pėdsakas mūsų žemėje. Neamžina tik mūsų atmintis, istorijos faktus tenka gaivinti, perduoti kaip palikimą jauniems žmonėms. Kitaip – mūsų istorijoj atsiras spragos ir jas nelengva bus užpildyti.

Parengė Laima Kraukšlienė, kultūrinių renginių organizatorė

Scroll to Top