Mokyklų metodinė taryba

Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos 2021-2022 m. m. narių sąrašas

Nr.

Metodinio būrelio/tarybos pirmininko vardas, pavardė

Pareigos mokyklų metodinėje taryboje

Metodinis būrelis/taryba

Švietimo įstaigos pavadinimas, Pareigos+kategorija

1.

Danguolė Balkauskienė

Pirmininkė

Geografija

Sūduvos gimnazija

2.

Jolanta Gelžinienė

Koordinatorė

 

Švietimo centras

3.

Salvinija Šimonėlienė

Narė

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui

Jono Totoraičio progimnazija

4.

Rasa Motūzaitė 

Narė

Fizika

 „Šaltinio“ progimnazija, Marijonų gimn.

5.

Sigita Dzimijonienė

Narė

Biologija

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

6.

Rasa Klevinskienė

Narė

Istorija

Petro Armino progimnazija

7.

Laimutė Žakienė

Narė

Chemija

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

8.

Snaiguolė Raguckienė

Narė

Bibliotekininkų

Rygiškių Jono gimnazija

9.

Saulė Lapinskienė

Narė

Pradinių klasių mokytojų

Šv. Cecilijos gimnazija, vyr. mokytoja

10

Loreta Pautienienė

Narė

Informacinės technologijos

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

11.

Ginta Šnipaitienė

Narė

Matematika

Marijonų Gimnazijos matematikos mokytoja

12.

Edita Rakauskienė

Narė

Socialiniai pedagogai

Marijampolės profesinio rengimo centras, metodininkė

13.

Daiva Muckuvienė

Narė

Specialieji  pedagogai ir logopedai

Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“, vyr. logopedė

14.

Vilija Bilinskienė  

Narė

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai

Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

15.

Daiva Zeikuvienė

Narė

Priešmokyklinis ugdymas

Vaikų lopšelis-darželis “Šypsenėlė”

16.

Rasa Alaburdienė

Narė

Ikimokyklinis ugdymas

Vaikų lopšelis-darželis “Rūta”

17.

Danutė Klevienė

Narė

Muzika

Sūduvos gimnazija

18.

Aušra Brusokienė

Narė

Lietuvių kalba ir literatūra

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, metodininkė

19.

Edita Sabaliauskienė

Narė

Psichologija

„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

20.

Roma Alaunienė

Narė

Rusų kalba

Sasnavos pagrindinė mokykla, metodininkė

21.

Kristina Brazienė

Narė

Šokio pedagogai

Meno mokykla

22.

Nijolė Grinytė

Sekretorė

Vokiečių kalba

Sūduvos Gimnazija, metodininkė

23.

Jolanta Rupšienė

Narė

Anglų kalba

Marijonų gimnazija

24.

Daiva Petručionienė

Narė

Etika

Rimanto Stankevičiaus progimnazija, mokytoja

25.

Neringa Kirkliauskienė

Narė

Tikyba

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, Mokolų progimnazija

26.

Andrius Larčenka

Narys

Kūno kultūra

„Ryto“ pagrindinė mokykla, vyr. mokytojas

27.

Gintauta Janauskienė

Narė

Dailė

Želsvos progimnazija

28.

Giedrė Alenskienė

Narė

Technologijos

Rimanto Stankevičiaus progimnazija, mokytoja

Scroll to Top