Veiklos planai

Mėnesio veiklos planas

2022 metai

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS

1.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, gimnazijų I-IV klasių mokiniams

 

Tarptautinė konferencija „Kūriniai kalbina mus ir…“

Daugiau informacijos www.suduvosgimnazija.lt  www.semiplius.lt

V. Kočiubaitis, gydytojas, rašytojas, dr. V. Babonaitė-Paplauskienė, rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejus; doc. Dr. Ž. Kolevinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

6 d.

9.00 val.

Renginys vyks

kontaktiniu būdu

Sūduvos  gimnazijoje ir  nuotoliniu būdu TEAMS sistemoje

Informacija el. paštu

virgazab@gmail.com

(V. Zabilevičienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

2.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokiniams

 

1-4 kl. mokinių dailiojo rašto konkursas „Plunksnelė“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti

Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja A. Jurkšienė, pradinių klasių tikybos mokytoja F. Galavočienė

10 d.

13.00 val.

„Saulės“ pradinė mokykla

Registracija iki š. m. gegužės 5 d.

el. paštu rastine@saulespradine.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

3.

Kalbos popietė su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu „10 klausimų VLKK pirmininkui“ 

Susitikimas su 11-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniais ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais

16 d.

14.00 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Mokytojų registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

4.

Susitikimas-diskusija „Žmogus ir kalba: ar suprantame vienas kitą?..“ 

Kviečiami visi, kurie nori padiskutuoti apie valstybės kalbos dabartį ir ateitį, Suvalkijos (Sūduvos) regiono pavadinimą

16 d.

16.00 val.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com   

(V. Dilys)

5.

Lietuvių kalbos konkurso „Raštingiausias 5-8 klasių mokinys“ dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos konkursas „Raštingiausias 5-8 klasių mokinys“ 

Konkurso dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. gegužės 12 d.

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja; L. Maurušaitienė, „Šaltinio“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Vertinimo komisijos narių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys) 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

6.

Lietuvos švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų darbuotojams

6.1.

Tęstinė programa „Kodėl svarbi ugdymo filosofija atnaujinant ugdymo turinį. Aktualūs UTA diegimo klausimai“ (NŠPR kodas 211001335)

 

II modulis „Ugdymo filosofijos ir ugdymo metodų tarpusavio ryšys“

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo ir vadybos konsultantas

11 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Kaina – 30,00 Eur

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

7.

Muzikos mokytojams

 

Seminaras „Sūduvos krašto tradicinės muzikos raida: vokalinės ir instrumentinė muzikos bruožai“

Dr. L. Lukenskienė, etnomuzikologė, Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus muziejininkė

6 d.

11.00 val.

Marijampolės meno mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

8.

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

 

Seminaras „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“

Doc. Dr. I. Gudauskienė, Vilniaus šv. Juozapo ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų dėstytoja

9 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Įvairių dalykų mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Seminaras „Balso higiena ir balso streso valdymas“

S. Kudirkaitė, gydytoja odontologė, sertifikuota tarptautinio lygio saviugdos fasilitatorė ir trenerė

17 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

10.

Švietimo įstaigų psichologams

10.1.

Tęstinė programa „Švietimo įstaigų psichologų profesinės supervizijos“ (trukmė – 40 ak. val.,  NŠPR kodas 213003017)

 

IV modulis „Elgesio sunkumai“

E. Petkutė, Paramos vaikams centro psichologė, projektų koordinatorė

19 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

11.

Suaugusiųjų bendrojo ugdymo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ir suaugusiųjų mokytojams

 

Respublikinė konferencija „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“

Dr. T. Lagūnavičius, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius;

M. Libikas, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius ir kt.

30 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

II. KURSAI

12.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

6, 13, 20, 27 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

13.

Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenei

 

Konferencija „Ateities mokyklą kuriame kartu“

G. Jakovickienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktorė;

A. Blandė, psichologė, edukologė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė

5 d.

14.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1.00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

(V. Dilys)

14.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės

veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo

ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

5 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

Petro Armino progimnazijos bendruomenei

15.1.

Seminaras pedagogams „Tikslingas IKT įrankių ir priemonių taikymas pamokoje, siekiant mokinio pažangos“

Marijampolės Petro Armino progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja G. Avižienienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė E. Grubienė, tikybos vyresnioji mokytoja F. Galavočienė

10 d.

13.00 val.

Petro Armino progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.2.

Paskaita pedagogams ir tėvams ,,IKT priemonių naudojimas siekiant vaiko pažangos“

Trukmė – 2 ak. val.

M. Klimašauskas, VšĮ LISPA mokyklos vadovas ir lektorius

19 d.

17.00 val.

Petro Armino progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.3.

Paskaita tėvams „Kaip suprasti savo vaiką paauglystėje?“ 

Trukmė – 3 ak. val.

L. Švipas, VšĮ ,,Psichologinių idėjų namai“ direktorius, psichologas

23 d.

17.00 val.

Petro Armino progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.4.

Paskaita tėvams „Vaiko vidinis pasaulis“

Trukmė – 3 ak. val.

L. Švipas, VšĮ ,,Psichologinių idėjų namai“ direktorius, psichologas

25 d.

17.00 val.

Petro Armino progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

16.

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogams

16.1.

Tęstinė programa „Emociškai saugaus mikroklimato kūrimas darželyje“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002762)

 

IV modulis „Vaiko jausmai. Nerimas ir baimės

L. Kriščiūnienė, Kybartų vaikų l/d „Kregždutė“ psichologė

9 d.

13.00 val.

Kybartų vaikų l/d „Kregždutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

17.

Gudkaimio globos namų darbuotojams

17.1.

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe. Teoriniai, praktiniai ir patyriminiai mokymai“

(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 223002482)

 

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė;

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

23 d.

9.00 val.

Gudkaimio globos namai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

18.

Šakių Varpo mokyklos pedagogams

18.1.

Tęstinė programa „Ugdymo proceso diferencijavimas-individualizavimas klasėje: teorija ir praktika“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003135)

 

I modulis „Diferencijavimo ir individualizavimo modelių pristatymas: privalumai ir trūkumai“

J. Glinskė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, lietuvių kalbos mokytoja, švietimo konsultantė, sumanios reflektavimo sistemos autorė; S. Lazdauskaitė, „Forvardo“ įrankių vystymo vadovė, sumanios reflektavimo sistemos bendrakūrėja; L. Varneckė, Laisvosios mokyklos modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, švietimo konsultantė, ateities švietimo modelio grįsto neuromokslu ir žmogaus elgesio psichologija vizionierė

2 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

inga.sorakiene@gmail.com  

(I. Sorakienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

II modulis „Moksleivių diagnostika ir diferencijuotų-individualizuotų planų sudarymas ir įgyvendinimas. Geroji praktika“

24 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

18.2.

Tęstinė programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213002806)

 

II modulis Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?

K. Foktienė, Reflectus produkto vystymo vadovė; V. Stanionė, programos „Renkuosi mokyti!“ mokymų vadovė, alumnė, „Learning at ease/Mokslai laisvai“ komandos, taikančios patirtinį mokymąsi, narė

17 d.

10.00 val.

Varpo

 mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

19.1.

Tęstinė programa „Užklasinės veiklos ir neformaliojo švietimo reikšmė siekiant tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių formavimo“

(trukmė – 40 ak. val.,  NŠPR kodas 213003103)

 

III modulis „Naujos ir tradicinės pamokos formos“

J. Laurinaitienė, Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja; Lukšių Vinco Grybo gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos J. Zokienė, V. Adomaitienė; Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja N. Vaičiulienė; D. Aniulienė, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

4 d.

14.00 val.

„Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

IV modulis „Lietuvių kalbos pamokų ir rajono, bendruomenės, mokyklos renginių sąsajų ieškojimas“

R. Bublaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;

D. Aniulienė, Šakių ŠPT andragogė

18 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

20.

Šakių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

20.1.

Tęstinė programa „Šiuolaikiniai edukaciniai metodai. STEAM integracija“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002762)

 

III modulis „Ankstyvųjų programavimo įgūdžių ugdymas darželyje: Osmo ir Ozobot robotukai, robotas Qobo sraigė“ Kodavimas – kas tai?

Šakių vaikų l/d „Klevelis“ pedagogės D. Bendoraitienė, I. Sorakienė;  Šakių vaikų l/d „Berželis“ pedagogės L. Bakaitienė, V. Petrauskienė, R. Žemaitienė

4 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Berželis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com 

(J. Gelžinienė)

 

IV modulis „Lauko pedagogikos iššūkiai ir galimybės taikant technologijas“

18 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Klevelis“

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

21.

Visiems pedagogams

21.1.

Tęstinės Valdorfo pedagogikos mokymų programos IX modulis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213002730)

 

Istorijos, fizikos mokymas 6 kl.

Fenomenologinis pasaulio suvokimas. Juoda-balta piešimas. Grojimas ukulėlėmis. Dainavimas

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

13 d.

16.00 val.

14 d.

9.00 val.

Vilniaus  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

22.

„ERASMUS+“ programos finansuojamas projektas „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“

(Nr. 2021-1-LT01-KA210-ADU-000034937)

 

Praktiniai suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymai 

Trukmė – 3 ak. val.

A. Česnulienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorė;

V. Koncevičiūtė, Marijampolės kolegijos Technologijų katedros vedėja, lektorė

3 d.

15.00 val.

9 d.

17.00 val.

12 d.

14.00 val.

18 d.

17.00 val.

20 d.

9.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

arba el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

Daugiau informacijos

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

23.

Išeivijos dailininkų tapybos paroda

„Sūduviai pasaulyje: Viktoras Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras Vizgirda“ 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

24.

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 9-12/I-IV kl. mokinių ir jų mokytojų lietuvių ir anglų kalbų vaizdo filmų konkursas „Tolerancija kitokiam“

Projekto organizatorius – Marijampolės Sūduvos gimnazija

Balsavimas už kūrybinius vaizdo filmus internetu vyks nuo 2022 m. gegužės 3 d. iki gegužės 16 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijos svetainės nuorodoje https://konkursai.suduvosgimnazija.lt

Daugiau informacijos www.suduvosgimnazija.lt; www.semiplius.lt   

Mokytojų registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

inga.jurcikonyte@yahoo.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

25.

Marijampolės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų virtualus koncertas „Dainuoju tau, gimtasis mano mieste“, skirtas Marijampolės miesto 230-ajam gimtadieniui ir Sūduvos metams paminėti

 Koncerto organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

 Virtualų koncertą galima stebėti nuo š. m. gegužės 19 d. facebook grupėje „Dainuoju tau, gimtasis mano mieste“

 Koncerto nuostatai Marijampolės l/d „Vaivorykštė“ svetainėje https://www.vaivoryksteld.lt/

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

26.

Marijampolės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų projektas „Mažojo marijampoliečio šokis“,

skirtas Marijampolės miesto 230-ajam  gimtadieniui ir Sūduvos metams paminėti

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Projekto dalyvių šokių įrašus galima stebėti nuo š. m. birželio 1 d. vaikų l/d „Šaltinėlis“ facebook puslapyje

Projekto nuostatai Marijampolės l/d „Šaltinėlis“ svetainėje www.marijampolessaltinelis.lt

27.

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtuali fotografijų paroda „Mano gimtieji namai“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Parodos veiks nuo  š. m. gegužės 17 d.

 Parodos nuostatai Marijampolės l/d „Pasaka“ svetainėje  www.marpasaka.lt

Parodos atidarymas

17 d.

10.00 val.

Petro Kriaučiūno  viešoji biblioteka, Multicentras

28.

Respublikinis nuotolinis pradinių klasių mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursas-paroda „Pasveikink Mamą kūrybingai“, skirtas Motinos dienai

Renginio organizatorius – Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

Virtualus darbų eksponavimas – iki gegužės 6 d. Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos svetainėje http://www.saulespradine.lt/

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

29.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda „Krepšinio piešinių varžybos“, skirtas Lietuvos krepšinio 100-mečiui

Renginio organizatorius – LPUPA Marijampolės skyrius 

Paroda veiks š. m. gegužės 13 -27 d.

Kino teatras „Spindulys“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

kristina.dumciene@gmail.com

(K. Dumčienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

30.

Pradinių klasių mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 klasių mokiniams savivaldybės etapo aptarimas. Gerosios patirties sklaida. „Kodėl reikia mokyti vaikus piešti“, „Choreografijos pamoka pradinėse klasėse“. Projekto „Gyvoji žemė“ pristatymas

Šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresniosios mokytojos S. Lapinskienė, J. Balaikienė; J. Dabašinskienė, Petro Armino progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja; R. Mineikienė, „Smalsučio“ pradinės mokyklos pradinių klasių ir choreografijos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

31.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Išvyka į respublikinę konferenciją „Švietimo pagalbos specialistų praktinė patirtis, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ logopedė

  11 d.

11.00 val.

Burbiškių

dvaro

Informacija dėl vykimo el. paštu

dmuckuviene@gmail.com (D. Muckuvienė)

32.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

33.

Etikos mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui“

D. Petručionienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

34.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“; „Smulkiųjų gyvūnėlių laboratorija“

Mokyklos-daugiafunkcio centro „Žiburėlis“ ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos B. Butrimienė, K. Želvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja B. Kubeltienė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

18 d.

13.00 val.

Mokykla-daugiafunkcis centras „Žiburėlis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

35.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Gerosios patirtie sklaida. Darbas su vadovėliais „Beste Freunde. A2 + B1“ ir „Deutsch echt einfach“

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

15.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

36.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Erasmus+ projekto „We will be for youth wellbeing (Mes būsime dėl jaunimo gerovės)“ įgyvendinimas.

Kūrybinės dirbtuvės „Akrilo liejimas“

I.  Apuokienė, Mokolų progimnazijos ir Moksleivių kūrybos centro Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

E. Rakauskienė, Profesinio rengimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

V  Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

13.00 val.

Moksleivių kūrybos centras

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

37.

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 kl. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ar rašymo sutrikimų

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių ar rašymo sutrikimų turinčių mokinių dailyraščio konkursas „Auksinė plunksnelė“

V. Matulionienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialioji pedagogė, logopedė

9-20 d.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

v.nikliauzaite@gmail.com

(V. Matulionienė)

38.

Sūduvos krašto 8 klasės mokinių chemijos olimpiados dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

8 klasės mokinių chemijos olimpiada

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

Birželio 3 d.

10.00 val.

R. Armino progimnazija

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

RENGINIAI SŪDUVOS METAMS IR MAGDEBURGO TEISĖS SUTEIKIMO MARIJAMPOLEI 230-ČIUI PAMINĖTI

1.

Marijampolės savivaldybės mokiniams ir mokytojams

2.

Protų mūšis „Aš pažįstu Marijampolę“

 

Daugiau informacijos https://mmlsc.lt/kvieciame-marijampoles-gimtadieni-svesti-protu-musyje-as-pazistu-marijampole/

7 d.

13.00 val.

Viešbutis Mercure Marijampolė

Informacija

el. paštu

sc.marijampole@gmail.com;

romakonc@gmail.com

3.

Išeivijos dailininkų tapybos paroda

„Sūduviai pasaulyje: Viktoras Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras Vizgirda“

 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

4.

Lietuvos švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų darbuotojams

4.1.

Tęstinė programa „Kodėl svarbi ugdymo filosofija atnaujinant ugdymo turinį. Aktualūs UTA diegimo klausimai“ (NŠPR kodas 211001335)

 

I modulis „Kodėl svarbi ugdymo filosofija pertvarkant ugdymo programas“

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo ir vadybos konsultantas

8 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Kaina – 30,00 Eur

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

5.

Muzikos mokytojams, neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogams, 7-12 klasių mokiniams

 

Seminaras „Anatolijus Šenderovas. Laikmetis ir kūryba pedagoginiame repertuare”

R. Vaičiulytė, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė, vyriausioji koncertmeisterė

 

5 d.

13.00 val.

Marijampolės meno mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

6.

Psichologams, visuomenės sveikatos biurų specialistams

 

Seminaras „Pagalbos galimybės vaikams ir paaugliams, turintiems nerimo, nuotaikos, psichosomatinių ir elgesio sutrikimų“

Prof. D. Leskauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika

14 d.

8.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Respublikinė  teorinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo linkas“

 

Daugiau informacijos https://mmlsc.lt/link-itraukiojo-ugdymo/

A. Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė; G. Šakė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja; Dr. S. Neifachas, Vilniaus universiteto lektorius, Vilniaus vaikų l/d „Jurginėlis” direktorius

27 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 7,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vale.pranck@gmail.com

(V. Pranckevičienė)

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

8.

Švietimo įstaigų psichologams

8.1.

Tęstinė programa „Švietimo įstaigų psichologų profesinės supervizijos“ (trukmė – 40 ak. val.,  NŠPR kodas 213003017)

 

III modulis „Emocinės ir asmenybės problemos“

E. Petkutė, Paramos vaikams centro psichologė, projektų koordinatorė

28 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, gimnazijų I-IV klasių mokiniams

 

Tarptautinė konferencija „Kūriniai kalbina mus ir…“

 

Daugiau informacijos www.suduvosgimnazija.lt  www.semiplius.lt

V. Kočiubaitis, gydytojas, rašytojas, dr. V. Babonaitė-Paplauskienė, rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejus; doc. Dr. Ž. Kolevinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Gegužės

6 d.

