Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

Trumpai apie mus

Kas esame?

Įkurtas 1993 m. birželio 17 d. buvusios sinagogos (1870 m.) pastate kaip pavyzdžio Lietuvoje dar neturinti organizacija, neįspraustas į griežtai reglamentuotus rėmus, švietimo centras pats ieškojo krypties, kelio ir veiklos stiliaus.

Šiandien Švietimo centras – triskart akredituota ir įvairias administracines reformas išgyvenusi pedagogų kompetencijų tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kultūrinę veiklą organizuojanti institucija, kurios paslaugomis naudojasi Marijampolės ir kitų regionų pedagogai bei gyventojai.

Veiklos apimtys – kasmet per 350 kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi, kultūros ir kitų renginių, per 10 tūkstančius dalyvių ir kultūrinių renginių lankytojų: pedagogų, mokinių, tėvų, kitų sričių specialistų, regiono gyventojų bei miesto svečių.

Dėl ko esame ir ką veikiame?

Esame dėl to, kad sudarytume sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją, neformaliai mokytis suaugusiems, padėtume įgyvendinti švietimo prioritetus bei inovacijas, skleistume sėkmingai dirbančių pedagogų ir švietimo institucijų gerąją patirtį, teiktume informacinę ir konsultacinę pagalbą, prisidėtume prie pažintinių ir kultūrinių Marijampolės gyventojų ir miesto svečių poreikių tenkinimo.

Kuo skiriamės nuo kitų?

Garbingas ir įpareigojantis vardas, išskirtinė vieta ir erdvės, turtinga meno kolekcija.

Scroll to Top