Gruodžio 14 dieną  į Švietimo centrą vieni kitiems palinkėti gerų ateinančiųjų metų ir pabūti adventinę popietę kartu, susirinko  Marijampolės mokyklų metodinės tarybos nariai.
Šventinio laukimo nuotaiką nuskaidrino ramios Sūduvos gimnazijos mokytojos D. Klevienės vadovaujamo moksleivių folklorinio ansamblio „Klevelis“ dainos. Koncertą paįvairino giesmės  atliekamos B. Pavalkienės ir V. Bilinskienės.
Eiles skaitė ir renginį vedė Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė D. Balkauskienė.
Dėkojome vieni kitiems už iniciatyvas už bendrai ir skyrium nuveiktus darbus,  džiaugėmės galimybe pabūti kartu pasišildyti vieni kitų gerumu.

Kokia rimtis.
Ir koks laukimas.
Tavoj širdį užgims ir pasiliks,
Kaip angelo apsireiškimas
Nušvies Tave ir pakylės…

(Autorius nežinomas)

Ramaus, netrikdomo laukimo Mielieji…