9.00 val.

Renginys vyks

kontaktiniu būdu

Sūduvos gimnazijoje ir nuotoliniu būdu TEAMS sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

iki balandžio 29 d.

Informacija el. paštu

virgazab@gmail.com

(V. Zabilevičienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

10.

,,Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokiniams ir mokytojams

 

Mokinių STEAM ugdymo krypties konferencija „Žemei kyla grėsmė iš kosmoso?“

 

Trukmė – 3 ak. val.

,,Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokiniai

6 d.

13.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Sūduvos gimnazijos ir „Saulės“ pradinės mokyklos pedagogams

11.1.

Tęstinė programa „Kolegialus pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas“ (trukmė – 40 val., NŠPR kodas 213003104)

 

I modulis „Kaip ir kodėl atnaujinamos bendrosios programos?“

Dr. J. Valuckienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

19 d.

10.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Švietimo pagalbos specialistams, mokyklų VGK pirmininkams, socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, visuomenės sveikatos, Vaiko dienos centrų, Vaiko teisių apsaugos specialistams ir kitiems, dirbantiems vaiko gerovės srityje

 

Praktinė konferencija „Siekiame bendradarbiauti“

 

Trukmė – 4 ak. val.

Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

J. Žukelienė,  Socialinių paslaugų skyriaus vedėja S. Rainienė, ir kt.

28 d.

14.00 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

13.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

13.1.

Tęstinė programa „Užklasinės veiklos ir neformaliojo švietimo reikšmė siekiant tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių formavimo“

(trukmė – 40 ak. val.,  NŠPR kodas 213003103)

 

I modulis „Naujų metodinių priemonių reikšmė minint išskirtines datas ir įvykius“

D. Aniulienė, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė; Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja N. Motiejaitytė, istorijos mokytoja V. Jonaitienė

6 d.

14.00 val.

„Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt    Informacija el. paštu

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

II modulis „Netradicinių erdvių svarba perteikiant papildomą medžiagą“

D. Aniulienė,  Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos  andragogė; Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos  mokytoja V. Valuntienė, istorijos mokytoja Ž. Pratusevičienė

27 d.

14.00 val.

 

III modulis „Naujos ir tradicinės pamokos formos“

J. Laurinaitienė, Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja; Lukšių Vinco Grybo gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos J. Zokienė, V. Adomaitienė; Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja N. Vaičiulienė; D. Aniulienė, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

Gegužės

4 d.

14.00 val.

14.

Šakių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

14.1.

Tęstinė programa „Šiuolaikiniai edukaciniai metodai. STEAM integracija“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003119)

 

I modulis „Skaitmeninės mokymo programos, skirtos darbui su vaikais (Padlet, Wordwall pristatymas ir išbandymas)“ 

Šakių vaikų l/d „Klevelis“ pedagogės D. Bendoraitienė, I. Sorakienė;  Šakių vaikų l/d „Berželis“ pedagogės L. Bakaitienė, V. Petrauskienė, R. Žemaitienė

6 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Berželis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com 

(J. Gelžinienė)

 

II modulis „Virtualus įrankis pedagogo darbo priemonėms kurti – Canva. Ankstyvųjų programavimo įgūdžių ugdymas darželyje: edukacinė bitutė Bee Bot“

13 d.

10.00 val.

Vaikų l/d „Klevelis“

15.

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ pedagogams

15.1.

Tęstinė programa „Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ikimokykliniame amžiuje“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213003118)

 

I modulis „Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese”

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“  priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja I. Zabramskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja R. Vaičaitenė

19 d.

 9.30 val.

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

 

II modulis „Tikslingas IT priemonių panaudojimas pedagogo darbe”

20 d.

 9.30 val.

 

III modulis „Inovatyvių platformų panaudojimas kasdieninėje ugdomojoje veikloje“

21 d.

9.30 val.

 

IV modulis „IT įrankių, skatinančių  vaikų motyvaciją ir kūrybiškumą, taikymas ugdymo procese“

22 d.

9.30 val.

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

16.

Visiems pedagogams

 

Tęstinės Valdorfo pedagogikos mokymų programos VI modulis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213002730)

 

Minerologijos mokymas 6 kl.

Vaiko stebėjimas. Susirinkimų organizavimas

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

8 d.

16.00 val.

 

9 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

17.

Respublikinis ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinis-meninis projektas „Pavasaris su Laisvės Paukšte“, skirtas Prisikėlimo šventės laukimui, tautų laisvės įprasminimui, solidarumui su Ukrainos žmonėmis palaikyti, Vaikų gynimo dienai ir tarptautinei kultūros dienai paminėti

Projekto organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šypsenėlė“

Projekto kūrybinių darbų eksponavimas – nuo š. m. balandžio 14 d.

Projekto nuostatai svetainėje www.ldsypsenele.lt

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinys

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

18.

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų ekologinio ugdymo projektas „Saugok sveikatą – gerk vaistažolių arbatą“

Projekto organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Projekto pradžia – š. m. balandžio 7 d.

Projekto nuostatai Marijampolės l/d „Pasaka“ svetainėje  www.marpasaka.lt

19.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Gandrų belaukiant…“, skirta gandrų sugrįžimo šventei paminėti

Renginio organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Virtualus darbų eksponavimas Marijampolės l/d „Pasaka“ svetainėje  www.marpasaka.lt

20.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Velykų bobutės kraitelė“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Virtualus darbų eksponavimas – nuo š. m. balandžio 11 d. Marijampolės l/d „Rūta“ svetainėje  http://rutald.lt/

FB grupėje „Velykų bobutės kraitelė“

21.

Respublikinis nuotolinis pradinių klasių mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursas-paroda „Pasveikink Mamą kūrybingai“, skirtas Motinos dienai

Renginio organizatorius – Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

Virtualus darbų eksponavimas – nuo š. m. balandžio 20 d. iki  gegužės 6 d. Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos svetainėje http://www.saulespradine.lt/

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

22.

Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 9-12/I-IV kl. Mokinių ir jų mokytojų lietuvių ir anglų kalbų vaizdo filmų konkursas „Tolerancija kitokiam“

Projekto organizatorius – Marijampolės Sūduvos gimnazija

Daugiau informacijos www.suduvosgimnazija.lt; www.semiplius.lt

Mokytojų registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

inga.jurcikonyte@yahoo.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

23.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Tyrimo „Įtraukiojo ugdymo ekosistemos kūrimo paskatos ir kliūtys Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose“ pristatymas. Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 m. plano pristatymas

Ž. Baltuškonienė, Želsvos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

27 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

24.

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio tarybos nariams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimas Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 klasių mokiniams savivaldybės etapui

S. Lapinskienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

15.15 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

25.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. Darbas naudojant Mentorystės bei „Share hapiness“ programas

G. Tamulynienė, Moksleivių kūrybos centro Atviro jaunimo centro psichologė;

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

6 d.

15.00 val.

Moksleivių kūrybos centras

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui

G Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

V. Undzėnienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

27.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams

27.1.

Gerosios patirties sklaida. ,,Vandens ir šviesos terapija ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

Vaikų l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos A. Klesevičienė, V. Vokietaitienė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

20 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.2.

Gerosios patirties sklaida. „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

„Atradėjų studija“

Vaikų l/d „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės A. Pauliavičienė, N.  Akelaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja J. Paitian; R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

 J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

26 d.

14.30 val.

Vaikų l/d „Ąžuoliukas“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.3.

Gerosios patirties sklaida. ,,Metodinės priemonės iš antrinių žaliavų“

L. Jodaugienė, Patašinės universalaus daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo mokytoja; R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

28 d.

13.00 val.

Patašinės universalusis daugiafunkcinis centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

28.

Marijampolės savivaldybės geografijos mokytojams

 

Paskaita „Islandija – ledo ir ugnikalnių žemė“

 

Trukmė – 4 ak. val.

N. Birštonienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė; D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

20 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

29.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Metodinių priemonių „Aš jaučiuosi“ ir projekto apie vienišumą „Fit to belong II“ pristatymas

A. Galinskienė, Vaikų l/d „Rasa“ vyresnioji socialinė pedagogė metodininkė;

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos ir Moksleivių kūrybos centro Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

E. Rakauskienė, Profesinio rengimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

30.

Biologijos mokytojams

 

Mokymosi patirties sklaida „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Biologija“

S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir profesinio rengimo centro biologijos mokytoja metodininkė;

L. Kasperavičienė, Sūduvos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

31.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 klasių mokiniams savivaldybės etapo dalyviams

 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 klasių mokiniams savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

S. Lapinskienė, šv. Cecilijos gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

12 d.

12.00 val.

Petro Armino progimnazija

Dalyvių paraiškos pateikiamos

iki š. m. balandžio 6 d.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

  

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

RENGINIAI SŪDUVOS METAMS IR MAGDEBURGO TEISĖS SUTEIKIMO MARIJAMPOLEI 230-ČIUI PAMINĖTI

1.

Išeivijos dailininkų tapybos paroda

„Sūduviai pasaulyje: Viktoras Petravičius, Adolfas Valeška, Viktoras Vizgirda“

 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 30 d.

Parodos pristatymas

25 d.

16.00 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 652 84127

arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

2.

Marijampolės savivaldybės mokiniams ir mokytojams

 

Protų mūšis „Aš pažįstu Marijampolę“.

 

Daugiau informacijos https://mmlsc.lt/kvieciame-marijampoles-gimtadieni-svesti-protu-musyje-as-pazistu-marijampole/

Balandžio

7 d.

13.00 val.

Viešbutis Mercure Marijampolė

Informacija ir mokinių komandų registracija iki š. m. kovo 14 d.

el. paštu

romakonc@gmail.com

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

3.

Sporto, fizinio ugdymo specialistams, fizinio aktyvumo veiklų organizatoriams, ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogams, dirbantiems ar norintiems dirbti su raidos sutrikimų turinčiais vaikais

 

Tęstinė programa „Efektyvus vaikų, turinčių raidos sutrikimų, fizinių gebėjimų ugdymas“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002368)

 

Seminaras „Įtraukus sportas vaikams: iššūkiai ir galimybės“

 

Trukmė – 16 ak. val.

L. Mikulėnaitė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro vaikų neurologė; Sh. Bar Yehuda, Izraelio Švietimo ministerijos patarėjas, Tel Avivo Levinsky kolegijos dėstytojas, Bar Ilan universiteto doktorantas; K. Vnukova, Forum sporto klubo ir lengvosios atletikos trenerė, olimpietė; I. Juršėnaitė, Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, Doc. Dr. E. Kemerytė Ivanauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas; I. Totoraitė, VšĮ Švietimo pagalbos projektai direktorė

3-4 d.

10.00 val.

 Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykla arba nuotoliniu būdu

Registracija https://www.projektaisvietimui.lt

Informacija tel. 8 656 85550 arba el. paštu

info@projektaisvietimui.lt;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Įvairių dalykų mokytojams ir 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams

 

Respublikinė konferencija „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos pamokoje – 2022“

Prof. habil. dr. V. Mildažienė, Vytauto Didžiojo universitetas; A. Malakauskienė, LSMU gimnazijos pradinės mokyklos gamtamokslinio ugdymo mokytoja ir kt.

8 d.

9.30 val.

Sūduvos

gimnazija

Informacija tel. 8 655 16 821

(R. Kazlauskienė) arba el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

5.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002131)

 

V modulis „Gramatikos sąvokų formavimo problemos“

Doc. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

22 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

6.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Tęstinė programa „Švietimo įstaigų psichologų profesinės supervizijos“ (trukmė – 40 ak val., NŠPR kodas 213003017)

 

II modulis„Paauglystės (amžiaus tarpsnio) sąlygoti sunkumai“

E. Petkutė, Paramos vaikams centro psichologė, projektų koordinatorė

31 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

II. KURSAI

7.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki š. m. kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

8.

Vaikų lopšelio darželio „Rūta“  pedagogams

 

Seminaras „Vaikų elgesio problemos ir korekcija“

E. Karmaza, psichologas

1 d.

12.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

9.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Seminaras „Skaitmeniniai įrankiai pamokoje“

K. Dumčienė, Želsvos progimnazijos paradinio klasių mokytoja metodininkė; R. Berčiūnienė, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja; V. Rudienė, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

14 d.

14.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Šiuolaikinės pamokos organizavimas įtraukiojo ugdymo sąlygomis: teoriniai ir praktiniai aspektai“(trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002996)

 

II modulis „SUP vaikų pažinimas. Struktūrizuotos ugdymosi aplinkos kūrimas“

A. Lapėnienė, VDU Švietimo akademija; L. Andriuškevičienė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

16 d.

12.30 val.

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Informacija tel. 8 343 20593

(N. Latvaitienė)

arba el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

III modulis „Šiuolaikinės pamokos organizavimas remiantis UDL“

23 d.

12.30 val.

11.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams

 

Pasitarimas-konsultacija švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

J. Savaikaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

22 d.

13.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002806)

 

IV modulis „Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas klasės/mokyklos lygmenyje“

V. Stanionė, socialinių mokslų bakalaurė, inžinerijos mokslų magistrė, programos

„Renkuosi mokyti!“ mokymų vadovė,

alumnė, „Learning at ease/Mokslai laisvai“ komandos, taikančios patirtinį mokymąsi, narė

24 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Patašinės universalaus daugiafunkcio centro pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Kelionė po muzikos instrumentų šalį“

A. Maziliauskas, Patašinės universalaus daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo muzikos  mokytojas

25 d.

13.00 val.

Patašinės universalusis daugiafunkcinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

14.

Želsvos progimnazijos mokiniams ir pedagogams

 

Edukacinis renginys „Kančios ir prisikėlimo kryžius“

 

Trukmė – 1 ak. val.

J. Tumosienė, Želsvos progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja

28 d.

10.10 val.

Želsvos progimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

15.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos pedagogams

 

Seminaras „Muzikos, dailės, teatro ir šokio sintezė, unikalus vaikų, turinčių intelekto sutrikimus, ugdymo būdas“

I. Pečkytė, Kauno Kovo 11-osios  gimnazijos specialioji pedagogė ekspertė

24 d.

10.00 val.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla 

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

16.

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Emociškai saugaus mikroklimato kūrimas darželyje“ (trukmė – 40 ak. val., NŠPR kodas 213002762)

 

III modulis „Profesinis perdegimo sindromas“

L. Kriščiūnienė, Kybartų vaikų l/d „Kregždutė“ psichologė

21 d.

13.00 val.

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

17.

Visiems pedagogams

 

Tęstinės Valdorfo pedagogikos mokymų programos VI modulis (trukmė – 314 val., NŠPR kodas 213002730)

 

Valdorfo pedagogikos iššūkiai

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

10 d.

16.00 val.

 

11 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

18.

Virginijos Užusenytės keramikos paroda ,,Pa-stebėjimai“

 

Informacija apie parodą

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 22 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

19.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com 

20.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų ir tėvų (globėjų) meninių darbų paroda „Vandenėlis – gyvybės šaltinėlis“, skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

 

Paroda veiks  š. m. kovo 3-14 d.

 

Parodos nuostatai svetainėje www.ldvaivorykštė.lt

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinys

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

21.

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Užgavėnių kaukė“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

 

Virtualus darbų eksponavimas – nuo š. m. vasario 22 d. Marijampolės l/d „Pasaka“ svetainėje  www.marpasaka.lt 

 

22.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Gandrų belaukiant…“, skirta gandrų sugrįžimo šventei paminėti

 

Renginio organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

 

Virtualus darbų eksponavimas – nuo š. m. kovo 1 d. Marijampolės l/d „Pasaka“ svetainėje  www.marpasaka.lt 

 

23.

Virtualus skaitovų festivalis „Eilėraščių kraitelė 2022“

 

Renginio organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“

 

Vaizdo įrašai bus įkelti į Facebook grupę nuo š. m. kovo 1 d. (dalyviams bus atsiųsta nuoroda)

 

24.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas-paroda „Žemės pasakojimai“

 

Renginio organizatorius – Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

 

Darbai pristatomi iki š. m. kovo 10 d.

 

Darbų eksponavimas ir vertinimas vyks š. m. kovo 15-19 d.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinys

Dalyvių registracija www.semiplius.lt Informacija tel. 8 685 67404 (V. Žmuidienė);

8 686 08885 (L. Čižikienė) arba el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

25.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui. Sūduvos gimnazijos patirtis.

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

K. Rudzevičienė, Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

2 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

26.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas. Projektinės veiklos logopedo-specialiojo pedagogo darbe.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos atliekant pirminį specialųjį pedagoginį ir logopedinį vertinimą

G. Dagilienė, Vaikų l/d „Pasaka“ logopedė-specialioji pedagogė metodininkė;

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos  direktorė J. Savaikaitienė, specialioji pedagogė R. Pužaitė, logopedė R. Akelaitienė;

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

27.

Anglų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Kolegialus bendradarbiavimas analizuojant įtraukiojo ugdymo patirtis ir iššūkius siekiant aukštesnės ugdymo kokybės

J. Rupšienė, Marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida.

Jaunimo reikalų departamento projekto „DraugAUK“ mentorystės programos „Būk matomas – atrask save“ ir Erasmus+ projekto „We’ll be for Youth well-being“ pristatymas;

„Socialinio pedagogo veiklos ypatumai nuo darželio  iki gimnazijos“

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos ir Moksleivių kūrybos centro atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

J. Tamulionienė, Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė  metodininkė;

Ž. Sajatauskienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ ir šv. Cecilijos gimnazijos socialinė pedagogė  metodininkė;

E. Rakauskienė, Profesinio rengimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

16 d.

