Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Trumpai apie menų galeriją

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijamenų galerija įkurta 2014-aisiais pačiame miesto centre įsikūrusiame Meilės Lukšienės švietimo centre, išskirtiniame pastate – buvusioje sinagogoje. Tai ketverios erdvės, užpildytos Beatričės Kleizaitė-Vasaris daug metų rinkta ir Sūduvos sostinei (o kartu ir regionui bei visai Lietuvai) padovanota meno kūrinių kolekcija. Kolekcijos pagrindą sudaro išeivijos menininkų, kurie Lietuvą išsivežė širdyje, ten ją kūrė, iš ten ją parvežė – Adomo Galdiko, Vytauto Kašubos, Vytauto Igno, Albino Elskaus, Viktoro Vizgirdos, Romo Viesulo, Prano Gailiaus, Vytauto Kazimiero Jonyno, Kazimiero Leonardo Žaromskio, Stasio Eidrigevičiaus, Prano Lapės, Vaclovo Rato, Juozo Bagdono – bei Lietuvoje gyvenančių (ar gyvenusių) autorių kūriniai, įprasminę lietuvių tautinę, kultūrinę tapatybę.

Kolekcija atspindi Beatričės siekį išsaugoti mūsų menininkų, įvairiais keliais nuklydusių į kitas pasaulio šalis, darbus, sugrąžinti juos Lietuvai, kas padėtų geriau suprasti, įvertinti ir čionykščių menininkų kūrybą. Ir vienas (ar keletas) eksponuojamų autoriaus darbų – tai tarsi užuomina ar nuoroda į visą jo kūrybinį palikimą.

Kontaktai
Adresas:  P.Butlerienės g. 5, 68306 Marijampolė
Telefonas:  (8 652) 841 27
Galerijos darbo laikas
II-V: 11.00 – 18.00 val.
VI: 10.00 – 15.00 val.

Scroll to Top