13.00 val.

Moksleivių kūrybos centras

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

29.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Vaikų jogos pasaulis“

 

L. Geležauskienė, Vaikų l/d „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

30 d.

11.00 val.

Vaikų l/d „Rasa“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

30.

Technologijų mokytojams

 

 

 

 

 

Metodinis pasitarimas. Technologijų olimpiados II etapo rezultatų aptarimas

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja G. Alenskienė, technologijų mokytoja metodininkė

R. Dijokienė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

22 d.

14.30 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

31.

Mokyklų bibliotekų darbuotojams

 

 

 

 

 

Metodinis pasitarimas. Lietuvos mokyklų bibliotekininkų geros patirties sklaida

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

31 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com  

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

32.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams

 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Alenskienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja;

A. Slančiauskaitė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė

15 d.

10.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

33.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo darbų vertinimas ir aptarimas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Alenskienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja

16 d.

12.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

34.

54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapo dalyviams

 

Biologijos olimpiados šalies etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Čiupkevičienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

17-19 d.

8.45 val.

Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akademija

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, ugdymo įstaigų komandoms

 

Tęstinė programa „Apie švietimo misiją, ugdymo vertybes ir filosofinius jo pagrindus kuriant veiksmingą mokyklos strategiją“ (trukmė – 48 ak. val.)

 

I modulis „Apie švietimo misiją, ugdymo filosofiją ir tvariąją lyderystę geroje mokykloje“ 

Trukmė – 6 kontaktinės val.,

10 savarankiško darbo val.

Dr. A. M. Juozaitis, švietimo ir vadybos konsultantas

Kovo 3 d. 10.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 32,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojams

 

Seminaras „UAB „Pro colore“ apdailos produktų pristatymas“

UAB „Pro colore“ konsultantų komanda

9 d. 12.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras (Kauno g. 119)

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com  (V. Undzėnienė)

3.

Švietimo pagalbos specialistams, visiems pedagogams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais

 

Tęstinė programa „Naujų darbo formų paieškos ruošiantis įtraukiajam ugdymui“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Komunikacijos ir socialinių įgūdžių ugdymo strategijos mokiniams, turintiems ASS“

 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro  logopedas, specialusis pedagogas ekspertas

V. Urbonavičius, specialioji pedagogė, logopedė L. Kolpakova

17 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt    

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.

Tikybos mokytojams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Kaip dirbsime pagal atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas“

Jungtinė lektorių grupė

17 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Visiems, dirbantiems su vaikais ir jaunimu

 

Paskaita „Vaikų seksualumas ir seksualinis išnaudojimas“

Trukmė – 4 ak. val.

Doc. Dr. N. Grigutytė, Vilniaus universitetas Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

I dalis

17 d.

18.00 val.

II dalis

24 d.

18.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Įvairių dalykų mokytojams ir 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams

 

Respublikinė konferencija „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos pamokoje – 2022“

Konferencijos nuostatai

 

Prof. habil. dr. V. Mildažienė, Vytauto Didžiojo universitetas;

A. Malakauskienė, LSMU gimnazijos pradinės mokyklos gamtamokslinio ugdymo mokytoja ir kt.

Kovo 8 d. 9.30 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija pranešėjams

iki š. m. vasario 23 d.

Registracija dalyviams

www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 655 16 821

(R. Kazlauskienė) arba el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

II. KURSAI

7.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val. 

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

 

Švietimo centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki š. m. kovo 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

8.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

III modulis „Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir strategijų išgryninimas“

Statkutė, psichologijos magistrė, vaikų ir paauglių psichologė, psichologijos mokytoja

17 d. 9.00 val.

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Paskaita „Emocinių ir elgesio sunkumų turinčių vaikų ugdymo ypatumai“

Trukmė – 2 ak. val.

E. Macijauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro psichologė

 

 

24 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

10.

Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems mokytojų padėjėjams

 

Paskaita „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme“

Trukmė – 3 ak. val.

Kazlų Rūdos  savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė G. Ambrasienė, psichologės J. Dekaminavičienė, J. Ryženinė, logopedė A. Kudžmaitė, specialioji pedagogė J. Kazlauskienė, socialinė pedagogė L. Urbštienė

14 d.

13.00 val.

 

Kazlų Rūdos  savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VILKAVIŠKIO RAJONE

11.

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Emociškai saugaus mikroklimato kūrimas darželyje“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Jausmų valdymas“

L. Kriščiūnienė, Kybartų vaikų l/d „Kregždutė“ psichologė

 

7 d.

13.00 val.

 

 

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

12.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo praktiniai aspektai“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

III modulis „Sąmoningo ir atsakingo elgesio formulės“

 

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

17 d.

9.30 val.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

 

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

 

IV modulis „Šiuolaikiniai bendravimo aspektai kuriant tarpusavio santykius“

 

18 d.

9.30 val.

13.

Visiems pedagogams

 

Tęstinės Valdorfo pedagogikos mokymų programos V modulis (trukmė – 314 val.)

 

Integracija pamokose ir ugdymo planas. Geografijos ir matematikos mokymas 6 kl.

 

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, mokytoja M. Perminienė; A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

25 d.

16.00 val.

26 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

 

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

14.

Virginijos Užusenytės keramikos paroda ,,Pa-stebėjimai“ 

Informacija apie parodą

Paroda veiks iki š. m. kovo 20 d.

Parodos atidarymas

3 d. 16.00 val.

Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

15.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

16.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Katinėlis Marijampolei“, skirta Marijampolės miesto 230-ajam gimtadieniui ir Sūduvos metams paminėti

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“ 

Paroda veiks  š. m. vasario 3-14 d. Parodos nuostatai svetainėje www.ldvaivorykštė.lt

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

17.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų kūrybinių darbų akcija „230 širdžių mano miestui“                                                 

Renginio organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rasa“

Virtualus suskaitmenintas akcijos eksponavimas veiks nuo š. m. vasario 21 d. Marijampolės l/d „Rasa“ svetainėje www.ldrasa.lt

18.

Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda „Mano sąsiuvinio viršelis“

Renginio organizatorius – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras 

Virtuali paroda ir nugalėtojų darbai bus eksponuojami nuo vasario 15 d. centro Facebook paskyroje https://www.facebook.com/zibureliomdc

 

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 612 71283 (A.  Juškauskienė) arba el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

19.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Metodinis pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planuojamų įtraukties veiksmų įgyvendinimo  priemonių

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

10 d.

15.00 val.

 

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

 

20.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl parodų, konkursų ir kitų renginių rengimo ir organizavimo

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

9.00 val.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

 

21.

Ikimokyklinio įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Muzikos terapija“

 

R. Slankauskienė, Sūduvos gimnazijos muzikos vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

18 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

 

22.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „STEAM pradžiamokslis: teorijos ir praktikos pavyzdžiai“

Vaikų l/d  „Rasa“ mokytojos metodininkės

B. Dičiūnienė, J. Dockevičienė 

 

28 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

 

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

23.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

 

1 d.

12.00 val.

13.45 val.

darbų vertinimas

Švietimo centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

 

24.

Anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

4 d.

9.00 val.

10.45 val.

darbų vertinimas

 

Švietimo centras

Konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 25 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

25.

25-osios Lietuvos 9-12 (I-IV gimnazijos)klasių mokinių filosofijos olimpiados dalyviams

 

Filosofijos olimpiados I turo užduočių siuntimas

Užduotys siunčiamos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

 

Iki 4 d.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

26.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

V. Klesevičienė, Meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos pirmininkė

 8 d.

15.00 val.

 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

 

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

27.

Lietuvos 5-8 kl. Mokinių 6-osios STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiados dalyviams, stebėjimo ir vertinimo komisijos nariams

 

STEAM olimpiados Marijampolės savivaldybės II etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė;

S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

 

9 d.

12.00 val.

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

 

Registracija vertinimo komisijos nariams www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

 

 

10 d.

13.00 val.

darbų vertinimas

Švietimo centras

28.

Rusų kalbos olimpiados 10-11 (II-III gimnazijos)klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Rusų kalbos olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja

10 d.

9.00 val.

 

12.00 val.

darbų vertinimas

Švietimo centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

29.

70-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vykdymo komisijos nariams

 

Matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė

11 d.

9.00 val.

Olimpiadoje dalyvaujančiose mokyklose

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

30.

70-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo darbų vertinimas ir aptarimas

 

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė

21 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

31.

28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

 

22 d.

9.00 val.

 

Olimpiada ir darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Olimpiados dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. vasario 14 d.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

32.

60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Chemijos olimpiados šalies etapas

 

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja; V. Mikalainytė, Rygiškių Jono gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė

24-26 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks iš dalies nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

33.

31-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados 10-12 (II-IV gimnazijos)klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

 

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja

24 d.

9.00 val.

Olimpiadoje dalyvaujančiose mokyklose

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

34.

Marijampolės savivaldybės 4 kl. mokiniams ir jų mokytojams

 

Marijampolės savivaldybės 4 kl. mokinių konkursas „Tūkstantmečio ketvirtokas“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti

D. Ambrazevičienė, „Saulės“ pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

28 d.

12.00 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Konkurso dalyvių registracija iki š. m. vasario 20 d. el. paštu rastine@saulespradine.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Tikybos mokytojams

 

Seminaras „Krikščioniškos meditacijos taikymas vaikų ir paauglių ugdymo procese“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

3 d.

11.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

2.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“

V. Stanionė, socialinių mokslų bakalaurė, inžinerijos mokslų magistrė, programos

„Renkuosi mokyti!“ mokymų vadovė,

alumnė, „Learning at ease/Mokslai laisvai“ komandos, taikančios patirtinį mokymąsi, narė

4 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Saugi šiuolaikinė mokykla“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Mokytojo profesinė veikla ir stresas“

 

Trukmė – 8 ak. val.

E. Karmaza, psichologas, edukacinės psichologijos magistras,  psichodramos krypties terapeutas

14 d.

12.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

4.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. Praktinis užsiėmimas „Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos  rekomendacijos psichologiniam mokinio vertinimui“

U. Lengvinaitė-Žemaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;

E. Sabaliauskienė, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro  psichologė

18 d.

14.30 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Bendruomeniškumo (humanizmo) etika“ (trukmė – 96 ak. val.)

 

I modulis „Savistaba: mokymas(is) per pavyzdį“

M. Vidugiris, sertifikuotas Marshall Goldsmith koučeris, vidinės organizacijų kultūros formavimo, krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo ekspertas

24 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

6.

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Emociškai saugaus mikroklimato kūrimas darželyje“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Jausmų supratimas. Jų prigimtis ir funkcijos“

L. Kriščiūnienė, Kybartų vaikų l/d „Kregždutė“ psichologė

10, 24 d.

13.00 val.

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

7.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa. V modulis (trukmė – 314 val.) Seminaras „Ypatingi vaikai klasėje“

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė,  mokytojos J. Ližaitienė, M. Perminienė;

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

21 d.

16.00 val.

22 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

8.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

9.

Respublikinė ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda

„Kalėdinė gerumo eglutė“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šypsenėlė“ 

Paroda veiks iki š. m. sausio 6 d. Parodos nuostatai svetainėje www.ldsypsenele.lt

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos

Draugystės padalinys

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

10.

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokinių tapybos darbų paroda „Spalvų pasaulyje“

Parodos organizatorius – Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja A. Čebatorienė 

Paroda veiks iki š. m. sausio 15 d.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda

„Kalėdų belaukiant…“ 

Paroda veiks iki š. m. sausio 6 d.  

Marijampolės kultūros centras

12.

Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda „Mano sąsiuvinio viršelis“

Renginio organizatorius – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras 

Virtuali paroda ir nugalėtojų darbai bus eksponuojami nuo vasario 15 d. centro Facebook paskyroje https://www.facebook.com/zibureliomdc

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija

tel. 8 612 71283

(A.  Juškauskienė) arba el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

13.

Švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams, logopedams, socialiniams pedagogams ir kitiems pagalbos mokiniui specialistams ir mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais

 

Bendras Marijampolės savivaldybės specialiųjų pedagogų, logopedų,  socialinių pedagogų ir kitų mokytojų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, metodinis renginys.

Dokumentinio filmo „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ peržiūra ir aptarimas

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

5 d.

11.00 val.

Marijampolės kino teatras „Spindulys“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

14.

Technologijų mokytojams

 

Parodos „Kalėdų belaukiant“ aptarimas, eglučių nupuošimas.

Pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų mokytoja G. Alenskienė, technologijų mokytoja metodininkė

R. Dijokienė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

6 d.

15.00 val.

Marijampolės kultūros centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

15.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Aktualių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentų ir dokumentų projektų aptarimas.

Pranešimas ,,Kompetencijų ugdymas antrosios užsienio kalbos (rusų k.) pamokose: naujovės ir jų taikymas praktikoje“.

Rusų kalbos mokytojų pasidalijimas patirtimi, kaip įgyvendinti kompetencijas praktikoje

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

15.30 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

16.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl renginio, skirto Marijampolės miesto savivaldos 230-ojo jubiliejaus paminėjimui

R. Klevinskienė, Perto Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja;

R. Burinskienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

17.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų projekto „Minčių malūnas“ pristatymas. Pranešimas „Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos atliekant pirminį socialinį pedagoginį vertinimą“

Vaikų l/d „Pasaka“ specialioji pedagogė metodininkė G. Dagilienė, psichologė G. Tamulynienė, socialinė pedagogė A. Andriušaitienė;  I. Juškauskaitė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė;

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

18.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Renginių, akcijų bei kitų veiklų, skirtų Lietuvių kalbos dienoms paminėti, organizavimas ugdymo įstaigose. Gerosios patirties sklaida. Ugdymo turinio pritaikymas lietuvių kalbos pamokose mokiniams, grįžusiems iš užsienio. Pranešimas „Įtrauki aplinka motyvuoja mokytis“. Mokymo priemonės „10 programinių autorių kartojimas dvyliktoje klasėje“ pristatymas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

R. Taurokienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

J. Vosylienė, Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

 15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

19.

Chemijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Chemijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė;

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja

14 d.

9.00 val.

9-10/I-II kl.

12.00 val.

11-12/III-IV kl.

 

Olimpiadoje dalyvaujančio-se mokyklose

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

20.

54-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

54-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

18-21 d.

darbų vertinimas

24 d.

15.00 val.

vertinimo komisijos posėdis

Konkurso darbų vertinimas ir aptarimas vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Marijampolės savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. sausio 13 d. pateikiami Word ir PDF formatu el. paštu vygantas.msc@gmail.com

21.

Anglų kalbos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Anglų kalbos olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

20 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 12 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

22.

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė;

S. Dzimijonienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

21 d.

9.00 val.

9-10/I-II kl.

12.00 val.

11-12/III-IV kl.

 

Olimpiadoje dalyvaujančio-se mokyklose

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

23.

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė;

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

27 d.

8.45 val. 

Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

24.

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės vertinimo komisijos nariams

 

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo mokinių darbų vertinimas, užduočių analizė ir aptarimas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė;

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

27 d.

14.30 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

25.

33-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 8, 9-12 (I-IV) klasių mokiniams III etapo 1-osios dalies dalyviams

 

33-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapo l-oji dalis

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė;

V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas

28 d.

9.00 val.

Sūduvos gimnazija

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

26.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12 (I-IV) klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Vasario 1 d.

12.00 val.

13.45 val.

darbų vertinimas

Švietimo centras

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 21 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

27.

Vokiečių kalbos olimpiados ir konkurso Marijampolės  savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados 11 (III gimnazijos) klasių mokiniams ir konkurso 8 klasių mokiniams Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Vasario 2 d. 9.40 val.

11.00 val.

kalbėjimo dalis

Švietimo centras

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 20 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

28.

Anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

Vasario 4 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 25 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

29.

25-osios Lietuvos 9-12 (I-IV)klasių mokinių filosofijos olimpiados dalyviams

 

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduočių siuntimas

Užduotys siunčiamos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

Iki š. m. 

vasario 4 d.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

30.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 Vasario 8 d.

15.00 val.

vertinimo komisijos posėdis

Konkursas vyks nuotoliniu būdu

Konkurso dalyvių anketos ir pasirodymų nuorodos pateikiamos

iki š. m. sausio 26 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

31.

Rusų kalbos olimpiados 10-11 (II-III gimnazijos)klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados 10-11 (I-II gimnazijos) klasių mokiniams Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Vasario 10 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 28 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

2021 metai

Eil. Nr.TemaLektoriusDiena, val.VietaPastabos
I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI
1.Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams
 Seminaras „Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

21 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 75,00 Eur   Registracija  http://www.pokyciuvaldymas.lt/mokymu-grafikas/ (reikia pasirinkti seminaro datą „2021-11-24 Marijampolė“)

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

J. Gelžinienė

2.Dailės, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams
 Seminaras „Lietuvos architektūros istorija Europos architektūros konteksteM. Pauliukas, Šakių meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas

II dalis

10 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.Socialinių, humanitarinių mokslų ir pradinio ugdymo mokytojams
 

Seminaras „Susidraugauk su technologijomis: skaitmeninių įrankių panaudojimas pamokose“

(pasidalinimas gerąja patirtimi iš Erasmus+ projekto mokymų)

Trukmė – 4 ak. val.

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė R. Burinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė O. Žebrauskienė

15 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

II. KURSAI
4.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

3, 14 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE
5.Rimanto Stankevičiaus progimnazijos komandai
 Komandos stiprinimo mokymaiOVC Consulting konsultantai

1 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

6.Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams
 

Tęstinė programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą“

(trukmė – 50 ak. val.)

6.1.

X modulis „Pagyrimai ir paskatinimai“

Trukmė – 5 ak. val.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės J. Norkienė, J. Adomaitytė

 1 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojams
 Tęstinė programa „Sunkios paauglių ir suaugusiųjų emocijos: kaip į jas reaguoti ir atkurti darną“ (trukmė – 40 ak. val.)
7.1II modulis „Pozityvios mokymosi atmosferos kūrimas“I. Severinaitė, VšĮ „Mokymosi mokykla“ projektų vadovė, empatiško bendravimo lektorė

2 d.

13.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

7.2III modulis „Darnaus konfliktų sprendimo menas“

6 d.

13.00 val.

7.3IV modulis „Emocinė higiena pedagogo darbe“

13 d.

13.00 val.

8.Vaikų lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ pedagogams ir ugdytinių tėvams 
 Seminaras „Šeimos ir ugdymo įstaigos efektyvaus bendradarbiavimo galimybės“A. Blandė, psichologė, edukologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė

 6 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

9.Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams
 Seminaras „Kalėdinės-kūrybinės dirbtuvės“Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė A. Slančiauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Slančiauskaitė

 7 d.

12.00 val.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

10.Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams
 

Pasidalijimas patirtimi po išorinio

vertinimo „Teminis išorinis vertinimas

mokykloje. Koks jis?“

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

13 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.„Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams
 Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)
11.1I modulis „Savivaldis ir personalizuotas mokymasis kaip sistema, jo planavimo ir organizavimo esminiai principai, nuostatos, aplinka, metodai“Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

17 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE
12.Šakių „Žiburio“ gimnazijos pedagogams
12.1Edukacinė išvyka į Gelgaudiškio dvarą ir seminaras „Barokinio stalo paslaptys ir malonumai“Dr. M. Daraškevičius, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas; Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės D. Aniulienė, R. Bublaitienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Merčaitienė, IT ir matematikos vyresnysis mokytojas G. Rinkevičius

1 d.

13.30 val.

Gelgaudiškio dvaras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.2

Praktiniai mokymai „Stresas – draugas ar priešas? Psichologinio atsparumo įrankiai darbe ir kasdienybėje“

Trukmė – 10 ak. val.

E. Savickaitė-Kazlauskė, psichologė, meno terapeutė; Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė J. Mozūraitienė, direktorės pavaduotojos M. Liukaitienė, O. Vasiliauskaitė, I. Piečiukaitienė, mokytojai R. Bublaitienė, I. Merčaitienė, G. Rinkevičius, D. Aniulienė

29 d.

9.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

13.Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams
 Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)
13.1

III modulis „Šilto smėlio metodikos taikymas“

Trukmė – 8 ak. val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro kineziterapeutė I. Misevičiūtė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialieji pedagogai J. Savukynienė, T. Gurskis, D. Balčiūnienė, I. Latvaitienė, A. Zienkienė, L. Utmanienė, ergoterapeutė D. Vikertienė

3 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

13.2

IV modulis „Įtraukiojo ugdymo link. Specialistų komandinio darbo kryptys“

Trukmė – 9 ak. val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, E. Mikalauskienė, G. Jurkšienė, J. Žilinskienė, V. Pranaitienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos pavaduotoja ir specialioji pedagogė J. Savukynienė, psichologė J. Ryžėnienė specialiosios pedagogės A. Zienkienė, S. Gavelienė, I. Nedzinskienė, R. Danevičienė, ergoterapeutė D. Vikertienė, logopedė G. Valatkienė, fizinio ugdymo mokytojai G. Bernackienė, E. Rusonienė, V. Šiušė

29 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.Šakių rajono ekonomikos ir verslumo mokytojams, karjeros specialistams, klasių auklėtojams
 Seminaras-praktikumas „Savęs pažinimas, verslumo ir karjeros ugdymas“

A. Blažinskienė, koučingo specialistė, karjeros konsultantė;

D. Palukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos mokytoja metodininkė

I dalis

6 d.

15.00 val.

II dalis

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

15.Šakių rajono švietimo įstaigų socialiniams pedagogams
 Seminaras „Socialinio pedagogo veikla vykdant įtraukųjį ugdymą“

D. Bataitienė, Šakių „Varpo“ mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė;

L. Kajackienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos  socialinė pedagogė metodininkė

9 d.

13.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

16.Šakių rajono švietimo įstaigų vadovams
 

Edukacinė programa „Emocinių ir etinių nuostatų formavimas skaitant Raseinių krašto istorijos ženklus ir gilinantis į sukauptą pedagogų patirtį“

Trukmė – 8 ak. val.

J. Mozūraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė; O. Dailidienė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktorė;

D. Zubrickienė, Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos direktorė; A. Zmitra, VšĮ įmonės „Atrask Raseinius“ vadovas, Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos istorijos mokytojas, gidas

16 d.

10.00 val.

Raseinių rajono švietimo ir kultūros įstaigos

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE
17.Visiems pedagogams
 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa. IV modulis (trukmė – 314 val.) Seminaras „Matematikos ir botanikos mokymas 5-6 kl. Mokymas pasakoti. Liejimas akvarele. Grojimas fleitomis. Dainavimas“

 

Trukmė – 14 ak. val.

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja;

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, mokytoja

R. Rimkuvienė

10 d.

16.00 val.

11 d.

9.00 val.

Vilniaus Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI
18.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

19.

Respublikinė ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda

„Kalėdinė gerumo eglutė“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šypsenėlė“

Paroda veiks š. m. gruodžio 6 d. – 2022 m. sausio 6 d. Parodos nuostatai svetainėje www.ldsypsenele.lt

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinys

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

20.

Respublikinis virtualus saviraiškos projektas „Jaukaus Kalėdinio stebuklo laukiant“, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokyklų, daugiafunkcinių centrų mokiniams, auklėtiniams ir ugdytiniams

Projekto organizatorius – Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ mokykla

Pageidaujantys dalyvauti Projekte užpildo elektroninę registracijos anketą: https://docs.google.com/forms/d/1MMRfSyNNTi76gDQ7esPsGXeOdxNc6YSylj7Hlfe3uvk/edit iki 2021 m. gruodžio 13 d.

Informacija apie Projektą skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje https://www.sim.kybartai.lm.lt/, mokyklos Facebook paskyroje bei tinklalapyje www.semiplius.lt. Pasirodymai publikuojami interneto tinklalapyje https://www.sim.kybartai.lm.lt/   ir mokyklos Facebook paskyroje gruodžio 23 d.

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 620 35948

(E. Labašauskienė) arba el. paštu

kybartairasosmokykla@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

21.

Šakių rajono mokytojų ir mokinių darbų paroda „Istorinių datų bei asmenybių pažinimas per praktinę

veiklą. 2021-ieji lakūnės parašiutininkės Antaninos Liorentaitės ir lakūno pulkininko Jono Liorento metai“

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 15 d.

Šakių viešoji biblioteka

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

22.

Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės dekanato mokyklų mokinių advento vainikų paroda „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! (Lk 3,4)“

Paroda veiks š. m. gruodžio 1-23 d.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

23.

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokinių tapybos darbų paroda „Spalvų pasaulyje“

Parodos organizatorius – Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja A. Čebatorienė

Paroda veiks š. m. gruodžio 6 d. – 2022 m. sausio 15 d.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
24.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda

„Kalėdų belaukiant…“

Paroda veiks š. m. gruodžio 21 d. – 2022 m. sausio 6 d.  

Parodos atidarymas

21 d.

14.00 val.

Marijampolės kultūros centras
25.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtuali paroda „Puošiamės Kalėdoms“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Paroda veiks nuo gruodžio 24 d. Facebook grupėje „Puošiamės Kalėdoms” bei internetinėje svetainėje www.rutald.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA
26.Marijampolės savivaldybės Metodinės tarybos nariams
 Adventinė popietė „Angelo balsas ateina į širdį“

Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė D. Balkauskienė, muzikos mokytoja metodininkė D. Klevienė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

14 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

27.Socialiniams pedagogams
 Gerosios patirties sklaida. Edukacinė-kūrybinė popietė „Sukurk savo Kalėdas pats“

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

7 d.

13.00 val.

Profesinio rengimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.Švietimo įstaigų bibliotekininkams
 

Metodinis pasitarimas.

Virtualios kasmetinės Pasaulio mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos konferencijos pristatymas.

Artėjančių švenčių nuotaikos kūrimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

29.Švietimo įstaigų psichologams
 

Bendras Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų psichologų renginys.

Dokumentinio filmo „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ peržiūra ir aptarimas

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

11.00 val.

Marijampolės kino teatras „Spindulys“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

30.Fizikos mokytojams
 Gerosios patirties sklaida „Įtraukusis ugdymas“

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė; Sūduvos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė A. Ivanauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja A. Valiukienė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

31.Specialiesiems pedagogams ir logopedams
 Metodinis pasitarimas-diskusija „Įtraukties link. Nuotolinio ugdymo patirtys, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Darbe taikomos priemonės bei metodai“

A. Daugėlienė, Vaikų l/d „Rūta“ logopedė metodininkė; D. Simanavičienė, Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI
32.33-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8, 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams) II etapo dalyviams
 33-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapasV. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas;
L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;
D. Liaukuvienė, švietimo centro metodininkė

14 d.

9.00 val.

„Sūduvos“ gimnazija

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

2021 M. LAPKRIČIO 15 – 21 D. VYKS 22-OJI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI!“

1.

Besimokantiems suaugusiems

 

Regioninis savaitės renginys:

kūrybinės dirbtuvės „Apie IKT įdomiai ir žaismingai“

Dr. V. Liaudanskė, Marijampolės kolegijos docentė, Inovacijų ir studijų kokybės tarybos pirmininkė; R. Koncevičienė, 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės koordinatorė 

16 d.

10.30 val.

Marijampolės kolegija

Registracija ir informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

2.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenei

 

Poezijos skaitymai „Mokėkime gyventi ir dūžtančiose formose“. Renginys skirtas V. Mačerniui

R. Koncevičienė, 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės koordinatorė 

18 d.

10.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

3.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

3.1

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Ugdymo įstaigų personalo valdymas: darbuotojų motyvavimas ir įgalinimas“

R. Gudmonaitė, PRIMUM ESSE mokymų konsultantė, ISM Švietimo vadybos magistrė, sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė

18 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

3.2

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“

 

Trukmė – 8 ak. val.

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

24 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 75,00 Eur

Registracija  http://www.pokyciuvaldymas.lt/mokymu-grafikas/  (reikia pasirinkti seminaro datą „2021-11-24 Marijampolė“)

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

4.1

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas“

Doc. dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

4 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.2

Tikybos mokytojams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Kaip dirbsime pagal atnaujinamas Bendrąsias ugdymo programas“

Jungtinė lektorių grupė

5 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

4.3

Anglų kalbos mokytojams

 

Vebinaras „Motyvacijos mokytis ir mokyti paieškos anglų kalbos pamokose“

 

Vebinaras vyks anglų kalba

Trukmė – 4 ak. val.

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

11 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  iki lapkričio  9 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.4

Dailės, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Seminaras „Lietuvos architektūros istorija Europos architektūros kontekste

 

Trukmė – 10 ak. val.

M. Pauliukas, Šakių meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas

I dalis

11 d. 14.00 val.

II dalis

Gruodžio 10 d. 14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

II. KURSAI

5.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

 

Kursų trukmė – 180 ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektoriai

5, 11, 16, 19, 25 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 174,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

6.

Meno mokyklos pedagogams

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 

Trukmė – 60 ak. val.

Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė, psichologė J. Norkienė

3, 4, 5,

8, 9, 10 d.

9.00 val.

Meno mokykla

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

„Šaltinio“ progimnazijos pedagogams

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 

Trukmė – 60 ak. val.

N. Margelevičienė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė

3, 4, 5 d.

9.00 val.

„Šaltinio“ progimnazija

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

8.1

Tęstinė programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą“

(trukmė – 50 ak. val.)

 

VI modulis „Bausmė ar elgesio pasekmė“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės

J. Norkienė ir J. Adomaitytė

3 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

VII modulis „Problemų ir konfliktų sprendimas“

10 d.

14.00 val.

 

VIII modulis „Vaiko savarankiškumo skatinimas“

17 d.

14.00 val.

 

IX modulis „Primesto vaidmens reikšmė vaiko elgesiui“

 24 d.

14.00 val.

 

X modulis „Pagyrimai ir paskatinimai“

Gruodžio 1 d. 14.00 val.

9.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojams

9.1

Tęstinė programa „Virtuali mokymosi aplinka Moodle“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

III modulis „Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle įrankiai. Klausimų bankas“

D. Kalvaitienė, Marijampolės profesinio rengimo centro informacinių technologijų vyresnioji profesijos mokytoja

3 d.

12.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

IV modulis „Moodle įrankiai: bendravimas, bendradarbiavimas, vaizdo pamokų vedimas“

10 d.

12.00 val.

9.2

Tęstinė programa „Sunkios paauglių ir suaugusiųjų emocijos: kaip į jas reaguoti ir atkurti darną“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Kaip išgirsti žinutę, kurią mums bando perduoti emocijos?“

I. Severinaitė, VšĮ „Mokymosi mokykla“ projektų vadovė, Empatiško bendravimo lektorė

23 d.

13.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

II modulis „Pozityvios mokymosi atmosferos kūrimas“

Gruodžio 2 d.

13.00 val.

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

10.

Tęstinė programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

I modulis „Refleksija: kas, kam, kaip ir kodėl?“

A. Bosienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų kalbos mokytoja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė

4 d.

10.00 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo aktualijos (teisinis reglamentavimas)“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė ir kiti Tarnybos specialistai

8 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.

Marijampolės savivaldybės vaikų dienos centrų, vaikų globos namų, Socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams, Psichikos sveikatos dienos centro specialistams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

V modulis „Praktikoje išbadyti metodai. Sėkmės ir iššūkiai. Refleksija“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

16 d.

9.00 val.

Marijampolės socialinės pagalbos centre

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

13.

Švietimo pagalbos specialistams, socialiniams darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir visiems, dirbantiems vaikų teisių srityje

 

Konferencija

„Bendradarbiaujant – lengviau! 2021“

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; E. Liaukuvienė, Marijampolės bendruomeninių šeimos namų mediatorė;

A. Šalčiūnienė, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja; D. Varnagirytė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priklausomybių konsultantė

16 d.

14.00 val. 

Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto salė

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

14.

Marijampolė sporto centro treneriams ir darbuotojams

 

Seminaras „(De-)motyvacijos sporte aktualijos. Motyvuojanti trenerių ir sportininkų interakcija. Mentalinis pasiruošimas varžyboms“

A. Žemaitytė, „WoW University“ Naujos kartos lyderystės lektorė, pirmoji olimpinių žaidynių psichologė Lietuvai (RIO 2016)

24 d.

13.00 val.

Marijampolės sporto centras

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

15.

„Žiburio“ gimnazijos pedagogams

 

Edukacinė išvyka „Dvasinio ir istorinio kelio akcentai Kelmės rajone“

O. Vasiliauskaitė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, dorinio ugdymo mokytoja

3 d.

7.00 val.

Kelmės rajonas

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.

Šakių rajono technologijų mokytojams

 

Edukacinė išvyka „Laivadirbystės tradicijos ir medinių laivų techninės

charakteristikos Pamario krašte“

S. Knapkis, laivadirbys, „Nacionalinės ekspedicijos“ kapitonas;

R. Laurinaitis, Griškabūdžio gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas

3 d.

8.00 val.

Šilutės rajonas

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

17.

Šakių rajono užsienio kalbų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į  A. Puškino muziejų „Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai ir jiems pritaikytos ugdymo aplinkos“

 

Trukmė – 12 ak. val.

T. Kymantienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

M. Liukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

4 d.

8.00 val.

A. Puškino muziejus (Vilnius)

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

18.

Šakių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams,  pradinių klasių mokytojams, specialiesiems pedagogams

 

Seminaras-praktikumas „Pedagogo sukurta mokymosi priemonė. Bendri susitarimai, kūrybos etapas, panaudojimas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja G. Žilinskienė, specialioji pedagogė, logopedė E. Mikalauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė I. Ignatavičienė, specialioji pedagogė metodininkė S. Mikštienė; G. Žemaitienė, Vinco Kudirkos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; J. Čereškevičienė, Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokytoja metodininkė; Griškabūdžio gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja O. Naumavičienė, pradinių klasių mokytojos metodininkės E. Černauskienė, L. Sinkevičienė

4 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

 

Seminaras „Sensorinis lavinimas pradiniame ugdyme“

Šakių „Varpo“ mokyklos II kategorijos psichologė J. Stankaitytė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė R. Čiulkinytė

11 d.

12.30 val.

Šakių „Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

20.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir pagalbų jiems galimybės įtraukiojo ugdymo sąlygomis

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, G. Žilinskienė, S. Mikštienė, I. Ignatavičienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiosios pedagogės I. Burinskienė, D. Balčiūnienė, A. Zienkienė, S. Gavelienė, socialinė pedagogė J. Zalieckaitė

12 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

III modulis „Šilto smėlio metodikos taikymas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro kineziterapeutė I. Misevičiūtė, Alytaus Dzūkijos mokyklos specialieji pedagogai J. Savukynienė, T. Gurskis, D. Balčiūnienė, I. Latvaitienė, A. Zienkienė, L. Utmanienė, ergoterapeutė D. Vikertienė

Gruodžio 3 d. 13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

21.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo praktiniai aspektai“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų labirinte“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė; R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

5 d.

9.00 val.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

22.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa. III modulis (trukmė – 314 val.) Seminaras „Lietuvių kalbos ir matematikos  mokymo metodikos 4–6 kl. Formų piešimas. Grojimas kanklėmis. Žongliravimas“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja

19 d.

16.00 val.

 

20 d.

9.00 val.

Kauno  Valdorfo mokykla

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

23.

Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų, mažųjų kompozitorių virtualus festivalis-koncertas „Muziką kuriu, gerą nuotaiką skleidžiu“

Organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Festivalis-koncertas vyks š. m. lapkričio 17 d. – gruodžio 10 d.

Facebook grupėje: https://www.facebook.com/groups/1345390082615012

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

24.

Šakių rajono mokytojų ir mokinių darbų paroda „Istorinių datų bei asmenybių pažinimas per praktinę veiklą. 2021-ieji lakūnės parašiutininkės Antaninos Liorentaitės ir lakūno pulkininko Jono Liorento metai“

 

Paroda veiks š. m. lapkričio 26 d. – gruodžio 15 d.

Šakių viešoji biblioteka

Dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

25.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „IKT ir kiti inovatyvūs mokymo metodai, naudojant nuotolinį mokymą“

V. Rutkauskiene, Vaikų l/d „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja; V. Grigaitienė, Vaikų l/d „Rūta“ meninio ugdymo mokytoja;

V. Bilinskienė, Vaikų  l/d „Želmenėliai“

meninio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

11 d.

12.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

26.

Geografijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Įtraukusis ugdymas“; „Nuostabioji Šveicarija – tobuli keliai, patikimi bankai, snieguotos viršukalnės“

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

 J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Švietimo dokumentų bei metodinių rekomendacijų dėl įtraukiojo ugdymo organizavimo įgyvendinimas.

Vaizdo pranešimas „Nuo integracijos link įtraukiojo ugdymo: iššūkiai ir naujos patirtys antrosios užsienio kalbos pamokose“.

Gerosios patirties sklaida. „Įtraukiojo ugdymo organizavimo praktika“

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „STEAM veiklų praktika ikimokykliniame ugdyme“; „Edukacinės erdvės – modernaus ugdymo(si) pagrindas“ 

R. Alaburdienė, Vaikų l/d  „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

V. Pūkienė, Vaikų l/d „Rasa“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

16 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

29.

Biologijos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Įtraukiojo ugdymo patirtis“

Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė A. Taputienė, biologijos vyresniosios mokytojos R. Kazlauskienė ir L. Kasperavičienė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

17 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

30.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Diskusija „IT mokymo tęstinumas pereinant iš pagrindinio ugdymo į vidurinį ugdymą“

L. Pautienienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

17 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

31.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas. Virtualios kasmetinės Pasaulio mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos konferencijos pristatymas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

18 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Kolegialaus bendradarbiavimo patirtys: bendrųjų kompetencijų įgyvendinimas lietuvių kalbos pamokose

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

33.

Matematikos mokytojams

 

Diskusija „Skaitmeninis ugdymo turinys“

G Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

34.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

„Erasmus +“ galimybės pedagogams. Išvykų patirtys

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos, MKC atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

J. Tamulionienė, Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė;

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Anglų kalbos mokytojams

 

Tarptautinis vebinaras „Nuotolinis anglų kalbos mokymas ir mokymasis: šiandien ir rytoj“

Trukmė – 4 ak. val.

Vebinaras vyks anglų kalba

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

iki spalio 6 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

2.

Dailės, technologijų ir įvairių dalykų mokytojams, neformaliojo ugdymo pedagogams

 

Seminaras-paroda „Mėlyna: prasmės, simboliai, emocijos“

E. Lipinskaitė, Vilniaus dailės akademijos magistrantė, knygos ,,Mėlyna: prasmės, simboliai, emocijos“ autorė;

R. Kutkienė, Zanavykų muziejaus specialistė etnografijai

14 d.

15.00 val.

Zanavykų muziejus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

3.

Profesijos mokytojams

 

Tęstinė programa „Šiuolaikinių automobilių šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemos“

(trukmė – 40 ak. val.)

M. Šnipaitis, Marijampolės profesinio rengimo centro automobilių mechanikos profesijos mokytojas;

U. Alaunis, Marijampolės profesinio rengimo centro automobilių mechanikos profesijos mokytojas, UAB Kajetonas  įmonės vadovas

14, 15 d.

10.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo

Centro Sektorinis centras

Programos kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas“

Doc. dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

Lapkričio

4 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

 

II. KURSAI

5.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Lietuvių kalbos kultūra

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

7.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Veiklos kokybės įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo susirinkimas. 2020-2021 m. m. apžvalga. Klubo pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. veiklos planavimas

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

7 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Sūduvos gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Įtraukusis ugdymas“ (trukmė – 40 ak. val.)

A. Šarskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo vadovaujančioji vertintoja, mokytoja ekspertė

8, 11 d.

13.00 val.

Renginiai vyks nuotolinio būdu

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com  

(V. Undzėnienė)

9.

Marijampolės savivaldybės geografijos mokytojams

 

Paskaita „Islandija – ledo ir ugnikalnių žemė“. „Rumunija – kelionės idėjos ir įspūdžiai“

Trukmė – 4 ak. val.

N. Birštonienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė;

L. Guogienė, Marijonų gimnazijos mokyklos mokytoja metodininkė;

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

19 d.

15.30 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

10.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologams

 

Tęstinė programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams. Specialistų darbas vykdant tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą“

(trukmė – 50 ak. val.)

10.1.

III modulis „Jausmai (I dalis)“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės

J. Norkienė ir J. Adomaitytė

13 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

10.2.

IV modulis „Jausmai (II dalis)“

20 d.

14.0    al.

10.3.

V modulis „Vaiko skatinimas bendradarbiauti“

Lapkričio 3 d.

14.0    al.

10.4.

VI modulis „Bausmė ar elgesio pasekmė“

Lapkričio

10 d.

14.0    al.

11.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojams

 

Tęstinė programa „Virtuali mokymosi aplinka Moodle“ (trukmė – 40 ak. val.)

11.1.

I modulis. „Nuotolinio mokymosi organizavimo principai ir galimi įrankiai“

D. Kalvaitienė, Marijampolės profesinio rengimo centro informacinių technologijų vyresnioji profesijos mokytoja

15 d.

12.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

11.2.

II modulis. „Elektroninio mokymosi turinio projektavimas“

22 d.

12.00 val.

11.3.

III modulis. „Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle įrankiai“

29 d.

12.00 val.

12.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir nariams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinės programos „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

IV modulis „Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo aktualijos (teisinis reglamentavimas)“

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė ir kiti specialistai

Lapkričio 8 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

VILKAVIŠKIO RAJONE

13.

Gudkaimio globos namų darbuotojams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

13.1.

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė;

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

12 d.

9.00 val.

Gudkaimio globos namai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

13.2.

II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų labirinte“

18 d.

9.00 val.

ŠAKIŲ RAJONE

14.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos pedagogams

 

Edukacinė išvyka „Įvairių tautų kultūros pažinimas per kultūrinį, gamtinį bei kulinarinį paveldą“

Trukmė – 10 ak. val.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės D. Aniulienė,  R. Bublaitienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Merčaitienė, informacinių technologijų ir matematikos vyresnysis mokytojas G. Rinkevičius

5 d.

8.00 val.

Šiauliai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

15.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams, bendrojo ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Universalieji ugdymo metodai“

G. Razulevičiūtė, Vilniaus Žemynos progimnazijos etikos mokytoja, etikos-psichologijos bakalauras, švietimo politikos ir administravimo magistras, įvairių seminarų vaikams ir suaugusiems lektorė

6 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotolinio būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt   Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

gintare.msc@gmail.com

16.

Šakių rajono biologijos mokytojams

 

Edukacinė išvyka „Savo karšto gamtos ir su ja susijusių turistinių objektų pažinimas“

Trukmė – 6 ak. val.

D. Aniulienė, Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė; R. Glinskienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja; M. Vaivada, Šilagirio girininkijos girininkas

13 d.

13.00 val.

Šakių rajono turistiniai objektai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu sakiai.ppt@gmail.com;

romakonc@gmail.com

17.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5-10 klasėse

 

Gerosios patirties seminaras „Poreikio savarankiškai skaityti ugdymas ir skaitymo kultūros tobulinimas“

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

J. Laurinaitienė, vyresnioji mokytoja

L. Martūnienė

15 d.

9.00 val.

Griškabūdžio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

18.

Šakių rajono užsienio kalbų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į  A. Puškino muziejų

„Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai ir jiems pritaikytos ugdymo aplinkos“

Trukmė – 12 ak. val.

T. Kymantienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

M. Liukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

Lapkričio

4 d.

8.00 val.

A. Puškino muziejus (Vilnius)   

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

19.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)

19.1

II modulis „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir pagalbų jiems galimybės įtraukiojo ugdymo sąlygomis

Trukmė – 8 ak. val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, G. Žilinskienė, S. Mikštienė, I. Ignatavičienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiosios pedagogės I. Burinskienė, D. Balčiūnienė, A. Zienkienė,  S. Gavelienė, socialinė pedagogė J. Zalieckaitė

29 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com;

vygantas.msc@gmail.com

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

20.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo pedagogikos mokymų programa. II modulis (trukmė – 314 val. Seminaras „Vaiko raida nuo 10 iki 12 metų. Šiaurės šalių mitologija 4 kl.

Žmogus ir gyvūnai. Metodika 4–5 kl.

Liejimas akvarele. Grojimas kanklėmis Lipdymas. Ritminiai pratimai“

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   

A. Puskunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus  Valdorfo mokyklos mokytoja

22 d.

17.00 val.

23 d.

9.00 val.

Vilniaus Valdorfo mokykla

(Geležinio Vilko g. 23, Vilnius)

Seminaro  kaina – 50,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

  

21.

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Dirba  rankos ir piršteliai“, skirta Mokytojų dienai paminėti

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks nuo š. m. spalio 4 d. Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“ internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

22.

Laimutės Širvydienės grafikos ir tapybos darbų paroda ,,Įžūlus apsinuoginimas“

Paroda veiks iki š. m. spalio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

23.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

6 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

24.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Tyrimo „Pasirengimo įtraukiajam ugdymui įsivertinimas Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose“ pristatymas. Mokyklų ir PPT bendradarbiavimo aptarimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

J. Savaikaitienė, PPT direktorė;

M. Apanavičienė, švietimo centro direktorė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

25.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Lauko laboratorija“

D. Biskienė, Vaikų l/d/ „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

1 d.

12.30 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

26.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimas „Vaiko minimalios priežiūros priemonės. Bausmė ar prevencija?“. Gerosios patirties sklaida. „Erasmus +“ galimybės. Kultūrinės įvairovės žemėlapis“

J. Žukelienė Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio  bendradarbiavimo koordinatorė;

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos, MKC atviro jaunimo centro socialinė pedagogė metodininkė;

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

13.00. val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

27.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. „Aqva“ laboratorija“

R. Jeskevičienė, Patašinės universalaus daugiafunkcinio centro ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

R. Alaburdienė, Vaikų l/d „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

13.00 val.

Patašinės universalus

daugiafunkcinis centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

28.

Muzikos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. „Suzuki“ varpų pristatymas”

B. Kaubrys, Želsvos progimnazijos mokytojas metodininkas; D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

27 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Asmenims, dirbantiems su jaunimu, pedagogams, socialiniams ir kultūros darbuotojams

 

Seminaras „Lyderystės formavimas“

N. Miginis, neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos mokymų vadovas, neformaliojo ugdymo asociacijos narys, edukologijos, švietimo politikos ir administravimo magistras

21 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

iki rugsėjo 20 d.

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

2.

Anglų kalbos mokytojams

 

Tarptautinis vebinaras „Nuotolinis anglų kalbos mokymas ir mokymasis: šiandien ir rytoj“

Trukmė – 4 ak. val.

Vebinaras vyks anglų kalba

I. Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Spalio

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

iki spalio 6 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

II. KURSAI

3.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Lietuvių kalbos kultūra

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 44,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 25 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

5.

Marijampolės savivaldybės vaikų dienos centrų, vaikų globos namų, Socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams, Psichikos sveikatos dienos centro specialistams

 

Tęstinė programa „Psichosocialinės sveikatos stiprinimas socialiniame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

5.1.

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

O. Misiukevičienė, VšĮ „Galiu daugiau“ direktorė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė;

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

7 d.

9.00 val.

Marijampolės socialinės pagalbos centras (Bažnyčios g. 19)

Programos pažymėjimo

kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.2.

II modulis „Kaip nepasiklysti jausmų ir emocijų labirinte“

14 d.

9.00 val.

5.3.

III modulis „Sąmoningo ir atsakingo elgesio formulės“

21 d.

9.00 val.

5.4.

IV modulis „Šiuolaikiniai bendravimo būdai kuriant tarpusavio santykius“

28 d.

9.00 val.

ŠAKIŲ RAJONE

6.

Šakių rajono lietuvių kalbos mokytojams ir bibliotekininkams

 

Edukacinė išvyka „Poeto Vytauto. Mačernio gyvenimo keliais“

Trukmė – 12 ak. val.

D. Aniulienė, Šakių rajno Švietimo pagalbos tarnybos andragogė;

Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja R. Bublaitienė, bibliotekininkė B. Šalkauskienė

11 d.

8.00 val.

Poeto Vytauto Mačernio memorialinės vietos

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Šakių rajono užsienio kalbų mokytojams

 

Edukacinė išvyka į A. Puškino muziejų

Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai ir jiems pritaikytos ugdymo aplinkos“

Trukmė – 12 ak. val.

T. Kymantienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė;

M. Liukaitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

15 d.

8.00 val.

Vilnius, A. Puškino muziejus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogams ir specialistams, Šakių rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Tęstinė programa „Kompleksinė pagalba sutrikimų turintiems vaikams, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją Lietuvos švietimo įstaigose (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis)“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

II modulis „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir pagalbų jiems galimybės įtraukiojo ugdymo sąlygomis

Trukmė – 8 ak. val.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės D. Kasperavičienė, G. Žilinskienė, S. Mikštienė, I. Ignatavičienė; Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiosios pedagogės I. Burinskienė, D. Balčiūnienė, A. Zienkienė, S. Gavelienė, socialinė pedagogė J. Zalieckaitė

24 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com (V. Dilys)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

 

2021 m. Europos paveldo dienoms, Lietuvos žydų genocido dienai ir 80-osioms Holokausto pradžios Lietuvoje metinėms paminėti

9.

Sinagogos pasakojimai: nuo sakralinio žydų kultūros paveldo iki nacionalinio kultūros židinio: interaktyvaus pažintinio skaitmeninio stendo, pasakojančio apie žydų kultūros paveldą Marijampolėje bei sinagogoje veikiančią lietuvių išeivijos meno galeriją pristatymas

21 d.

16.00 val.

Beatričės Kleizaitės-

Vasaris menų galerija

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

arba tel. 8 343 91321

23 d.

11.00-18.00 val.

10.

Laimutės Šivydienės grafikos ir tapybos darbų paroda ,,Įžūlus apsinuoginimas“

Paroda veiks iki š. m. spalio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

11.

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Spalio 6 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

12.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

2020-2021 m. m. metodinės veiklos apžvalga. Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės grupės pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. aktualijos, metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

28 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

13.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

N. Grinytė, Sūduvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

8 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

14.

Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

V. Bilinskienė, Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ meninio ugdymo pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

9 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

15.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

16.

Pradinių klasių mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Andriuškevičienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

9 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

17.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus progimnazijos technologijų vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

13 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

18.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

13 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

19.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio centro vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

14 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

20.

Anglų kalbos mokytojams

 

Metodinio būrelio pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rupšienė, Marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

21.

Fizikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

22.

Informacinių technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

15 d.

15.30 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

23.

Muzikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Klevienė, Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

16 d.

15.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

24.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai. 2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

25.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

16 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Zeikuvienė, Vaikų lopšelio- darželio „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

17 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

27.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Muckuvienė, Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

Interaktyvaus pažintinio skaitmeninio stendo, pasakojančio apie žydų kultūros paveldą Marijampolėje pristatymas

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.00 val.

16.00 val.

Švietimo centras

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

29.

Dailės mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

Interaktyvaus pažintinio skaitmeninio stendo, pasakojančio apie sinagogoje veikiančią lietuvių išeivijos meno galeriją pristatymas

G. Janauskienė, Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

21 d.

15.30 val.

16.00 val.

Švietimo centras

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

30.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Metodinis pasitarimas.

Metodinio būrelio pirmininko rinkimai.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

R. Alaburdienė, Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

22 d.

14.00 val.

Švietimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

31.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

22 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

32.

Chemijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas.

L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

14.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

33.

Tikybos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

N. Kirkliauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, Mokolų progimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

34.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.30 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

35.

Kūno kultūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

S. Daugėlienė, „Šaltinio“ progimnazijos kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

27 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

36.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

29 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

37.

Etikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

I. Akelaitienė, Rygiškių Jono gimnazijos etikos mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

29 d.

15.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

38.

Šokio mokytojams

 

Metodinis pasitarimas.

2021-2022 m. m. metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimas

K. Brazienė, Marijampolės meno mokyklos šokio pedagogė;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

29 d.

18.00 val.

Meno mokykla

(Vytauto g. 47)

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

 1.  

Įvairių dalykų mokytojams ir mokiniams

 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokausi ir augu 2021“

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pavaduotoja ugdymui V. Venciuvienė, chemijos mokytoja M. Matulaitienė, biologijos mokytoja M. Andriukaitienė, pradinių klasių mokytoja G. Jokimaitienė

3 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Microsoft Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 1.  

Technologijų, dailės ir neformaliojo ugdymo pedagogams

 

Paskaitos „Aliaskos spalvos. Kaip daromi tobuli kadrai…“; „Kaip fotografija tampa pašto ženklu. Japonijos jaunimo gatvės mada ir pomėgiai“

Trukmė – 2 ak. val.

L. Urbonas, fotografas, Professional Photographers of America narys, konkurso  „We Love Lithuania 2016“ laimėtojas;

R. Danilevičius,  Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje trečiasis sekretorius

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

Ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Ankstyvoji pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems raidos sutrikimų“ (trukmė – 40 val.)

 

Seminaras „Ankstyvoji pagalba

ikimokyklinio amžiaus vaikams,

turintiems įvairiapusių raidos

sutrikimų“

Trukmė – 24 ak. val.

Dokt. E. Steponėnienė, D. Šiekštelytė Valkerienė

7, 8, 9 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

projektaisvietimui@gmail.com

www.projektaisvietimui.lt

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

 1.  

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams 

 

Gerosios patirties sklaida. Mokyklos bendruomenės narių atsakingas bendradarbiavimas veiklos kokybės įsivertinime, kiekvieno nario augimui bei sėkmei

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės

veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo

ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

9 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams ir specialistams

5.1

Tęstinė programa „Skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo(si) / mokymo(si) turinį Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje“ (trukmė – 40 ak. val.)

5.1.1

III modulis„ Mokymas ir mokymasis. Mokinių pasiekimų vertinimas“

E. Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

10 d.

11.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.1.2

IV modulis „Mokinių įgalinimas ir skaitmeninių kompetencijų skatinimas“

17 d.

11.30 val.

     6.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų (VGK) nariams

 

Paskaita „VGK veiklos svarba prevenciniame lygmenyje, bei pagalbos planų  rengimas ir įgyvendinimas“

 

Trukmė – 1,5 ak. val.

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

15 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

7.

„Varpo“ mokyklos pradinio ugdymo pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams

 

Seminaras „Sensorinis lavinimas pradiniame ugdyme“

Šakių „Varpo“ mokyklos  II kategorijos psichologė J. Stankaitytė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė R. Čiulkinytė

7 d.

13.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Šakių rajono ugdymo įstaigų specialiesiems pedagogams, logopedams, mokytojams

 

Gerosios patirties sklaidos seminaras „Skaitmeninių  mokymosi  priemonių kūrimas individualizuotam specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui(si)“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė G. Žilinskienė, specialioji pedagogė -logopedė A. Dervaitienė, specialiosios pedagogės I. Ignatavičienė, S. Mikštienė, mokytoja E. Mikalauskienė; J. Sutkuvienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė, specialioji pedagogė; Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ specialiosios  pedagogės-logopedės  S. Damijonaitienė, V. Staugaitytė

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

  9.

Šakių rajono geografijos mokytojams

 

Seminaras „Ką reiškia Antropocenas“

B. Bendoraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos geografijos mokytoja  metodininkė

8 d.

10.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D Aniulienė)

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

10.

Šakių dekanato tikybos mokytojams

 

Seminaras „Netradiciniai darbo metodai mokant tikybos“

A. Lostys, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro tikybos vyresnysis mokytojas;

R. Dumskienė, Lekėčių pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja; O. Vasiliauskaitė, Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė; S. Norkienė, Sudargo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja

8 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams

 

Seminaras „Struktūruotas mokymas. Autizmą turinčių vaikų ugdymas“

A. Šlečkienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ logoterapeutė, specialioji pedagogė

11 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.

Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkams, mokyklų metodinės tarybos pirmininkams, rajono metodinės tarybos nariams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys

„Aktyvi mokytojų metodinė veikla – atviros durys į sėkmingą ugdymo procesą“

 

Trukmė – 4 ak. val.

M. Liukaitienė, Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja; D. Jazukevičienė, Šakių Švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

A. Staniulienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorės pavaduotoja;

Šakių Švietimo pagalbos tarnybos andragogės

I. Sorakienė, D. Aniulienė

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 1.  

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

X modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „Kultūrinės epochos pagal R.Šteinerį. Euritmija. Piešimas. Grojimas fleita. Dainavimas. Lipdymas. Skaitiniai“

Vilniaus Valdorfo mokyklos chemijos mokytojas A.  Driukas, dailės mokytoja

N. Akstinienė; N. Repova, Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos  mokytoja

Birželio 28-liepos 2 d.

9.00 val.

Vilnius

Seminaro  kaina – 60,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

 1.  

Povilo Dirgėlos tapybos darbų paroda „Aš į laimę krentu kaip į jūrą“  (H. Radauskas)

 

Paroda veiks iki š. m. rugpjūčio 15 d.

Parodos pristatymas

18 d.

15.30 val.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

 1.  

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

 1.  

Virtuali  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokinių darbų paroda „Nuo…iki…2021“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų metodinis būrelis

Paroda veiks iki š.m. birželio 30 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.marsc.lt/ 

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų paroda „Tyrinėju, eksperimentuoju, augu“

 

Parodos organizatorius – Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“

Parodos darbai bus eksponuojami š. m. rugpjūčio 23 d. – spalio 31 d.  Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje https://www.sintautai.sakiai.lm.lt/New/index.php

Registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 612 78631 arba

el. paštais: galinskiene.ruta@gmail.com

(R. Galinskienė); jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

 1.  

Tikybos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. Kaip mums sekėsi dirbti nuotoliniu būdu. Trūkumai ir privalumai

N. Kirkliauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, Mokolų progimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

2 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Zoom sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

 1.  

Informacinių technologijų  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Kompetencijų ir jų raiškos informatikos BP aptarimas.

Einamieji klausimai

J.Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

16.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 1.  

Pagrindinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų mokinių komandoms, neformaliojo vaikų švietimo ugdytiniams (12-18 m.)

 

Virtualus tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „Adata-2021”

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė R. Vaitonienė, vyresnioji mokytoja D. Raškevičienė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Google Meet sistemoje

Informacija tel. 8 676 19320

(R. Vaitonienė);

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados III etapo dalyviams

 

2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados III etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

12.00 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

Seminaro data pasirenkama nuorodoje

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 80,00 Eur   Registracija

Apmokėjus sąskaitą dalomoji medžiaga bus atsiunčiama el. paštu arba per kurjerį.

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

2.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams, švietėjams

 

Tęstinė programa „Lytiškumo ugdymas bei pasirengimas šeimai“. I modulis „Kaip kalbėti(s) lytiškumo temomis su vaikais?“

A. Jonušas, VšĮ Vilniaus Valdorfo mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas,    edukologijos magistras

6 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

3.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos mokytojams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams, gimnazijų I-IV klasių mokiniams

 

Konferencija „Paminklas kalbai ir knygai“

 

Konferencijos pranešėjai registruojami konferencijos nuostatuose numatyta tvarka

J. Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Dr. V.  Babonaitė-Paplauskienė, Maironio literatūros muziejaus Išeivijos skyriaus vedėja;

T.  Kriščiūnas, Pardavimų ir pokyčio strategas, keliautojas, rašytojas, knygos „500 dienų su Saudo Arabijos princu“ autorius, ir kiti

7 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija  iki gegužės 1 d.

www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

vosyliene@gmail.com

(J. Vosylienė)

4.

Auklėtojams, mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos bendruomenės švietėjams ir administracijos darbuotojams atsakingiems už lytiškumo ugdymą švietimo įstaigoje

 

Tęstinė programa „Lytiškumo ugdymas bei pasirengimas šeimai“. III modulis „Kaip atverti duris lytiškumo temoms paauglystėje“

R. Pučaitė, lytiškumo ugdymo lektorė

12 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

5.

Įvairių dalykų mokytojams ir mokiniams

 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokausi ir augu 2021“

 

Konferencijos pranešėjai registruojami konferencijos nuostatuose numatyta tvarka https://www.vkudirkosgimnazija.lt

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pavaduotoja ugdymui V. Venciuvienė, chemijos mokytoja M. Matulaitienė, biologijos mokytoja M. Andriukaitienė, pradinių klasių mokytoja G. Jokimaitienė

Birželio 3 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Microsoft Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė);

vidavenciuviene@gmail.com

arba tel. 8 615 83758

(V. Venciuvienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

6.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams ir specialistams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo(si)/mokymo(si) turinį Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.)

6.1

I modulis „DigCompEdu“ sistema. Pedagogų skaitmeninė kompetencija ir profesinis aktyvumas“

E. Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

20 d.

10.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

6.2

II modulis „Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis“

27 d.

11.30 val.

ŠAKIŲ RAJONE

7.

Vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „IKT taikymas ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo(si) procese“ (trukmė – 40 val.)

7.1

I modulis „Microsoft PowerPoint ir Word programų panaudojimo galimybės ugdymo procese“

V. Lazdauskienė, Šakių vaikų  l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė, I. Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

4 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

7.2

II modulis „Interaktyvių vaizdinių priemonių kūrimas“

D. Bendoraitienė Šakių vaikų l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; I. Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

11 d.

10.00 val.

7.3

III modulis „Skaitmeninių priemonių panaudojimas pedagogo darbe“  

I. Sorakienė, Šakių vaikų l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

19 d.

10.00 val.

7.4

IV modulis „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ankstyvųjų programavimo įgūdžių ugdymas“

D. Bendoraitienė Šakių vaikų l/d „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė; I. Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo  pedagogė metodininkė, Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė

27 d.

10.00 val.

 

 

8.

Vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomose veiklose ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ (trukmė – 40 val.)

8.1.

III modulis „Kalbinių, matematinių, gamtamokslinių, meninių ir kt. gebėjimų ugdymas, panaudojant mokomąsias kompiuterines priemones“  

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Petrauskienė; Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos andragogė I. Sorakienė

11 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

8.2.

IV modulis „Skaitmeninio turinio kūrimas ir panaudojimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė; Šakių  rajono Švietimo pagalbos tarnybos I. Sorakienė

31 d.

13.0    al.

9.

Šakių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Gerosios patirties renginys „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo taikymas: atviros pamokos ,,Ar žmogus bejėgis prieš istoriją: tremties literatūros apibendrinimo pamoka“ 8 klasėje stebėjimas ir vertinimas“

 

Trukmė – 4 ak. val.

Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja J. Zokienė, direktoriaus pavaduotoja A. Staniulienė

7 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu  Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

10.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

IX modulis (trukmė – 296 val.) „Vaikų konstituciniai tipai pagal R.Šteinerį.

Euritmija. Piešimas. Grojimas fleita. Pasakojimas“

M. Pitskhelauri, Berlyno Valdorfo mokyklos gydantysis pedagogas; Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, mokytoja J. Ližaitienė  

7 d.

17.00 val.

 

8 d.

9.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

11.

Projekto „Sinagogos pasakojimai – nuo paveldo iki Nacionalinio kultūros židinio“

pristatymas

28 d.

15.30 val.

 

 

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 612 26860

(M. Apanavičienė)

12.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 31 d.

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

13.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

14.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų, vaikų kūrybinių darbų paroda „Gražiausia gėlė – mamai“ skirta Motinos dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks nuo š. m. gegužės 3 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“  internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

 

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

15.

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  fotografijų paroda „Mano gimtieji namai – Lietuva “

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

16.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Čia gyvena vitaminai“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks  nuo balandžio 8 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

  

17.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir  tėvų darbų paroda „Perdirbk mane ”

 

Parodos organizatorius – Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“

Paroda veiks š. m. gegužės 5- 26 d.  Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos internetinėje svetainėje https://vgrybo.lt bei Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

18.

Virtuali  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokinių darbų paroda „Nuo…iki…2021“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų metodinis būrelis

Paroda veiks š. m. gegužės 5 – birželio 15 d.  Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.marsc.lt/  bei Facebook paskyroje

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

19.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida. Projekto „Sveika siela sveikame kūne“ pristatymas

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė; L. Kavaliauskienė, Sūduvos gimnazijos psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

20.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Socialinio pedagogo iššūkiai dirbant su agresyvaus elgesio vaikais.

R. Janušienė, Petro Armino progimnazijos, socialinė pedagogė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

26 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

21.

Rusų kalbos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Atnaujinto kalbinio ugdymo turinio pristatymas (pagal Nacionalinės švietimo agentūros seminaro metodinę medžiagą) 

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

27 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

22.

Marijampolės bendrojo ugdymo įstaigų 1-8 kl. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių arba rašymo sutrikimų

 

Dailyraščio konkursas „Auksinė plunksna“, skirtas specialiųjų ugdymosi

poreikių bei rašymo sutrikimų turintiems mokiniams

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialioji

pedagogė V. Matulionienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkevičienė

17-21 d.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Paraiškas siųsti iki š. m. gegužės 14 d. el. paštu v.nikliauzaite@gmail.com

Informacija el. paštu  v.nikliauzaite@gmail.com

(V. Matulionienė);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

23.

Pagrindinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų mokinių komandoms, neformaliojo vaikų švietimo ugdytiniams (12-18 m.)

 

Virtualus tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „Adata-2021”

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė R. Vaitonienė, vyresnioji mokytoja D. Raškevičienė

Birželio 3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Google Meet sistemoje

Paraiškas dėl dalyvavimo ir filmuotą medžiagą pateikti iki š. m. gegužės 26 d. el. paštu varuta7@gmail.com

Informacija tel. 8 676 19320

(R. Vaitonienė);

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa. III modulio „Strateginis į švietimo įstaigos pažangą orientuotas ir duomenimis grįstas veiklos planavimas“ II dalis

V. Dziuričienė,  Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė, švietimo konsultantė

14 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

Seminaro data pasirenkama nuorodoje

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) – 80,00 Eur   Registracija

Apmokėjus sąskaitą dalomoji medžiaga bus atsiunčiama el. paštu arba per kurjerį.

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

3.

Lietuvos specialiosios olimpiados treneriams

 

Seminaras „Nuotolinės futbolo treniruotės bei atletų testavimo ypatumai Lietuvos specialiojoje olimpiadoje“

G. Čečkauskas, Kėdainių specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas, futbolo varžybų teisėjas;

R. Šležys, Kėdainių specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas, varžybų teisėjas, Lietuvos specialiosios olimpiados futbolo rinktinės vyriausias treneris

1 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Lietuvos specialiosios olimpiados treneriams, sporto specialistams dirbantiems su žmonėmis, turinčiais intelekto sutrikimą, fizinio ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Vaikų, turinčių sutrikusį vystymąsi, įtraukimas į sporto veiklas

pasitelkiant jungtinio krepšinio treniruotes bei kitas veiklas“

A. Kriškoviecienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė; R. Mikučauskas, Kauno Jono Laužiko mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas; V. Abramavičiūtė, LSOK tarptautinių programų koordinatorė

7 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Visiems pedagogams

5.1

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas N. Mašalaitis, vyresnysis mokytojas A. Raškauskas;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

9.45 val.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

n.masalaitis@jtotoraitis.lt

(N. Mašalaitis)

liaukuviene@gmail.com 

(D. Liaukuvienė)

5.2

Tęstinė programa  „Grįžtamasis ryšys socialiniuose santykiuose“ (trukmė – 40 val.)

5.2.1

I modulis „Grįžtamasis ryšys,  kaip priemonė asmeniniam tobulėjimui ir atvirai komunikacijai“

L. Jakučionytė, supervizorė, lektorė, mokytoja, vadybininkė, „Psichologija Tau“ žurnalo straipsnių autorė

14-15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Modulio kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.2.2

II modulis  „Grįžtamasis ryšys,  kaip priemonė kurti atvirus santykius ir vystyti besimokančios organizacijos kultūrą“

28-29 d.

13 val.

6.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“. I modulis „Aktyvaus klausymo įgūdžių formavimas vaikams. Leidinio „Logopedo knyga 1“ pristatymas“

E. Šliauterienė, logoterapeutė, logopedams skirtų leidinių autorė

19 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Anglų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties renginys. Atvira integruota anglų kalbos ir dailės nuotolinė pamoka „Skaitau, atrandu, kuriu: teksto „Neįtikėtini olimpiečiai“ analizė ir vizualizacija“

Trukmė – 3 ak. val.

Kalvarijos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė G. Guzavičienė, dailės vyresnioji mokytoja S. Raibikienė;

J. Rupšienė, Marijampolės marijonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

23 d.

10.10 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“. III modulis „Formalusis raštingumas: rašybos įgūdžių lavinimas“

Doc. Dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

26 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos mokytojams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams, gimnazijų I-IV klasių mokiniams

 

Konferencija „Paminklas kalbai ir knygai“

 

Konferencijos pranešėjai registruojami konferencijos nuostatuose numatyta tvarka

J.  Vosylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė; Dr. V.  Babonaitė-Paplauskienė, Maironio literatūros muziejaus Išeivijos skyriaus vedėja;

T.  Kriščiūnas, Pardavimų ir pokyčio strategas, keliautojas, rašytojas, knygos „500 dienų su Saudo Arabijos princu“ autorius, ir kiti

Gegužės 7 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija  iki gegužės 1 d.

www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys);

vosyliene@gmail.com

(J. Vosylienė)

II. KURSAI

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

11.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)

11.1

IV modulis „Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

1 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.2

IV modulio vadovaujama reflektyvi analizė

29 d.

10.00 val.

12.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

Trukmė – 40 val.

R. Ilgūnė Martinėlienė, socialinė pedagogė; 

D. Žičkienė psichologė

1, 14, 21, 28 d.

11.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pedagogams

 

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

Trukmė – 40 val.

S. Valantiejienė, socialinė pedagogė; 

V. Stupurienė, psichologė

1, 15, 22, 29 d.

12.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

14.1

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

Trukmė – 40 val.

R. Ilgūnė Martinėlienė, socialinė pedagogė; 

D. Žičkienė psichologė

1, 14, 21, 28 d.

15.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.2

Kursai  „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

Trukmė – 60 val.

Jungtinė lektorių grupė

6, 7, 8 d.

13.00 val.

15.

Vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogams

 

Paskaita „Ugdymo proceso tobulinimas naudojant el. dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Trukmė – 3 ak. val.

UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ direktorė R. LosKlientų aptarnavimo skyriaus vadybininkė A. Indielienė

2 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com,  

(J. Gelžinienė)

16.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams

 

Seminaras „Draugiška disleksijai mokykla“

V. Sederevičiūtė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vyresnioji logopedė  

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Pristatymas „ES SF projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

14 d.

15.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Marijampolės savivaldybės švietimo pagalbos specialistams, mokyklų VGK pirmininkams, socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, visuomenės sveikatos specialistams, Vaiko dienos centrų specialistams, Vaiko teisių apsaugos specialistams ir kitiems, dirbantiems vaiko gerovės srityje

 

Praktinė konferencija „Nauji darbo metodai 2021!”

 

Trukmė – 4 ak. val.

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; M. Beniulytė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vadovė ir kiti

28 d.

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

19.

Vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogams

 

Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“

 

Trukmė – 40 val.

S. Valantiejienė, socialinė pedagogė; 

V. Stupurienė, psichologė

7, 21, 28 d.

12.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

VILKAVIŠKIO RAJONE

20.

Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams

 

Seminaras „IQES online galimybių panaudojimas ugdymo(si) procese“

 

Trukmė – 16 ak. val.

M. Breiva, Nacionalinės švietimo agentūros lektorius

6, 8 d.

8.30 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

21.

Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google for Education platforma“ (trukmė – 40 ak. val.). Modulių trukmė – po 7 ak. val.

21.1

I modulis „Vieninga mokymosi aplinka – virtualios klasės kūrimas ir valdymas“

Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, VMA „Google for Education“ administratorė J. Puidokienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja N. Motiejaitytė

1-2 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

21.2

II modulis „Mokymosi medžiagos  ir apklausų rengimas“

6-7 d.

10.00 val.

21.3

III modulis „Mokinių darbų, atliktų užduočių vertinimas, automatinių testų kūrimas ir taisymas, vertinimo įkėlimas į sistemą“

19-20 d.

14.00 val.

21.4

IV modulis „Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme ir pritaikymas SUP mokiniams“

26-27 d.

14.00 val.

22.

Šakių rajono matematikos, informacinių technologijų, fizikos mokytojams, 5-8 klasių Šakių rajono mokinių komandoms

 

Seminaras „Skaitmeninių mokymo priemonių ir metodų taikymas nuotolinėse matematikos pamokose“

A. Vaičaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė; Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė V. Ugenskienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja A. Matulaitienė

2 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

23.

Šakių rajono užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų mokytojams

 

Gerosios patirties seminaras „Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) rašto darbų taisymo kriterijai ir jų taikymas“

Šakių „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkai A. Cibulskienė,  I. Martinkaitienė, R. Navickienė, J. Bataitienė, L. Jurgaitis, anglų kalbos vyresnioji mokytoja I. Merčaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė M. Liukaitienė; Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro rusų kalbos mokytoja metodininkė V. Puodžiukaitienė; Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos vokiečių ir rusų kalbos mokytoja metodininkė I. Dimšaitė-Cirtautienė

21 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

24.

Vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomose veiklose ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Mokomosios skaitmeninės programos, įrankiai ir interaktyvūs žaislai ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams“

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja L. Bakaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Žemaitienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Petrauskienė

29 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

25.

Revuonos pagrindinės mokyklos pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams

 

Seminaras „Draugiška disleksijai mokykla“

V. Sederevičiūtė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vyresnioji logopedė  

7 d.

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

26.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Mokytojų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo praktiniai aspektai“.

I modulis „Savęs pažinimo būdai ir strategijos siekiant būti sėkmingu“

 

Trukmė – 8 val.

O. Misiukevičienė, socialinė pedagogė ekspertė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė, švietimo ir lyderystės konsultantė, edukologijos magistrė

R. Kurauskienė, muzikos mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė

8 d.

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

27.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams, koordinatoriams, suaugusiųjų mokytojams, suaugusiųjų švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams

 

Nuotolinė diskusija „Šiaurės – Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Švedijos) suaugusiųjų švietimo realijos ir perspektyvos nuotoliniame mokyme“

30 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu

būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

28.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. balandžio 30  d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

29.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

30.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 22 d. iki balandžio 2 d. Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

31.

Respublikinė vaikų darbų  paroda ,,Mėlyna dėlionė“, skirta Pasaulinei autizmo dienai

 

Parodos organizatorius – Marijampolės mokykla-daugiafunkcinis centras „Žiburėlis“

Paroda veiks š. m. balandžio 2-30 d. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro FB paskyroje ir internetinėje svetainėje  http://zibureliodcm.lt.

32.

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Velykų zuikutis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks nuo š. m. balandžio 7 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt bei tinklapyje ,,Auklėtoja auklėtojai“

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

33.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Čia gyvena vitaminai“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks  nuo balandžio 8 d. Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt  

34.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir  tėvų darbų paroda „Perdirbk mane ”

 

Parodos organizatorius – Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Ąžuoliukas“

Paroda veiks š. m. gegužės 5- 26 d.  Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos internetinėje svetainėje https://vgrybo.lt bei Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

35.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Metodinis pasitarimas. Logopedų ir specialiųjų pedagogų darbo aktualijos

D. Muckuvienė, Vaikų l/d „Želmenėliai“ vyresnioji logopedė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

12 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

36.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Viena dienelė lauke“. Lauko pedagogikos tęstinumas, įgyvendinant ugdymo turinį priešmokyklinio ugdymo grupėje

Vaikų l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja I. Levulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Masionytė; D. Zeikuvienė, Vaikų l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;  J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

37.

Socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida. Socialinio pedagogo pagalba mokiniui ir jo šeimai pandemijos metu

L. Šimkuvienė, Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

21 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

38.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapo dalyviams

 

Matematikos olimpiados šalies etapas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė

1 d.

9.00 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

39.

2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiados dalyviams, stebėtojams ir vertintojams

 

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja, Marijampolės savivaldybės istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

27 d.

8.45 val.

 

13.00 val.

Darbų vertinimas

Olimpiada ir dabų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

ZOOM sistemoje

Registracija vertinimo komisijos nariams www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

 

Tęstinė ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimo programa.

III modulis „Strateginis į švietimo įstaigos pažangą orientuotas ir duomenimis grįstas veiklos planavimas“

V. Dziuričienė,  Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė, švietimo konsultantė

29 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Kaina – 25,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Viešųjų pirkimų organizatoriams ir vykdytojams

 

Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“

T. Vasiliauskas, įmonės „Pokyčių valdymas“ vadovas

Seminaro data pasirenkama nuorodoje:

Viešieji pirkimai paprastai

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina (su nuolaidos kodu marijampolė) –

80,00 Eur   Registracija 

Viešieji pirkimai paprastai

Apmokėjus sąskaitą dalomoji medžiaga bus atsiunčiama el. paštu arba per kurjerį.

Informacija el. paštu: dovile@pokyciuvaldymas.lt

(D. Taletavičienė);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

3.

Pedagogams, socialiniams darbuotojams, visiems, susiduriantiems su vaikų ir suaugusiųjų su negalia problemomis bei jas sprendžiantiems

 

Konferencija „Įkvepiančios (ne)GALIOS istorijos“

Konferencijos organizatorius:

Marijampolės moterų LIONS klubas (prezidentė O. Misiukevičienė)

Partneriai:

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras; Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

31 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  ir ZOOM platformoje (nuoroda ir papildoma informacija apie konferenciją bus paskelbta vėliau)

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

4.

Auklėtojams, mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklos bendruomenės švietėjams ir administracijos darbuotojams atsakingiems už lytiškumo ugdymą švietimo įstaigoje

 

Tęstinė programa „Lytiškumo ugdymas bei pasirengimas šeimai“. III modulis „Kaip atverti duris lytiškumo temoms paauglystėje“

L. Januškevičiūtė, edukacinės psichologijos magistrė, raidos psichologijos magistrė, psichologė

17 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

5.

Dailės mokytojams

 

Seminaras „Polio Sezano tapybos įtaka Lietuvos moderniajai tapybai.

Patirtys, galimybės ir perspektyvos“

 

Trukmė – 8 ak. val.

M. Pauliukas, Šakių meno mokyklos mokytojas metodininkas, dailininkas

19 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KURSAI

6.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki kovo 22 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

7.

Petro Armino progimnazijos pedagogams 

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)

7.1

III modulio vadovaujama reflektyvi analizė

Šiaulių universiteto prof. Dr. A. Kazlauskienė, doc. Dr.  R. Gaučaitė

10 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.2

IV modulis „ Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi “

18 d.

12.00 val.

8.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje“. I modulis „Informacijos valdymas Microsoft Microsoft Office 365 aplinkoje“

R. Kovsikas, Įmonės „Officeday“

IT projektų vadybininkas

16 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu TEAMS

platformoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

9.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai “

Šiaulių universiteto prof. Dr. A. Kazlauskienė, doc. Dr.  R. Gaučaitė

24 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams 

 

Seminaras „Grįžtamasis ryšys socialiniuose santykiuose“

L. Jakučionytė, „Psichologija Tau“ žurnalo straipsnių autorė, Psichologijos akademijos absolventė, Psichologijos klubo prezidentė, supervizorė, „Ačiū, kad pasakei“ mokyklos įkūrėja

17 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

11.

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos diegimas ir vykdymas mokykloje“  (trukmė – 40 val.)

11.1

I modulis „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos samprata, tikslai ir nuostatos“

Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja V. Viliūnienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė J. Baronienė,  dailės mokytoja ekspertė D. Puodžiukienė,  rusų kalbos mokytoja metodininkė J. Šulskienė

2 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com,  

(J. Gelžinienė)

11.2

II modulis „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos diegimas mokykloje. KGD diegimo žingsniai“

10 d.

12.30 val.

11.3

III modulis „Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodikos organizavimas mokykloje. KGR organizavimo žingsniai“

17 d.

12.30 val.

11.4

IV modulis „Patyriminis, praktinis mokymas(is) teikiant ir gaunant kolegialų grįžtamąjį ryšį“

25 d.

12.30 val.

11.5

V modulis „Patyriminis, praktinis mokymas(is) teikiant ir gaunant kolegialų grįžtamąjį ryšį“

30 d.

12.30 val.

12.

Šakių rajono muzikos mokytojams

 

Tęstinė programa „Vokalinės muzikos svarba saviraiškos ugdyme“ (trukmė – 40 val.)

12.1

I modulis „Psichologinių ir fiziologinių veiksnių sąjunga bei įvairių metodų naudojimas ugdant vokalinės muzikos saviraišką“

A. Grigaitienė, Plokščių mokyklos daugiafunkcinio centro vyresnioji muzikos mokytoja;

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos vyresniosios mokytojos N. Navikauskaitė ir  J. Šalčiūtė

3 d.

 12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

12.2

II modulis „Vokalinių gebėjimų bei motorikos lavinimas“

8 d.

10.00 val.

12.3

III modulis „Muzikinių gabumų plėtojimo galimybės. Programos rezultatų pristatymas, aptarimas“

11 d.

10.00 val.

13.

Šakių rajono biologijos mokytojams

 

Seminaras „Patirtis nuotoliniame mokyme: iššūkiai ir galimybės“

N. Stravinskienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

15 d.

12.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

14.

Šakių meno mokyklos pedagogams

 

Tęstinė programa „IT taikymas ir kompiuterinis raštingumas“ (trukmė – 40 val.)

14.1

I modulis „Teoriniai terminai ir darbas su Microsoft Word, Microsoft Excel ir Microsoft PowerPoint programomis“

S. Kazokas, programuotojas, IT specialistas

15, 17, 18, 20 d. 13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.2

II modulis „Nuotolinio darbo galimybės“ (trukmė – 14 val.)

22, 23, 24 d.

13.00 val.

15.

Šakių rajono švietimo įstaigų pedagogams, mokantiems antrosios užsienio kalbos (vokiečių k., rusų k.)

 

Gerosios patirties renginys „Efektyvi antrosios užsienio kalbos pamoka: pažintinės veiklos organizavimo technologijos“

 

Trukmė – 4 ak. val.

R. Dabašinskienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos vokiečių ir rusų kalbų vyresnioji mokytoja; Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos rusų kalbos mokytojos metodininkės T. Gaudinskienė, M. Liukaitienė;

D. Savickienė, Šakių „Varpo“ mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė

18 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

danuuttee@gmail.com

(D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

16.

Šakių rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, mokytojams, auklėtojams, kitiems pagalbos mokiniui specialistams bei Respublikiniame  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkurse „Jie nešė šviesą ant pečių“ dalyvaujantiems specialiesiems pedagogams, mokytojams

 

Seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro Ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė metodininkė G. Žilinskienė, specialiosios pedagogės metodininkės L. Gabartienė,  A. Virbauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė I. Ignatavičienė; Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktorė, vyresnioji logopedė D. Jazukevičienė,  Kauno Kovo11-osios gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja L. Gaidžiūnaitė, vyresnioji specialioji pedagogė A.  Doftartienė, kaniterapiauto asistentė  E. Aleksa

23 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

17.

Šakių rajono dorinio ugdymo mokytojams

 

Paskaita „Kalbos transformacija: gimtosios tarmės vartojimas“

 

Trukmė – 3 ak. val.

D. Aniulienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

24 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

18.

Vaikų lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogams

 

Seminaras „Meninis ugdymas, pedagogų patirtys, pokyčių galimybės ir perspektyvos“

Šakių vaikų l/d „Klevelis“  direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Plaušinienė,  priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė N. Šimanauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė I. Sorakienė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniosios pedagogės

V. Lazdauskienė, A. Duknevičienė

30 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

19.

Vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomose veiklose ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

(trukmė – 40 val.). I modulis „Internetinės skaitmeninės mokymo programos, skirtos darbui su vaikais“

Šakių vaikų l/d ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė,  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja L. Bakaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Žemaitienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Petrauskienė

31 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

20.

Šakių rajono pradinio ugdymo mokytojams

 

Seminaras „Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme“

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės E. Černauskienė, L. Sinkevičienė, pradinių klasių mokytoja O. Naumavičienė

18  d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

21.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

VII modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „12 pojūčių teorija pagal R. Šteinerį (II dalis). Gimtoji kalba. Euritmija. Grojimas fleita. Pasakojimas. Skaitiniai “

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja; K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; R. Driukienė, Lietuvos Valdorfa darželių asociacijos valdybos narė, Valdorfo darželio auklėtoja

5 d.

16.00 val.

 

6 d.

9.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

22.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 31 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

23.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

24.

Respublikinė vaikų darbų  paroda ,,Mėlyna dėlionė“ skirta Pasaulinei autizmo dienai

 

Parodos organizatorius – Marijampolės mokykla-daugiafunkcinis centras „Žiburėlis“

Paroda veiks š. m. balandžio 2-30 d. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro FB paskyroje ir internetinėje svetainėje  http://zibureliodcm.lt.

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

25.

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  fotografijų paroda „Mano gimtieji namai – Lietuva “

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“

Paroda veiks Marijampolės vaikų l/d  „Pasaka“ FB paskyroje ir internetinėje svetainėje www.marpasaka.lt

26.

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Papuošiu tautiniu rūbu, karolius užkabinsiu“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 22 d. iki  balandžio 2 d. Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

27.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkursas „Lietuva – gėlele žydėki“

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Konkurso nugalėtojų įrašai bus patalpinti  š. m. kovo 1-31 d. http://mldvaivorykste.lt

28.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Pavasaris ant vieversio sparnų”

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 3 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

29.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Laisvė – laimingos vaikystės paslaptis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 10 d. iki kovo 12 d.  www.ldruta.lt., Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio pastato languose

30.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų, mokytojų kūrybinė paroda – konkursas „Senų daiktų istorijos“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 1-31 d.  Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

31.

Respublikinis priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių ekologinio-meninio ugdymo projektas ,,Žemė – mūsų namai 2021“, skirtas Tarptautinei žemės dienai paminėti

 

Projekto organizatorius – Marijampolės Mokolų progimnazija

Projektas vyks š. m. vasario 1 d. – kovo 20 d.

Kūrybinių darbų nuotraukos talpinamos virtualioje parodoje:  https://sites.google.com/view/em-ms-namai-2021

Informacija el. paštu

vaisutienediana@gmail.com

(D. Vaišutienė);

edita.matuleviciene@gmail.com

(E. Matulevičienė);

gintare.msc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

32.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Pasitarimas-diskusija „Įtraukusis ugdymas. Kodėl ir kaip?“

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

23 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

33.

Istorijos mokytojams, XXX Lietuvos mokinių istorijos olimpiados savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

Metodinis pasitarimas. Istorijos olimpiados II etapo užduočių analizė, vertinimas ir rezultatų aptarimas

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja; R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

1 d.

8.45 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

34.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimo technologijų III etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

35.

Geografijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Geografijos olimpiados savivaldybės etapas. Geografijos turinio aktualijos

D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja;

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

8 d.

15.30 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

36.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Gerosios patirties sklaida „Skaitmeninių išteklių panaudojimas ugdymo procese“; „Mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo įrankiai“

J. Vaučeskaitė, Jono Totoraičio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja; A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

9 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

37.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida „Streso valdymo ir emocinės sveikatos stiprinimo praktikos: joga, kvėpavimo technika, mindfullness meditacija“

G. Tamulynienė, Marijampolės Atviro jaunimo centro psichologė;

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

17.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

38.

Istorijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiados organizavimo

R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

23 d.

15.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

39.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida „Inovatyvių priemonių panaudojimas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme“

D. Zeikuvienė, Vaikų l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; Vaikų l/d „Rūta“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Brazaitienė, A. Slančiauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokyta; J.Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

24 d.

13.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

40.

Anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

2 d.

9.45 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

41.

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninio etapo dalyviams

 

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; 

5 d.

9.30 val.

 

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

42.

33-ioji Lietuvos mokinių geografijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, stebėjimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Geografijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

J. Gelžinienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja                               

 D. Balkauskienė, Sūduvos gimnazijos geografijos mokytoja

17 d.

(pradžios laikas bus tikslinamas)

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

43.

53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Biologijos olimpiados šalies etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

18-20 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

44.

2020-2021 mokslo metų 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados II etapo dalyviams

 

2020-2021 mokslo metų 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados II etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

24 d.

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

45.

68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Fizikos olimpiados šalies etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

25-26 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Tikybos mokytojams

1.1

Seminaras „Skaitmeninių įrankių panaudojimas tikybos pamokose: EDpuzzle programėlės galimybės“

D. Kratukienė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė

4 d.

18.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

1.2

Seminaras „Skaitmeninių įrankių panaudojimas tikybos pamokose: pamokos knygų kūrimas“

11 d.

18.00 val.

2.

Specialiesiems pedagogams ir logopedams, socialiniams pedagogams, psichologams

 

Tęstinė programa „Atskirų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybės ir perspektyvos“ (trukmė – 40 val.). III modulis „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“

L. Grikainienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus ir Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedė

17 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

3.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Tęstinė programa „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Kalbos praktikos problemos: keblesnieji linksnių, prielinksnių ir polinksnių vartojimo atvejai“

Doc. Dr. L. Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

22 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Seminaro kaina – 19,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

II. KURSAI

4.

Specialioji pedagogika ir specialioji

psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

Planuojama kovo-gegužės mėn.

 

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki vasario 26 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

5.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant VMA MOODLE“ (trukmė – 40 val.)

 

IV modulis „Mokymo proceso valdymo galimybės VMA Moodle“

 

Trukmė – 12 ak. val.

J. Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

II grupė

3, 17d.

16.10 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

6.

Petro Armino progimnazijos pedagogams 

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.)

6.1

II modulis „Mokymosi tikslai, uždaviniai, sėkmės kriterijai ir kaip jų siekti: trumpalaikių, ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų dermė, prieigos, metodai“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

4 d.

12.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.2

II modulio vadovaujama reflektyvi analizė

18 d.

12.00 val.

7.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 

Trukmė – 60 ak. val.

Jungtinė lektorių grupė

12, 15, 17, 18, 19, 22 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogams

 

Seminaras „Akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

15 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

9.

Želsvos progimnazijos pedagogams       

 

Tęstinė programa „Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G-Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.).  III modulis „Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės bei dokumentų kūrimas naudojant Google G-Suite įrankius“

Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės K. Dumčienė ir  R. Avižienienė

17, 18 d.

10.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

10.

„Šaltinio“ progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Google Classroom platformos panaudojimo galimybės Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Atvirkščia pamoka. IT įrankių panaudojimas ugdymo procese

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

18 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

11.

Šakių rajono dorinio ugdymo mokytojams

 

Paskaita „Pasaulio moterys“

 

Trukmė – 4 ak. val.

B. Bendoraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

9 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.

Šakių rajono dailės ir technologijų mokytojams

 

Seminaras „Meninis ugdymas, pedagogų patirtys, pokyčių galimybės ir perspektyvos“

 

Trukmė – 8 ak. val.

L. Rūgytė, Šakių meno mokyklos mokytoja, dailininkė ekspertė; L. Smilgiuvienė, Šakių ,,Varpo“ mokyklos dailės mokytoja metodininkė; R. Gokdere, Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja metodininkė

18 d.

11.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Pažymėjimo kainą – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

13.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

VI modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „12 pojūčių teorija pagal R. Šteinerį. Pasaulio pažinimas 1–3 klasėse. Euritmija. Grojimas fleita. Pasakojimas. Skaitiniai “

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja; K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; R. Driukienė, Lietuvos Valdorfa darželių asociacijos valdybos narė, Valdorfo darželio auklėtoja

5 d.

16.00 val.

 

6 d.

9.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

14.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. vasario 28 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

15.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

16.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Pavasaris ant vieversio sparnų”

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Želmenėliai“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 3 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentro Facebook paskyroje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

17.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Laisvė – laimingos vaikystės paslaptis“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Rūta“

Paroda veiks nuo š. m. vasario 10 d. iki kovo 12 d.  www.ldruta.lt., Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio pastato languose

18.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų, mokytojų kūrybinė paroda – konkursas „Senų daiktų istorijos“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“

Paroda veiks nuo š. m. kovo 1-31 d.  Marijampolės vaikų l/d „Šaltinėlis“ FB paskyroje ir www.marijampolessaltinelis.lt  puslapyje

Parodos dalyvių registracija www.semiplius.lt

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

19.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkursas „Lietuva – gėlele žydėki“

 

Konkurso organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Konkurso nugalėtojų įrašai bus patalpinti  http://mldvaivorykste.lt  š. m. kovo 1/31 d. 

20.

Respublikinis mokinių fotografijos konkursas „Kaip atrodo laisvė?“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės Petro Armino progimnazija

Konkurso darbų paroda veiks Petro Armino progimnazijos FB paskyroje ir puslapyje www.arminoprogimnazija.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

21.

Mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui

 

Patirčių sklaida-diskusija „Mokytojo veiklos stebėjimo ir vertinimo instrumentai bei procedūros“

S. Šimonėlienė, Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

M. Apanavičienė, Švietimo centro direktorė

25 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM

sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

22.

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams

 

Gerosios patirties sklaida „Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos už 2019-2020 m. m. aptarimas. Kaip mums sekėsi?“

V. Giedraitienė, Įsivertinančių mokyklų klubo pirmininkė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

23.

Biologijos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas dėl 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados organizavimo

L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė;

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

24.

Technologijų mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Pasiruošimo technologijų II etapo olimpiadai aptarimas

R. Dijokienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

8 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

25.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pagalbos šeimai naujovės. Pagalbos planų rengimas.

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybes administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; E. Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė; V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

10 d.

13.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

26.

Švietimo įstaigų bibliotekininkams

 

Metodinis pasitarimas. 2020 metų ataskaitų aptarimas

S. Raguckienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinio cento vedėja;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

17 d.

14.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

27.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaida „Geštalt grupinė psichoterapija“.

Bendrųjų programų kompetencijų aprašų aptarimas

R. Bliūdžiuvienė, vaikų l/d „Šaltinėlis“ psichologė; E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

24 d.

14.30 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

28.

Rusų kalbos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida ,,Savivaldybės rusų kalbos mokytojų metodinės patirties panaudojimas dirbant nuotoliniu būdu“

R. Alaunienė, Sasnavos pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja; N. Bridžiuvienė, Igliaukos Anzelmo Matučio ir Marijampolės Sūduvos gimnazijų rusų kalbos mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

25 d.

 15.00 val.

Renginys vyks

nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

29.

Vokiečių kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkurso 8 klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

I. Čeplikienė, Marijonų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

3 d.

9.45 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

30.

24-osios Lietuvos 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokinių filosofijos olimpiados dalyviams

 

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduočių siuntimas

 

Užduotys siunčiamos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

iki š. m. 

vasario 5 d.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

31.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapas.

Konkurso tema: „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu”

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

8-10 d.

darbų vertinimas

11 d.

15.00 val. vertinimo komisijos posėdis

Konkurso darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Marijampolės  savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. vasario 4 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu vygantas.msc@gmail.com

32.

Tikybos rašto darbų konkurso „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ dalyviams, mokytojams, vertinimo nariams

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuoto rašto darbų konkurso „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ aptarimas

R. Malavickienė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė

12 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

33.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė;

G. Janauskienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

23 d.

9.00 val.

Olimpiada ir darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Olimpiados dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. vasario 15 d.

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

34.

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Chemijos olimpiados šalies etapas

 

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja; V. Mikalainytė, Rygiškių Jono gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė

25-27 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks dalinai nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

35.

XXX Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Istorijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Klevinskienė, Petro Armino progimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja

26 d.

8.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romaknc@gmail.com

36.

Anglų kalbos konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso 9-10/I-II gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

Kovo 2 d.

9.45 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu per ZOOM sistemoje

Konkurso dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. vasario 19 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com 

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

1.

Marijampolės socialinės pagalbos centro socialiniams darbuotojams 

1.1

Tęstinė programa „Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su vaiku metodai socialiniame ir pedagoginiame darbe“ (trukmė – 40 ak. val.)

 

Modulio trukmė – 3 ak. val.

1.1.1

V modulis „Jausmų supratimas“

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybes administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

5 d.

14.00 val.

 

Renginiai vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

1.1.2

VI modulis „Jausmų valdymas“

12 d.

14.00 val.

 

1.1.3

VII modulis „Pozityvi disciplina I dalis“

19 d.

14.00 val.

 

1.1.4

VIII modulis „Pozityvi disciplina II dalis“

26 d.

14.00 val.

2.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (trukmė – 40 val.). I modulio vadovaujama reflektyvi analizė

Šiaulių universiteto prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr.  R. Gaučaitė

7 d.

12.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Želsvos progimnazijos pedagogams       

 

Tęstinė programa „Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje“ (trukmė – 40 val.). II modulis „Praktinis Google G Suite įrankių (Google Classroom, Meet) panaudojimas ugdymo procese“

K. Dumčienė, Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

13, 20, 27 d.

14.00 val.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

4.

Kazlų Rūdos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Paskaita „Vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, atpažinimas ir ugdymo ypatumai“

 

Trukmė – 3 ak. val.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ logopedė metodininkė N. Venčkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Baltrušaitienė

28 d.

12.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

5.

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

V modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „Suaugusiojo vaidmuo vaiko raidai. Klasės mokytojas. Autoriteto esmė. Temperamentai ugdymo procese.

Matematikos mokymo metodika  2 klasėje. Euritmija. Grojimas fleita. Piešimas. Skaitiniai“

A. Pukunigienė, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos pirmininkė, Vilniaus Valdorfo mokyklos  mokytoja;

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Pačėsienė, euritmijos mokytoja J. Ližaitienė

7 d.

17.00 val.

 

 8 d.  

9.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Seminaro  kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

6.

Paroda ,,Vladas Žilius. Mano ženklai“

 

Paroda veiks iki š. m. sausio 31 d.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Registracija ir informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

7.

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

8.

Marijampolės  savivaldybės  ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų  paroda-iniciatyva „SKAMBA ATMINIMO VARPAI“,  skirta Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti 

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų l/d „Vaivorykštė“

Paroda veiks š. m. sausio 11-22 d. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio  languose

Informacija

el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

9.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Kalėdų belaukiant…“ 

Paroda veiks iki  š. m. sausio 6 d.  

Marijampolės Kultūros

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Respublikinis mokinių fotografijos konkursas „Kaip atrodo laisvė?“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti

 

Parodos organizatorius – Marijampolės Petro Armino progimnazija

Konkurso darbų paroda veiks nuo sausio 22 d. Petro Armino progimnazijos FB paskyroje ir puslapyje www.arminoprogimnazija.lt

Informacija tel. 8 682 27740 

arba el. paštais:

rasa.klevinskiene@arminoprogimnazija.lt

(R. Klevinskienė);

romakonc@gmail.com

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

11.

Švietimo įstaigų psichologams

 

Metodinis pasitarimas. Švietimo įstaigos psichologo profesinė veikla nuotoliniu būdu

E. Sabaliauskienė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

6 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

12.

Matematikos mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Matematikos olimpiados vertintojų veikla nuotoliniu būdu

G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

12 d.

15.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

13.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Nuotolinio darbo patirtys. Bendrųjų programų ir kompetencijų aprašų aptarimas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

19 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

14.

Socialiniams pedagogams

 

Metodinis pasitarimas. Pranešimas „Atviro jaunimo centro veikla ir jaunimo galimybės“. Bendrųjų programų  kompetencijų aprašų aptarimas

I. Apuokienė, Mokolų progimnazijos ir Marijampolės moksleivių kūrybos centro skyriaus Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė  metodininkė;

E.  Rakauskienė, Marijampolės profesinio rengimo centro vyresnioji socialinė pedagogė;

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

20 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

15.

Chemijos olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Chemijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Žakienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos vyresnioji chemijos mokytoja

7 d.,

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

16.

Anglų kalbos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams, organizavimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Anglų kalbos olimpiados Marijampolės  savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

B. Valungevičienė, Moksleivių kūrybos centro direktorė, „Šaltinio progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

8 d.

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

17.

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir stebėjimo komisijos nariams

 

Biologijos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; L. Morkūnienė, „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja

metodininkė

14 d.

9.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

18.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vykdymo komisijos nariams

 

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja

15 d.

8.30 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 5 d.

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

19.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijos nariams

 

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo darbų vertinimas

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; G. Šnipaitienė, Marijonų gimnazijos matematikos mokytoja

15 d.

14.00 val.

 

Darbų vertinimas vyks sausio 15-19 d.

Darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

20.

53-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

53-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

19-22 d.

darbų vertinimas

 

25 d. 15.00 val.

vertinimo komisijos posėdis

Darbų vertinimas ir posėdis vyks nuotoliniu būdu

Marijampolės  savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. sausio 14 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu vygantas.msc@gmail.com

21.

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams,  stebėjimo ir vertinimo komisijų nariams

 

Fizikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė; R. Motūzaitė, „Šaltinio“ progimnazijos ir marijonų gimnazijos fizikos

mokytoja metodininkė

21 d.

8.45 val. 

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

22.

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams III etapo 1-osios dalies dalyviams

 

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapas 1-oji  dalis

Švietimo centro metodininkės D. Liaukuvienė, V. Undzėnienė; V. Širvaitis, Sūduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas

26 d.

9.00 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com 

23.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

27 d.

11.45 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Olimpiados dalyvių, vykdymo ir vertinimo komisijų narių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 20 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

24.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės savivaldybės etapas

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas;

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

29 d.

9.00 val.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu  atsiunčiant filmuotos medžiagos nuorodą

Konkurso dalyvių sąrašai pateikiami iki š. m. sausio 20 d.

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

25.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapo dalyviams ir vertinimo komisijos nariams

 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etapas.

Konkurso tema: „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu”

V. Dilys, Švietimo centro metodininkas

A. Brusokienė, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Vasario 8-10 d.

darbų vertinimas

Vasario 11 d. 15.00 val. vertinimo komisijos posėdis

Konkurso darbų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

Marijampolės  savivaldybės etapui švietimo įstaigų atrinkti darbai iki š. m. vasario 4 d. pateikiami Word ir PDF formatais el. paštu vygantas.msc@gmail.com

Scroll to Top